Uudet älykkäät sähkömittarit asiakkaillemme nyt myös Raahessa, Siikajoella, Pyhäjoella, Viitasaarella, Pihtiputaalla ja Lempäälässä 

Elenian sähkönkulutuksen mittausuudistuksen uusien älykkäiden sähkömittareiden asennukset ovat menossa nyt Raahessa, Siikajoella, Pyhäjoella, Viitasaarella, Pihtiputaalla ja Lempäälässä. Tähän mennessä jo 100 000 asiakkaallemme on asennettu uuden sukupolven älykäs sähkömittari. Vuosina 2021–2025 aikana toteuttava uudistus vahvistaa verkkopalveluiden roolia ilmastoteoissa.

Asennukset hoitaa kotimainen Voimatel ja uudet mittarit toimittaa kotimainen Aidon. Mittariasennukset työllistävät Elenian verkkoalueen maakunnissa Voimatelin henkilöstöä usean vuoden ajan.

Uusien mittareiden asennukset ovat edenneet suunnitellusti Pohjois- ja Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Suomessa sekä Pirkanmaalla. Kanta- ja Päijät-Hämeessä asennukset alkavat vuoden 2024 aikana.

Kaikkiaan 400 000 Elenian asiakkaan sähkömittarit vaihdetaan uusiin nykyisten mittareiden tullessa käyttöikänsä päähän. Noin 40 000 Elenian asiakkaalla on tätä uudemmat mittarit, jotka vaihdetaan myöhemmin.

”Elenian asiakkaat saavat mittarinvaihdosta suoraan tietoa hyvissä ajoin ennakkoon. Mittarinvaihto on asiakkaille maksuton”, kertoo Elenian asiakkuus- ja sidosryhmäpäällikkö Sanni Harala.

Testattua kotimaista teknologiaa

Sähkömittari- ja järjestelmätoimittaja Aidon on luonut yhteistyössä Elenian kanssa teknologia-alustan, joka mahdollistaa tulevaisuudessa uusia palveluita. Aidonin kumppanina mukana on teleoperaattori Elisa, joka vastaa mittauslaitteistojen ja -järjestelmän välisistä IoT-tietoliikenneyhteyksistä.

”Valmistelimme uudistuksen huolella muun muassa toteuttamalla hankkeen, jossa ohjasimme testiin osallistuneiden asiakkaittemme sähkölämmitystä ja vesivaraajia joustavasti eri ajankohtina uutta teknologiaa käyttäen. Palaute oli myönteistä, sillä sähkönkulutuksen jousto ei vaikuttanut arkeen tai asumisen mukavuuteen”, Harala kertoo.   

Elenia mukana ilmastoteoissa

”Energiajärjestelmä on murroksessa, joka vaatii myös verkkopalveluiden kehittämistä. Edistämme muutosta uudistamalla sähköverkkoa ja sen teknologiaa, sillä älykäs sähköverkko on yhä vahvemmin avainroolissa ilmastoratkaisuissa”, Harala sanoo.

Sähkön käyttö kasvaa fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämiseksi. Kotien ja kiinteistöjen aurinkovoimalat sekä sähköautot yleistyvät. Syntyy uudenlaisia energiayhteisöjä. Uusiin energiaratkaisuihin sekä ilmastonmuutoksen hillintään tarvitaan auringolla ja tuulella tuotettua sähköä, jolloin sään vaihtelut vaikuttavat sähköntuotannon määrään. Tarve sähkön tuotannon ja kulutuksen tasapainottamiseen kasvaa.

Energia-alan ilmastoteot tarvitsevat toimiakseen teknologian uusimpia ratkaisuja sähköverkossa sekä sähkönkulutuksen mittausjärjestelmien uudistamista. Asiakkaille sähkönkulutuksen mittauksen kehitys näkyy lähivuosina muun muassa nykyistä reaaliaikaisempana tietona omasta sähkönkulutuksesta ja uusina mahdollisuuksina sähkömarkkinoilla. 

”Ensin on vuorossa uusien sähkömittareiden asennukset. Niiden edetessä ratkomme seuraavia askeleita palvelukehityksessä. Lähivuosina entistä tarkempi sähkönmittaus helpottaa asiakkaan energiansäästöä, sillä kulutusta voi tulevaisuudessa seurata 15 minuutin välein ja nopeamminkin”, Harala toteaa.

Faktat

  • Uusi sähkönkulutuksen mittausteknologia tuo Elenian vahvasti mukaan energia-alan ilmastoratkaisuihin.
  • Tuuli- ja aurinkovoima tarvitsevat säätövoimaksi lisää kulutusjouston ratkaisuja.
  • Älykäs sähköverkko mahdollistaa tehokkaan uusiutuvan energian käytön kasvun.
  • Uusi mittausjärjestelmä edistää uusiutuvan energian ja kulutusjouston tasapainoa energiajärjestelmässä.
  • Elisan uusimmalla IoT-teknologialla entistä tarkempi sähkönmittaus on mahdollista. Mittareihin saa yhteyden haastavistakin paikoista, kuten monen seinän takaa tai maan alta.
  • Asiakkaat ja isännöitsijät saavat mittarinvaihdosta ennakkotiedon postitse sekä kotitaloudet asennusajan, jonka voi tarvittaessa vaihtaa.
  • Ennen asennusajan vahvistusta asiakkaitten ei tarvitse tehdä mitään.
  • Mittarinvaihto on asiakkaille maksuton.