Nokian Luodon saaren laidunnushanketta jatkettu vuoteen 2025 asti

Lampaat veneilivät kesätöihinsä laiduntamaan Luodon saarelle Nokialla kesäkuun alussa.

Pörröisimmät kesätyöntekijämme laiduntavat kesäisin Nokian Luodon saaressa ja pitävät huolta johtoalueiden aluskasvillisuudesta. Maisemalaidunnus Luodon voimajohtoalueella sai alkunsa ProAgrian ympäristöyrittäjyys -hankkeessa jo vuonna 2010 ja Elenia on jatkanut laidunhanketta myös vuosille 2022-2025. Yhteistyön mittaan lampaat ovat avartaneet maisemaa saaressa ja niittyjen lajisto on monipuolistunut.

Tänä vuonna laidunnuksen kesäkuun alussa saaressa aloittivat 18 suomenlammasuuhta. Lampaiden kesätyö on Elenian, Fingridin, ProAgrian ja maanomistajien yhteinen hanke, joka edistää luonnonlaitumien monimuotoisuutta. Nokian Luodon saari on mukana ProAgrian Lumolaidun-hankkeessa, joka avaa luonnon monimuotoisuuden merkitystä maatalousympäristössä.

Nokialla sijaitseva Luodon saari kuuluu Natura 2000 -verkostoon. Alueella sijaitsevat sekä Fingridin että Elenian voimajohdot.