Sähkön käyttöpaikkojen tunnukset uudistuvat

Kansallinen Datahub-palvelu otetaan käyttöön Suomen sähkömarkkinoilla helmikuun 2022 lopulla. Palvelun käyttöönoton yhteydessä kaikkien asiakkaiden sähkön käyttöpaikkojen tunnukset yhdenmukaistetaan. Muutos tulee voimaan automaattisesti eikä asiakkaan tarvitse tehdä mitään.

Verkkopalveluyhtiönä Elenia palvelee asiakkaitaan toimittamalla sähkön käyttöön koteihin, yrityksiin ja yhteiskunnan eri käyttökohteissa. Sähkö kuuluu arjen sujuvuuteen niin kotona, kaupoissa ja teollisuudessa kuin vaikkapa urheiluhalleissa ja palvelutaloissa.

Sekä verkkopalvelu- että sähkönmyyntiyhtiöillä on tietoa asiakkaistaan, muun muassa sähkönkäyttöpaikan omistajan tai haltijan yhteystiedot ja käyttöpaikan sähkönkulutustiedot. Verkkopalveluyhtiöiden tehtävänä on mitata asiakkaitten sähkönkulutusta.

Kantaverkkoyhtiö Fingrid toteuttaa sähkömarkkinoiden keskitetyn tiedonvaihtopalvelun, Datahubin. Mukana uudistuksessa ovat kaikki Suomen verkkopalvelu- ja sähkönmyyntiyhtiöt. Datahubin aloittaessa toimintansa verkkopalveluyhtiöt välittävät asiakkaittensa sähkönkäytön kulutustiedot Datahubiin, josta kulutustietoa käyttävät myös sähkönmyyjät. Aiemmin tämä tiedonvaihto on tehty yhtiöiden välillä.

Datahubin käyttöönoton yhteydessä sähkönkäyttöpaikkojen tunnusnumerot uudistuvat helmikuussa 2022. Uudessa käyttöpaikkatunnuksessa on 18 numeroa. Tunnuksen alkuosa on Elenian verkkoalueella 64300966.

Esimerkki uudesta käyttöpaikkatunnuksesta:

64 3006966 123456789
maa- ja verkkopalveluyhtiötunnus asiakastunnus

  • Uudistus tulee voimaan automaattisesti eikä asiakkaan tarvitse tehdä mitään.
  • Käyttöpaikkanumerot ovat osoitekohtaisia jokaisen verkkopalveluyhtiön verkkoalueella ja ne kertovat, missä sähköä käytetään.
  • Oman sähkönkäyttöpaikan numerosi näet sähkölaskusta tai verkkopalvelusopimuksesta.

Käyttöpaikkanumeroa tarvitset esimerkiksi kilpailuttaessasi sähkönmyyntiyhtiöillä sähkösopimuksesi. Energia-alalla myyjänvaihdot ja muutot tehdään käyttöpaikkanumeroihin perustuen.

Datahub on kehitetty selkeyttämään ja nopeuttamaan sähkömarkkinoiden tiedonvaihtoa. Se parantaa sähkönkäyttäjien, sähkönmyyjien ja verkkopalveluyhtiöiden toiminnan sujuvuutta. Erilaiset sähkönkäyttöön liittyvät tiedot ja tapahtumat ovat yhdessä järjestelmässä, ja ne ovat kaikkien tietoon oikeutettujen osapuolten saatavilla tasapuolisesti ja ajantasaisesti.

Lue lisää Datahubista Fingridin verkkosivuilta.