Olet täällä

Teollisuuden sähkövero alenee 1.1.2021 alkaen

Sähkövero veroluokassa II alenee Suomessa 1.1.2021 alkaen. Vuoden 2021 alusta sähkövero II-veroluokassa on 0,07812 senttiä kilowattitunnilta (alv 24 %) ja 0,063 senttiä kilowattitunnilta (alv 0 %).

Sähkövero on suoraan valtiolle maksettava vero, jonka sähkönjakeluyhtiö kerää verkkopalvelumaksun yhteydessä. Sähkönkäyttäjät jaetaan kahteen veroluokkaan kulutuskohteesta riippuen.

  • Veroluokan II mukaista toimintaa on valmistava teollisuus, kaivostoiminta, louhinta tai ammattimainen kasvihuoneviljely.
  • Muu sähkönkäyttö kuuluu veroluokkaan I, esimerkiksi yksityistaloudet, maa- ja metsätalous, rakennusala, palvelualan yritykset sekä julkinen sektori.

Kaikki asiakkaamme kuuluvat automaattisesti veroluokkaan I, elleivät he ole muuta ilmoittaneet.   
Lisätietoa sähköverosta ja sähköveroluokan muutoksesta