Olet täällä

Rakennamme 52 km säävarmaa sähköverkkoa Kurussa - katso video

Elenia maakaapeloi 52 kilometriä sähköverkkoa Kurussa Pirkanmaalla. Hanke parantaa kuntalaisten sähkönjakelun toimitusvarmuutta, kun sähköverkkoa siirretään maan alle suojaan sään vaihteluiden aiheuttamilta sähkökatkoilta. Rakennushankkeen arvo on lähes 1,9 miljoonaa euroa.

Hanke on lähtenyt käyntiin toukokuussa ja maakaapelointityöt valmistuvat marraskuussa. Viemme maan alle 26 kilometriä keskijännitekaapelia ja 26 km pienjännitekaapelia. Lisäksi rakennamme 17 uutta ympäristöystävällistä puistomuuntamoa. Vanhan verkon jäädessä pois käytöstä puretaan samalla vanhoja pylväsmuuntamoita, joiden purkutöiden arvioidaan valmistuvan maaliskuussa 2017.  

Elenian urakoitsijakumppanina työkohteessa on TLT Connection Oy ja projektivastaavana Elenialla toimii Jarmo Toriseva. 

”Tähän mennessä Kurussa on kaapeloitu 14,2 kilometriä keskijännitekaapelia ja 10,8 kilometriä pienjännitekaapelia ja muuntamoita on asennettu 7 kpl”, kertoo projektivastaava Jarmo Toriseva.

”Hankkeessa ovat mukana myös Pohjois-Hämeen Puhelin Oy, Ylöjärven kaupunki ja TeliaSonera”, lisää Jarmo Toriseva.

Uudistushankkeen alueella on lähes 1700 kotitaloutta, joiden sähkön saannin varmuuteen maakaapelointi vaikuttaa joko suoraan tai välillisesti.

Elenian säävarman sähköverkon rakentamista Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Pirkanmaalla sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla voi seurata verkkosivustomme kartalta, joka kertoo missä, milloin ja kuinka paljon rakennamme maakaapeloitua sähköverkkoa.