Olet täällä

Tampere–Kangasala voimajohdon rakentaminen etenee

Elenia on mukana  voimajohtohankkeessa, jossa Tampereen ja Kangasalan välille valmistuu uusi 110 kV:n linja vastaamaan sähkönjakelun kasvaviin tarpeisiin.

Hankkeessa on kolme osuutta. Ensimmäisessä osuudessa Tampereen Sähköverkko rakentaa kaksi johtoa Lahdesjärveltä Rautaharkon sähköasemalle. Toinen osuus on 10 kilometrin pituisen kaksoisjohdon rakentaminen välille Lentola – Lahdesjärvi.

Kolmannessa osuudessa Elenian vanha voimajohto Kangasalan sähköasemalta Kyötikkälän kautta Lentolaan uusitaan kaksoisjohdoksi, joista toinen tulee Tampereen Sähköverkolle ja toinen Elenialle. Elenian voimajohto rakentuu Vatialan ja Herttualan sähköasemien sähkönjakeluun vanhan johdon tilalle. Fingridin voimajohto säilyy kapasiteetiltaan entisellään, mutta siirtyy uuteen rakenteeseen.

Pääurakoitsijana hankkeessa toimii Vattenfall Services Nordic Oy. Uuden voimajohdon arvioidaan valmistuvan vuoden 2020 aikana.

Katso video, jossa tehdään ensimmäisten pilareiden raudoitusta.