Uusien älykkäiden sähkömittareiden asennukset etenevät

Elenia asentaa asiakkailleen uusia, älykkäitä sähkömittareita osana sähkönkulutuksen mittausuudistustaan. Asennukset ovat alkaneet Akaassa sekä Keski-Suomessa Palokan, Jyskän, Vaajakosken ja Säynätsalon alueilla ja jatkuvat vuonna 2024. Asiakkaamme saavat tietoa mittarinvaihdosta kirjeitse hyvissä ajoin ennakkoon. Mittarinvaihto on asiakkaille maksuton.

Tähän mennessä jo yli 200 000 Elenian asiakkaalle on asennettu uusi älykäs sähkömittari. Vuosina 2021–2025 aikana toteuttava uudistus mahdollistaa asiakkaille uusia palveluita ja vahvistaa verkkopalveluiden roolia ilmastoteoissa.

Uusi sähkömittari avaa asiakkaille pääsyn Elenian AinaLab-palveluun, jossa voi seurata kodin sähköjärjestelmän kuormituksen jakaantumista sekä tarkastella omaa sähkönkulutustaan lähes reaaliaikaisesti. AinaLabista saatava mittaustieto soveltuu esimerkiksi kulutustottumusten seurantaan tai sähkötöiden suunnittelun tueksi.

”Tavallisesti eri sähkönkulutuksen seurantapalveluissa kokonaiskulutustieto on saatavilla päivän tai parin viiveellä. Elenian AinaLab -palvelussa kulutustieto on nähtävissä vaihekohtaisesti, ja sen viive on parhaimmillaan vain muutaman minuutin, yleensä korkeintaan tunnin mittainen”, kertoo Elenian asiakkuus- ja sidosryhmäpäällikkö Sanni Harala.

Uusissa sähkömittareissa on mahdollisuus myös kuormanohjaukseen, jonka voi ottaa käyttöön AinaLabissa. Kuormanohjauksen avulla uutta sähkömittaria voi ohjata ajastamaan sähkökäyttöisiä laitteita. Kuormanohjaus huomioi myös käytössä olevan siirtotuotteen sekä pörssisähkön spot-tuntihinnan. Sekä AinaLab että kuormanohjauspalvelu ovat maksuttomia.

Lisäksi uusissa sähkömittareissa on kotiautomaatioliitäntä, joka mahdollistaa sähkömittarin luennan asiakkaan omaan käyttöön. Tätä uutta ominaisuutta asiakas voi hyödyntää oman palveluntarjoajansa avulla esimerkiksi kotiautomaation ohjaamisessa tai sähköautojen latauslaitteissa.

Testattua teknologiaa

Uusien palveluiden kehittämisen mahdollistaa teknologia-alusta, jonka sähkömittari- ja järjestelmätoimittaja Aidon on luonut yhteistyössä Elenian kanssa. Aidonin kumppanina mukana on teleoperaattori Elisa, joka vastaa mittauslaitteistojen ja -järjestelmän välisistä IoT-tietoliikenneyhteyksistä.

”Energia-ala on keskeisessä roolissa sähköisessä, vihreässä siirtymässä, jota edistämme uudistamalla sähköverkkoa ja sen teknologiaa sekä kehittämällä asiakkaille uusia palveluita. Älykäs sähköverkko on yhä vahvemmin mukana ilmastoratkaisuissa”, Harala sanoo.

Sähkömittareiden asennuksen toteuttaa kotimainen Voimatel. Asennukset ovat edenneet parin viime vuoden aikana Elenian verkkoalueella Pohjois- ja Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Suomessa sekä Pirkanmaalla. Kanta-Hämeessä asennukset alkavat vuoden 2024 aikana ja Päijät-Hämeessä vuonna 2025.

Elenia vaihtaa kaikkiaan 400 000 asiakkaansa sähkömittarit uusiin nykyisten mittareiden tullessa käyttöikänsä päähän. Noin 40 000 Elenian asiakkaalla on tätä uudemmat mittarit, jotka vaihdetaan myöhemmin.

Lue lisää mittausuudistuksestamme täältä.