Olet täällä

Pälkäneelle yli 20 miljoonalla eurolla nopeaa valokuituverkkoa ja säävarmaa sähköverkkoa

Pälkäneen kunnan omistama Pälkäneen Valokuitu Oy ja sähköverkkoyhtiö Elenia Oy ovat tehneet sopimuksen, joka tuo kuntaan nopeat kaupunkitasoiset tietoliikenneyhteydet ja uudistaa laajalti sähköverkkoa maakaapeloinnilla säävarmaksi. Yhtiöt satsaavat valokuitu- ja sähköverkkoon yhteensä noin 21 miljoonaa euroa. Investointi jakautuu suunnilleen puoliksi yhtiöiden kesken. Suunnittelu on jo pitkällä ja rakentamistyöt alkavat loppukesällä.

”Tämä valtakunnallisestikin mittava yhteisrakentamishanke merkitsee kuntalaisille, yrittäjille ja kesäasukkaille, että nyt on hyvä lähteä mukaan. Valokuituyhteyksien myynti on alkanut vilkkaasti ja mukaan tulijoita on jo pari sataa. Mitä laajemmalle pääsemme rakentamaan, sitä laajemmalle saamme kuntaan myös säävarmaa sähköverkkoa. Yhteisrakentamisessa maita kaivetaan vain kerran ja haitta asukkaille vähenee”, kertoo Pälkäneen Valokuitu Oy:n toimitusjohtaja Esko Koskela.

Pälkäneen kunnan alueella on noin 2300 vakituisesti asuttua rakennusta, 250 liike- ja julkista rakennusta sekä 3300 vapaa-ajan asuntoa. Valokuituverkkoa on rakennussuunnitelmissa noin 700 kilometriä. Pälkäneen Valokuitu Oy:n verkon laajuus täsmentyy hankkeen edetessä ja liittyjien määrän mukaan. Yhtiön tavoitteena on kattaa verkolla noin 40 prosenttia koko kiinteistökannasta.

Pälkäneen kunnan omistama Pälkäneen Valokuitu aloitti toimintansa vuonna 2015 tavoitteenaan rakentaa seutuverkko koko kunnan kattavaksi. Valtion tukea on valokuiturakentamiseen haettu noin miljoona euroa, kunta on sitoutunut noin miljoonaan euroon ja yhtiön rahoitusosuus investoinnista on noin 8 miljoonaa euroa. 

”Pälkäne on kaunista seutua ja tänne houkuttelevat kohtuuhintainen asuminen viihtyisässä ympäristössä, lyhyt etäisyys työpaikoista sekä monipuoliset harrastusmahdollisuudet. Pälkäneellä on myös runsaasti aktiivista yrittäjyyttä, joka vaatii toimivia tietoliikenneyhteyksiä. Pian hyvät valokuituyhteydet nostavat asumisen ja mökkeilyn tasoa entisestään sekä tukevat etätyön tekoa”, Koskela kiittelee.

Valtakunnallisesti mittavaa yhteisrakentamista 
Pälkäneen Valokuitu ja Elenia tekivät yhteisrakentamisessa jo viime vuonna pilottikohteina Harhalan ja Kollolan alueet. Niistä saadut hyvät kokemukset rohkaisivat laajentamaan säävarman sähköverkon rakentamista yhtä aikaa Pälkäneen seutuverkon rakentamisen kanssa. Ja sama toimii toisin päin, sähköverkkoja uudistettaessa voidaan samoille alueille rakentaa yhtä aikaa tietoliikenneverkkoja.

”Myös valtiovalta on asettanut yhteisrakentamisen tavoitteeksi lainsäädännön avulla. Tästä hyötyvät kaikki, sillä yhdessä rakentaminen on tehokkaampaa, kun kustannuksia voidaan jakaa. Se myös vähentää liikennerajoitteita, eikä kuntalaisten tarvitse harmitella toistuvia kaivutöitä”, kertoo projektipäällikkö Jukka Laakso Eleniasta.

Elenian suunnitelmissa on maakaapeloida Pälkäneellä lähes 250 kilometriä sähköverkkoa noin 12 miljoonalla eurolla. ”Jos valokuituliittymät menevät hyvin kaupaksi, voimme edelleen laajentaa sähköverkon maakaapelointia. Laajuus tarkentuu valokuidun myynnin edetessä”, Laakso toteaa.

”Meillä on jo vuosikymmenen kokemus säävarman sähköverkon maakaapeloinnista. Tavoitteemme on nostaa maakaapelointiaste sähköverkossamme 70 prosenttiin vuonna 2028. Tätä viemme eteenpäin järjestelmällisesti nyt, kun ikääntyvät sähköverkot on uudistettava joka tapauksessa. Yhteisrakentaminen edistää koko yhteiskunnan kehitystä”, Laakso sanoo.

Verkkojen yhteisrakentamisen Pälkäneen Valokuidulle ja Elenialle urakoi Exsane Oy. ”Näin mittava, usean vuoden hanke antaa myös urakoitsijalle hienon tilaisuuden edelleen kehittää yhteiskunnan perusinfraan kuuluvien erilaisten verkkojen yhteisrakentamista”, toteaa Exsane Oy:n toimitusjohtaja Martti Mäkiranta

FAKTA
Näin etenee valokuituverkon rakentaminen
2017 Onkkaala, Aitoo, Luopioinen, Rautajärvi
2018 Mälkilä, Pohjalahti, Salmentaka, Sappee, Puutikkala
2019 muut alueet mm. Kyynärö, Padankoski, Kuohijoki, Vimmunkulma, Vuolijoki

Näin etenee säävarman verkon maakaapelointi  
2017 Pälkäne – Rautajärvi sisältäen Aitoon, Luopioisten ja Rautajärven taajamat
• Noin 80 kilometriä sähköverkkoa, 42 uutta puistomuuntamoa, 4 projektia
• menossa maastosuunnittelu, maanrakennus alkaa elokuussa
• noin 3 miljoonaa euroa

2018 Sappee, Salmentaka, Ihari, Mälkilä, Harhala-Äimälä, Harhala-Laitikkala, Evinsalo, Puutikkala
• maakaapelointia yli 100 km, 10 projektia
• noin 6 miljoonaa euroa

2019 Vuolijoki, Kuohijoki, Kyynärö, Ämmätsä
• maakaapelointia 60 kilometriä, 4 projektia
• noin 3 miljoonaa euroa