Sähkönkäyttäjät hyväksyvät korkeintaan 24 tunnin sähkökatkon laissa olevan 36 tunnin tavoitteen sijaan

Sähköverkkoyhtiö Elenian kyselyn mukaan sähkönkäyttäjät hyväksyvät korkeintaan 24 tunnin sähkökatkon laissa olevan 36 tunnin tavoitteen sijaan. Suomen sähköverkkoyhtiöt jättivät kesäkuun loppuun mennessä Energiavirastolle vuoteen 2036 saakka ulottuvat kehittämissuunnitelmansa, joista yhtiöiden oli ensimmäisen kerran myös kuultava asiakkaitaan.

”Asiakkaittemme palaute kehittämissuunnitelman kuulemisen yhteydessä vahvistaa sen, mikä on kokemuksemme myrskyjen aiheuttamien sähkönjakelun suurhäiriöitten yhteydessä. Vuorokausi sähköttä on sietokyvyn maksimi ja valtaosalle vielä vähemmän", toteaa Elenian varatoimitusjohtaja Jorma Myllymäki.

Elenia toteutti sähköverkon kehittämissuunnitelman asiakaskuulemisen yhteyteen digitaalisen karttapalvelun, jossa pystyi tarkastelemaan oman elinpiirinsä sähköverkon tulevaisuutta ja antamaan siitä palautetta.

Erityisesti haja-asutusalueiden asukkaat odottavat sähkönjakelun toimitusvarmuuden paranevan edelleen. He pitävät 36 tunnin toimitusvarmuusvaatimusta riittämättömänä ja vuoden 2036 takarajaa liian kaukaisena. Kaikista vastaajista 96 % vaatii sähkökatkolle 24 tunnin rajaa, ja lähes 85 % vastaajista sallisi pisimmillään alle 12 tunnin sähkökatkon.

Elenia Avoin -palvelu on auki edelleen, vaikka palautteet ovat jo aikataulun mukaisesti Energiavirastolla. Palvelussa vieraili kuulemisen aikana yli 16 000 Elenian asiakasta ja lähes 800 antoi palautetta. Elenian sähköverkon ja palveluiden kehittämiseen on tyytyväisiä valtaosa vastaajista, kolmannes ei osaa sanoa ja 7 prosenttia suhtautuu kriittisesti. Noin kolmannes vastaajista ei osannut ottaa kantaa oman lähialueensa sähköverkon kehittämiseen.

Vihreä siirtymän ja älykkään sähköverkon yhteys ymmärretään

Kyselyyn vastaajista monet tunnistavat yhteiskunnan vihreän siirtymän tarpeen ja myös sen, miten se liittyy sähköverkkopalveluihin. Sähköä käytetään yhä enemmän luovuttaessa fossiilisista energialähteistä, ja uusiutuvan tuuli- ja aurinkosähkön tuotanto kasvaa vauhdilla. Sähköautot yleistyvät, samoin kotien ja kiinteistöjen aurinkovoimalat.

”Sähköistyminen, vihreä siirtymä ja yhteiskunnan ilmastotavoitteet eivät onnistu ilman älykästä, toimintavarmaa sähköverkkoa. Suomella on älykkään sähköverkon kansainvälisenä kärkimaana vahva perusta edistää hiilivapaan yhteiskunnan kehitystä”, toteaa Myllymäki.

Tulevaisuuden sähköverkossa sähkömarkkinoiden vaatimat kulutuksen joustopalvelut tulevat olemaan tärkeässä roolissa. Erityisesti säästä riippuvaisen tuulisähkön kasvun vuoksi tarvitaan lisää kulutusjouston ratkaisuja sähkön tuotannon ja kulutuksen jatkuvaan tasapainottamiseen. ”Elenian menossa oleva sähkönkulutuksen mittausuudistuksemme luo pohjaa juuri tälle kehitykselle”, Myllymäki toteaa.

Verkkopalveluiden valvontamenetelmien äkkimuutos hidastaa tehokkuutta ja eriarvoistaa asiakkaita

Elenia arvioi, että vuoden alussa voimaan tullut valvontamenetelmien äkkimuutos nostanee yhtiön vuosien 2022–2023 investointileikkaukset lähes 100 miljoonaa euroon, mikä hidastaa sähkönjakelun laadun parantamista, uusiutuvan sähkön vihreää siirtymää ja eriarvoistaa asiakkaita sähkönjakelun laadussa.

”Vuosille 2024–2027 ja 2028–2031 suunniteltavien valvontajaksojen menetelmien on varmistettava älykkään sähköverkon kehitys tulevaisuuden tarpeisiin. Menetelmien on myös kannustettava verkkoyhtiöitä ja alan kumppaneita pienentämään omaa hiilijalanjälkeään ja kehittämään ratkaisuja kohti yhteiskunnan hiilineutraaliutta, sähköistymistä ja digitalisaatiota”, Myllymäki korostaa.