Olet täällä

Tammelassa 100 kilometriä sähköverkkoa säävarmaksi lähes 4 miljoonalla eurolla

Elenialla on alkamassa Tammelassa mittava säävarman sähköverkon rakennuskohde. Uudistamme vanhaa ilmajohtoverkkoa säiltä turvaan lähes 4 miljoonalla eurolla maakaapeloimalla noin 100 kilometriä keski- ja pienjänniteverkkoa. Sähköverkon uudistus vaikuttaa suoraan noin 3000 tammelalaisen varmaan sähkönsaantiin, välillisesti laajemminkin.

Tammelan uudistuksessa on kolme kohdetta, yksi Tammelan sähköasemalta Portaan ja toinen keskustan suuntaan sekä kolmas keskustasta Häiviän suuntaan. Kohteissa rakennetaan keskijänniteverkkoa noin 40 kilometriä ja pienjänniteverkkoa noin 60 kilometriä. Uusia puistomuuntamoita sähköverkkoon tulee 40”, sanoo kenttäpäällikkö Hannu Lammi.

Keskustan kahdessa säävarman verkon rakennuskohteessa on menossa suunnittelu ja maankäytöstä sopiminen. Ensimmäisen kohteen maanrakennus ja kaapelointi alkavat helmikuussa ja toisen elokuussa. Vastaavasti ensimmäisen kaapeliasennukset valmistuvat ensi kesän lopulla ja toisen vuoden päästä syksyllä.

Rinnan maanrakentamisen ja kaapeliasennusten kanssa etenevät sähkötekniset työt ensi kesän lopulla ja syksyllä. Työt valmistuvat, kun vanhat ilmajohdot puretaan ensi vuoden loppupuolella. 

Myös Tammelan keskustan ja Portaan välisestä verkkokohteesta työn alla on maastosuunnittelu. Maakaapeleita vedetään ensi keväästä syksyyn ja samalla etenevät sähkötekniset työt. Valmista tulee vuoden päästä talvella, kun viimeisetkin vanhat ilmajohdot ja pylväsmuuntamot puretaan pois.  

Tammelan hankkeessa Elenialla on suunnitteilla kaksi yhteisrakentamisosuutta. ”Alustavasti on tiedossa tievalaistuksen kaapelointia yhteistyössä kunnan kanssa. Samoin alustavasti tiedossa on yhteistyötä Salon Seudun puhelimen kanssa. Yhteisrakentamisessa kaikki säästävät kustannuksissa”, Lammi korostaa.