Olet täällä

Sähköverkkoyhtiö Elenian ylijäämä tasautuu valvontajaksolla 2016–2019

Sähköverkkoyhtiöitä valvova Energiavirasto julkaisi tänään sähköverkkotoiminnan tuoton yli- ja alijäämät valvontajakson 2012–2015 jälkeen. Elenia Oy:n ylijäämä, noin 79 miljoonaa euroa vuosilta 2012–2015, tasautuu kuluvalla valvontajaksolla. Alijäämä vuosilta 2016–2017 on ennakkoarviolta lähes 90 miljoonaa euroa. Elenian ylijäämän loppusummaan valvontajaksolta 2012-2015 vaikuttaa edellisen valvontajakson alijäämä 4,6 miljoonaa euroa.

”Kolmannen jakson noin 79 miljoonan euron ylijäämämme tasautuu jo tänä vuonna. Alijäämämme viime vuodelta on arviolta 48 miljoonaa euroa ja tänä vuonna ennakkoarviolta yli 40 miljoonaa euroa”, sanoo Elenia Oy:n toimitusjohtaja Tapani Liuhala.

Elenia oli alijäämäinen sekä ensimmäisellä valvontajaksolla, 2005–2007, että toisella valvontajaksolla 2008–2011. Myös kuluvalla neljännellä valvontajaksolla Elenia ennakoi alijäämää. Lukuisille verkkoyhtiöille aiheutui ylijäämiä viime valvontajaksolla, 2012–2015, kun valvontamenetelmissä käytetty valtion 10 vuoden obligaation korko laski merkittävästi.

”Sähköinfran uudistamisen kannalta on tärkeää, että valvontamenetelmät ohjaavat maltillista hintakehitystä turvaten samalla investointien jatkuvuuden peräkkäisten jaksojen yli- ja alijäämien tasaamisella,” Liuhala toteaa.

Elenian investoinnit säävarmaan sähköverkkoon nousevat noin 600 miljoonaan euroon vuosilta 2012–2017, tänä vuonna yli 120 miljoonaan euroon.

”Kodit, yritykset ja yhteiskunta sietävät tulevaisuudessa sähkökatkoja yhä vähemmän. Tämän vuoksi olemme vuodesta 2009 lähtien vieneet keskeytyksettä eteenpäin investointiohjelmaamme sähkönjakelun varmuuden parantamiseksi. Myös vuonna 2013 uudistettu sähkömarkkinalaki tiukensi toimitusvarmuudelle asetettuja vaatimuksia.”

”Vuosikymmeniä sitten rakennetut ilmajohdot on uusittava joka tapauksessa. Meidän ratkaisumme on kaapeloida ne maan alle, mikä on paras ja vastuullisin vaihtoehto tulevaisuuden yhteiskunnan tarpeisiin.  Maakaapeloitu verkko on elinkaarikustannuksiltaan tehokkaampi ratkaisu kuin ilmajohtoverkko”, Liuhala korostaa.

Hän muistuttaa rajujen sääilmiöiden aiheuttamista sähkönjakelun suurhäiriöistä. ”Tällä vuosikymmenellä myrskyt ja lumikuormat ovat aiheuttaneet Elenialle yli 20 sähkönjakelun suurhäiriöitä. Niiden kustannukset ovat nousseet yhteensä 70 miljoonaan euroon. Tähän sisältyy asiakkaille maksettuja hyvityksiä ja korvauksia lähes 34 miljoonaa euroa”, Liuhala kertoo.  

”Pitkäjänteisellä toiminnalla saavutamme vakaan hinnoittelun tavoitteet sähkömarkkinalain mukaisesti. Hinnankorotuksemme ovat olleet maltillisia, 3 prosenttia vuonna 2012 sekä 6 prosenttia vuonna 2016. Ja kyllä säävarman sähköverkon urakka merkitsee pariksi vuosikymmeneksi paljon töitä verkkoalueellamme Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla”.

Lisätietoja: Tapani Liuhala, toimitusjohtaja, Elenia Oy, puh. 0400 331 130

FAKTA
• Sähköverkkoyhtiöitä valvova Energiavirasto julkaisi viime valvontajakson 2012–2015 yli- ja alijäämät tänään.
• Elenian tavoitteena on saavuttaa 70 prosentin maakaapelointiaste vuonna 2028. Yhtiö tutki säävarman sähköverkon ratkaisuja vuosikymmen sitten yliopistojen, urakoitsijoiden, maanrakentajien ja laitevalmistajien kanssa ja siirtyi maakaapelointiin vuonna 2009. Tuolloin yhtiön kaapelointiaste oli vajaa 20 prosenttia. Viime vuoden lopussa luku nousi yli 37 prosentin.
• Tänä vuonna Elenian maakaapelointi etenee noin 3000 kilometriä ja investoinnit nousevat yli 120 miljoonaan euroon. 
• Energiavirasto valvoo sähköverkkoyhtiöiden tuottoa valvontajaksoittain. Ensimmäinen valvontajakso vuosina 2005–2007 oli kolmivuotinen. Tämän jälkeen valvontajaksot ovat olleet nelivuotisia, toinen jakso 2008–2011 ja kolmas 2012–2015.