Olet täällä

Tulevaisuuden tarpeet ohjaavat Elenian sähköverkon uudistamista osana ilmastonmuutoksen torjuntaa – verkosta nyt lähes puolet säävarmaa

Elenian siirtohinta nousee syyskuun alusta keskimäärin 6,5 prosenttia

Sähköverkkoyhtiö Elenian siirtohinta nousee syyskuun alusta keskimäärin 6,5 prosenttia. Hinnanmuutoksen perusteena on sähkönjakelun uudistaminen asiakkaiden arjen ja tulevaisuuden vaatimukset täyttäväksi.

”Säävarman sähköverkon uudistaminen etenee vastaamaan asiakkaiden, yhteiskunnan sekä sähköjärjestelmän muuttuvia tarpeita”, sanoo Elenia Oy:n toimitusjohtaja Tapani Liuhala.

”Kauan sitten rakennettu ilmajohtoverkko on tullut tai on tulossa käyttöikänsä päähän. Tämän vuoksi sähköverkko on uusittava joka tapauksessa”, Liuhala jatkaa. 

Sähkömarkkinoilla on menossa perusteellinen ja pitkä muutos. Tuuli- ja aurinkovoiman kasvu tekee sähköjärjestelmän tasapainon ylläpidon entistä vaativammaksi, koska sähköä on tuotettava koko ajan saman verran kuin sitä käytetään.

”Jotta sähköä riittää tulevaisuudessa pakkaskausinakin, kulutuksen joustosta tulee entistä tärkeämpää. Se vaatii entistä tehokkaampia teknologiaratkaisuja,” Liuhala sanoo.

”Parin vuosikymmenen työn tuloksena Elenian älykäs sähköverkko edustaa kansainvälistä huippua. Täytämme sähkönkäyttäjien odotukset rakentamalla säävarmaa verkkoa, uudistamalla teknologiaa sekä huolehtimalla verkon jatkuvasta kunnossapidosta.”

Säävarman verkon rakentamisen aloitimme jo 2009, ja toteutamme yhteiskunnan asettamat vaatimukset aikataulussa. Säävarman osuus 72 000 kilometrin verkostamme lähestyy 50 prosenttia. Vuonna 2028 verkostamme on maan alla 75 prosenttia.”

Elenian investoinnit sähkönjakelun varmuuteen ylittävät miljardi euroa
Elenian viimeisen vuosikymmenen ajan jatkuneet investoinnit sähköverkkoon ylittävät miljardi euroa. Se on merkinnyt yli 10 000 henkilötyövuotta Kanta- ja Päijät-Hämeeseen, Pirkanmaalle, Keski-Suomeen sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalle.

Tänä vuonna yhtiö investoi sähkönjakelun varmuuteen reilut 145 miljoonaa euroa. Säävarmaa sähköverkkoa yhtiö uudistaa vuoden aikana yli 3000 kilometriä.

Energiavirasto valvoo sähköverkkoyhtiöiden toimintaa ja hinnoittelun kohtuullisuutta. Sähköverkko on suunniteltava, rakennettava ja ylläpidettävä rajutkin säät kestäväksi. Vuoden 2028 jälkeen myrskyjen tai lumikuormien sähkökatko ei saa asemakaava-alueella ylittää 6 uutta tuntia ja muualla 36 tuntia.

Esimerkkejä hinnankorotuksen keskimääräisistä vaikutuksista verolliseen siirtohintaan kuukausitasolla
Keskimääräisen 6,5 %:n korotuksen vaikutus verottomaan hintaan on keskimäärin 9 %. Siirtohinnoissa on mukana arvonlisäveron lisäksi sähkövero. Verojen osuus sähkön kokonaishinnasta vaihtelee reilusta kolmanneksesta noin puoleen.

Asumismuoto Vuosikulutus Korotus
Kerrostalo 2 000 kWh 1,78 €/kk
Rivi- tai omakotitalo 5 000 kWh 3,73 €/kk
Omakotitalo 18 000 kWh 7,55 €/kk

 

Elenian sähköverkon uudistukset maakunnittain 2012-2019

    Asiakkaita Sähköverkkoa Runko- ja pienjänniteverkkoa 
uudistettu säävarmaksi
maakaapeloimalla
  Uusia säävarmoja
puistomuuntamoita
Uudet ja saneeratut
sähköasemat 
 

Sähköverkon
maakaapelointi-aste

  Kanta-Häme 87 800 11 500 km n. 3000 km   n. 1200 Uudet 2
Saneeratut 19
  n. 54 %
  Päijät-Häme 37 000 6 800 km n. 1500 km   n. 730 Uudet 2
Saneeratut 11
  n. 45 %
  Pirkanmaa 122 000 18 300 km n. 5700 km   n. 2500 Uudet 4
Saneeratut 23
  n. 50 %
  Keski-Suomi 95 000 18 500 km n. 5300 km   n. 2300 Uudet 1
Saneeratut 25
  n. 41 %
  Etelä-Pohjanmaa 35 000 5 800 km n. 1600 km   n. 730 Uudet 2
Saneeratut 8
  n. 51 %
  Pohjois-Pohjanmaa 53 200 11 100 km n. 2800 km   n. 1150 Uudet 2
Saneeratut 18
  n. 42 %
  Yhteensä 430 000 72 000 km n. 19 900 km   n. 8610 Uudet 13
Saneeratut 104