Olet täällä

Rakennamme Hauholla Elenia Säävarmaa -sähköverkkoa yli miljoonalla eurolla

Elenialla on menossa Hauhon taajamassa säävarman sähköverkon rakennustyöt. Maakaapelointihanke on käynnistynyt lokakuussa 2014 maastosuunnittelulla. Työmaa etenee Hauhon keskustan Vihniönmäen alueella kaivutöillä. Kytkentöjä ja käyttöönottoja tehdään koko työmaan alueella. Purkuja aloitetaan Vitsiälän suunnasta lokakuun alkupuolella. Tavoitteena on saada uusi verkko käyttöön 30.10.2015 mennessä.

Uuden maakaapeloidun verkon vaikutusalueella on välillisesti noin 1200 hauholaista kotitaloutta. Investoinnin arvo on reilu miljoona euroa.

Hauholla säävarman verkon maakaapelointia urakoi Elenialle Telog Oy. Kohteessa kaapeloidaan kaikkiaan noin 12 kilometriä runkoverkkoa ja noin 15 kilometriä pienjänniteverkkoa. Uusia ympäristö- ja luontoystävällisiä puistomuuntamoita rakennetaan yhteensä 14 kappaletta.

Maakaapeloitu sähköverkko on turvassa sään vaihteluilta ja siten uudistus tuo varmuutta Hauhon alueen sähkönjakeluun. Vanhan ilmajohtoverkon purkutyöt saadaan valmiiksi 30.11.2015 mennessä.