Olet täällä

Tutkimushankkeessa arvioitiin keskijännitekaapeleiden kuntoa

Elenia oli mukana tutkimushankkeessa, jossa arvioitiin keskijännitekaapeleiden kuntoa häviökerroin- ja osittaispurkausmittauksilla. Kaapeleiden kunnonhallinnan merkitys kasvaa kaapeloinnin lisääntymisen ja kaapeliverkkojen ikääntymisen myötä.

Hankkeessa tehtiin off-line häviökerroin- ja osittaispurkausmittauksia sadalle keskijännitekaapelijärjestelmälle, joista 13 kpl oli Elenian verkossa. Myös  on-line osittaispurkausmittauksia tehtiin noin 50 kaapelille.

Tutkimuksen perusteella häviökerroinmittaustulosten ja kaapelijärjestelmän iän välillä ei ole selvää korrelaatiota, joten kaapeleiden kuntoa tulisi arvioida mittausten perusteella. Tutkitut kaapelijärjestelmät olivat pääsääntöisesti hyväkuntoisia ja mittausten perusteella määritettiin häviökertoimen kuntoluokkien raja-arvoestimaatit.

Kunnonvalvontamittausten tulisi indikoida kaapelin ikääntymistä ja tähän sekä häviökerroinmittaus että osittaispurkausmittaus ovat käyttökelpoisia menetelmiä, jotka täydentävät toisiaan. Käyttöönottomittauksiin parempi vaihtoehto on osittaispurkausmittaus. Häviökerroinmittaus tehdään aina jännitteettömälle kaapelille ja se kuvaa koko erityksen kuntoa, heikentynyttä kohtaa ei mittauksella pysty paikantamaan. Osittaispurkausmittauksen avulla heikkojen kohtien paikannus onnistuu kunnonhallintamittauksissakin. 

Tutkimushanke toteutettiin Tampereen teknillisen yliopiston  (TTY) Sähköenergiatekniikan laboratorion, Dekra Industrial Oy:n ja Prysmian Finland Oy:n  yhteistyönä.
Tutkimushankkeen rahoittivat ST-Pooli ja 12 verkkoyhtiötä: Caruna Oy, Elenia Oy, Helen Sähköverkko Oy, Kymenlaakson Sähköverkko Oy, LE-Sähköverkko Oy, Rovaniemen Verkko Oy, PKS Sähkönsiirto Oy, Savon Voima Verkko Oy, Tampereen Sähköverkko Oy, Turku Energia Sähköverkot Oy, Vakka Suomen Voima Oy ja Vantaan Energia Sähköverkot Oy. 

Hankkeen loppuraportti (pdf-tiedosto)

Sivustollamme voit tutustua myös muihin kehityshankkeisiin, joihin Elenia osallistuu.