Olet täällä

Sähkö- ja valokuituverkon rakentamisen tiedotustilaisuus Ruovedellä 1.12.

Elenia ja Pohjois-Hämeen Puhelin järjestävät yleisötilaisuuden torstaina 1.12. klo 17 Ruoveden yhtenäiskoulun ruokasalissa.  

Tilaisuuden aiheena on Elenian ja Pohjois-Hämeen Puhelimen yhteinen rakennushanke, jossa uusitaan Ruoveden keskustan alueiden sähkö- ja tietoliikenneverkkoja. Samalla kaivamisella maahan upotetaan sekä sähköjohdot että valokuitukaapeli laajakaistayhteyksiä varten.

Rakennushankkeessa parannetaan sähkönjakelun varmuutta rakentamalla Elenia Säävarma -sähköverkkoa sekä korvataan nykyinen Pohjois-Hämeen Puhelimen kupariverkko uudenaikaisella valokuitukaapelilla. 

Projektipäällikkö Jari Keinänen Eleniasta kertoo, että Ruoveden kunnalle on lisäksi tarjottu samassa yhteydessä mahdollisuutta katuvalaistuksen sähköjen maakaapelointiin. Urakan suunnittelutyöt ovat alkaneet ja maastotöiden suunnittelija ottaa yhteyttä maanomistajiin sekä kiinteistönomistajiin, joita kaapelointi koskee.

- Taajamassa päästään kaivutöihin ensi keväänä, kun routa on sulanut. Uusi sähköverkko valmistuu vuoden 2017 aikana. Vanhojen ilmajohtojen purkutöitä ja kaivamisen jälkitöitä nurmetuksineen joudutaan tekemään vielä vuoden 2018 keväällä, Keinänen sanoo.

20 kilovoltin keskijännitejohtoa maakaapeloidaan kaikkiaan 16 kilometriä ja muuntajilta kiinteistöihin kulkevaa pienjänniteverkkoa 25 – 30 kilometriä. Vanhat tolppamuuntajat vaihdetaan puistomuuntajiin, joita rakennetaan yhteensä 20. Maakaapeliin ensi vuoden aikana siirtyvästä verkosta saa virtansa 1 400 Elenian sähköliittymää. Sähköverkon maakaapeloinnin kokonaiskustannukset Ruoveden kirkonkylällä ovat noin 1,6 miljoonaa euroa.

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. Tervetuloa kaikki mukaan!

Elenia
Viestintä