Uusien älykkäiden sähkömittareiden asennukset etenevät Kangasalla ja Nivalassa

Elenian sähkönkulutuksen mittausuudistuksen uusien älykkäiden sähkömittareiden asennukset ovat valmistumassa Kangasalla loppukesällä ja etenevät kesän mittaan myös Nivalassa. Tähän mennessä kaikkiaan jo noin 150 000 Elenian asiakkaalle on asennettu uuden sukupolven älykäs sähkömittari. Vuosina 2021–2025 aikana toteuttava uudistus vahvistaa verkkopalveluiden roolia ilmastoteoissa.

Asiakkaille uusi sähkömittari avaa ovet Elenian uuteen AinaLab-palveluun, jossa asiakkaat voivat seurata sähkönkulutustaan viiden minuutin jaksoissa sekä vaihekohtaisesti. AinaLabista saatava mittaustieto soveltuu esimerkiksi oman kulutustottumuksen seurantaan tai sähkötöiden suunnittelun tueksi.

”Tavallisesti asiakkaat saavat eri sähkönkulutuksen seurantapalveluista kulutustietonsa noin 1–3 vuorokauden viiveellä. Elenian AinaLab -palvelussa kulutustiedon viive on parhaimmillaan vain muutaman minuutin, yleensä korkeintaan tunnin mittainen”, kertoo Elenian asiakkuus- ja sidosryhmäpäällikkö Sanni Harala.

Sähkönkulutuksen reaaliaikaisuuden lisäksi AinaLabissa voi myös tarkastella vaihekohtaisen kulutusnäkymän avulla eri vaiheiden kuormitusta sekä tunnistaa kolmivaiheisia kuormia. Kodin sähköjärjestelmä jakaantuu usein kolmelle vaihejohtimelle. Oman sähköasentajan avulla voi selvittää tarkemmin eri vaiheiden taakse kytkettyjä laitteistoja. AinaLab -palvelu on maksuton ja avoin kaikille Elenian asiakkaille.

Testattua kotimaista teknologiaa

Sähkömittari- ja järjestelmätoimittaja Aidon on luonut yhteistyössä Elenian kanssa teknologia-alustan, joka mahdollistaa tulevaisuudessa lisää uusia palveluita. Aidonin kumppanina mukana on teleoperaattori Elisa, joka vastaa mittauslaitteistojen ja -järjestelmän välisistä IoT-tietoliikenneyhteyksistä.

”Energia-ala on keskeisessä roolissa menossa olevassa sähköisessä siirtymässä, joka on avannut uusia mahdollisuuksia myös verkkopalveluiden kehittämiseen. Edistämme tätä siirtymää uudistamalla sähköverkkoa ja sen teknologiaa. Älykäs sähköverkko on yhä vahvemmin avainroolissa ilmastoratkaisuissa”, Harala sanoo.

Kun sähkön käyttö kasvaa fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämiseksi, tarvitsevat energia-alan ilmastoteot toimiakseen sähköverkossa teknologian uusimpia ratkaisuja. Kotien ja kiinteistöjen aurinkovoimalat sekä sähköautot yleistyvät nyt vauhdilla. Syntyy uudenlaisia energiayhteisöjä. Uusiin energiaratkaisuihin sekä ilmastonmuutoksen hillintään tarvitaan aurinko- ja tuulisähköä. Samaan aikaan tarve sähkön tuotannon ja kulutuksen tasapainottamiseen kasvaa sähköjärjestelmän vakauden turvaamiseksi.

Elenialle uusien mittareiden asennukset hoitaa kotimainen Voimatel ja uudet mittarit toimittaa kotimainen Aidon. Mittariasennukset työllistävät Elenian verkkoalueen maakunnissa Voimatelin henkilöstöä usean vuoden ajan. Asennukset ovat edenneet parin viime vuoden aikana Elenian verkkoalueella Pohjois- ja Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Suomessa sekä Pirkanmaalla. Kanta-Hämeessä asennukset alkavat vuoden 2024 aikana ja Päijät-Hämeessä 2025.

Kaikkiaan 400 000 Elenian asiakkaan sähkömittarit vaihdetaan uusiin nykyisten mittareiden tullessa käyttöikänsä päähän. Noin 40 000 Elenian asiakkaalla on tätä uudemmat mittarit, jotka vaihdetaan myöhemmin.

”Elenian asiakkaat saavat mittarinvaihdosta suoraan tietoa hyvissä ajoin ennakkoon. Mittarinvaihto on asiakkaille maksuton”, Harala toteaa.