Sähkövarastojen käyttö etenee Elenian sähkönjakelun turvaamisessa

Verkkopalveluyhtiö Elenian hanke hyödyntää sähkövarastoja sähkönjakelun turvaamisessa etenee. Uudeksi innovaatiokumppaniksi akustoratkaisujen hyödyntämisessä Elenia on valinnut kotimaisen Merus Powerin jo aiemmin mukana olleen Fortumin kanssa.

Elenia rakennuttaa sähkövarastoihin ja sähkönlaaturatkaisuihin erikoistuneen Merus Powerin sekä Fortumin kanssa Pirkanmaalle kaksi sähkövarastoa innovaatiokumppanuuden yhteistyönä. Elenia omistaa ratkaisusta verkkoliityntälaitteiston ja ostaa akkukapasiteetin palveluna akut omistavalta Fortumilta. Sähkövarastojen sijoituspaikat ovat parhaillaan suunnittelussa ja laitteistot otetaan käyttöön kesään 2022 mennessä.

Kaikkiaan Elenialla on suunnitelmissa rakentaa kymmeniä sähkövarastoja lähivuosina erityisesti alueille, joissa ilmajohdoilla on käyttöikää jäljellä eikä maakaapelointi ole lähivuosina ajankohtaista.

– Tavoitteemme on laajentaa sähkövarastojen käyttöä haja-asutusalueilla ratkaisuna, jolla voimme turvata sähkönjakelun varmuutta muun muassa myrskyjen ja lumikuormien aiheuttamissa sähkökatkoissa. Akustot pitävät sähköjä päällä asiakkaillemme haja-asutusalueilla, joissa tämä ratkaisu on nopein tapa parantaa sähkönjakelun säävarmuutta, sanoo Elenian verkkopäällikkö Tommi Lähdeaho.

Merus Power toimittaa Elenian ja Fortumin käyttöön akustot sekä niiden verkkoliityntälaitteet. Elenia ja Fortum käyttävät akustoja sähkön varastointiin sähkökatkojen varalle sekä säätövoimana sähköjärjestelmän tasapainon ylläpitoon. Normaalitilanteessa Fortum hyödyntää akustojen kapasiteettia sähkömarkkinoilla, kun varastoja ei tarvita sähkönjakelussa.

– Energian varastoinnista odotetaan tulevaisuudessa merkittävää osaa energiajärjestelmään. Sähkövarastot turvaavat osaltaan sähkönjakelua kaikissa olosuhteissa, ja ne lisäävät joustoa sähkömarkkinoilla, sanoo Merus Powerin myyntijohtaja Aki Leinonen.

Ilmastonmuutos vaatii uusia ratkaisuja joustavuuteen

Ilmastonmuutos sekä energiamurros lisäävät sähkön säätötarvetta, kun säiden mukaan vaihtelevan tuuli- ja aurinkoenergian osuus sähköntuotannosta kasvaa. Myös yhteiskunnan sähköistyminen lisää säätötarvetta.

– Sähkövarastoja tarvitaan sähkön tuotannon muuttuessa yhä vaihtelevammaksi sääriippuvaisen uusiutuvan energiantuotannon kasvaessa, sillä tuotannon ja kulutuksen on oltava tasapainossa joka hetki. Akustolla saamme markkinoille nopeaa säätövoimaa, joka reagoi tuotannon ja kulutuksen vaihteluihin perinteisiä voimalaitoksia nopeammin, kertoo Fortumin liiketoiminnan kehityspäällikkö Ilari Alaperä.

– Sähkövarastoista tulee yksi ratkaisu kulutuspiikkien tasaamiseen. Voimme myydä sähkövarastojen kapasiteettia kantaverkon reservimarkkinoille, kun varastoja ei tarvita sähkönjakelussa. Tämä lisää taloudellista tehokkuutta, Alaperä jatkaa.

Elenialla ja Fortumilla on hyviä kokemuksia sähkön varastoinnista Ylöjärven Kurusta, jossa akustojen avulla on turvattu sähkönsaantia haja-asutusalueella myrskyn vaurioitettua sähköverkkoa. Akustoista on saatu sähköä verkon korjaustöiden aikana niin, ettei viankorjaus häirinnyt asiakkaita.

Vahvaa kotimaista innovaatiokehitystä Merus Powerilta

Merus Powerin sähkövarastot sisältävät nykyaikaiset litiumioniakut, invertterit ja muuntajat sekä järjestelmän muun laitteiston. Elenian sähkövarastojen tehoksi on suunniteltu 0,6 MW ja kapasiteetiksi 0,6MWh, ja ne perustuvat Merus Powerin kehittämään modulaariseen teknologiaan. Sähkövaraston verkkoliitynnän laitteet ja ohjelmistot suunnitellaan ja valmistetaan Merus Powerin tehtaalla Nokialla.

– Sähkövaraston hyötysuhde on jopa 95–98 prosenttia. Sen avulla voidaan turvata keskimäärin 280 omakotitalon sähkönsaanti tunnin ajaksi tai 12 talouden vuorokauden sähkönkulutus, Merus Powerin markkinointijohtaja Jonna Kannosto kertoo.

Merus Powerin sähkövarastoja on käytössä muun muassa Suomessa Iin Kuivaniemen Viinamäen tuulipuistossa tasaamassa tuulivoiman tuotantoa. Pirkanmaalle Merus Power on toimittanut sähkövarastoja esimerkiksi Lempäälän Energian LEMENE-projektiin. Yhtiön tuotannosta menee 85 % vientiin.

Grafiikka kuva akustojärjestelmästä