Olet täällä

Sähkölinjojen puustonkäsittely

Ilmajohtoverkon läheisyydessä kasvavan puuston säännöllisellä käsittelyllä  huolehdimme sähkönjakelun toimitusvarmuudesta ympäri vuoden.

Uuteen puustonkäsittelyoppaaseen on koottu tietoa raivauksista, vierimetsänhoidosta ja reunavyöhykehakkuista Elenian sähköverkon eri jännitetasoilla.

Tutustu oppaaseen tästä.