Uusien älykkäiden sähkömittareiden asennukset etenevät Pälkäneellä

Elenia asentaa Pälkäneellä asiakkailleen uuden sukupolven älykkäitä sähkömittareita osana sähkönkulutuksen mittausuudistustaan. Pälkäneellä Elenialla on noin 7000 asiakasta, jotka saavat uuden sähkömittarin vuoden loppuun mennessä. Tietoa mittarinvaihdosta tulee suoraan asiakkaalle hyvissä ajoin ennakkoon. Mittarinvaihto on maksuton.

Tähän mennessä kaikkiaan jo yli 150 000 Elenian asiakkaalle on asennettu uusi älykäs sähkömittari. Vuosina 2021–2025 aikana toteuttava uudistus vahvistaa verkkopalveluiden roolia ilmastoteoissa.

Uusi sähkömittari avaa asiakkaille pääsyn Elenian uuteen AinaLab-palveluun, jossa voi seurata omaa sähkönkulutustaan viiden minuutin jaksoissa sekä vaihekohtaisesti. AinaLabista saatava mittaustieto soveltuu esimerkiksi oman kulutustottumuksen seurantaan tai sähkötöiden suunnittelun tueksi.

”Tavallisesti eri sähkönkulutuksen seurantapalveluissa kulutustieto on saatavilla päivän tai parin viiveellä. Elenian AinaLab -palvelussa kulutustiedon viive on parhaimmillaan vain muutaman minuutin, yleensä korkeintaan tunnin mittainen”, kertoo Elenian asiakkuus- ja sidosryhmäpäällikkö Sanni Harala.

Kodin sähköjärjestelmä jakaantuu usein kolmelle vaihejohtimelle. Sähkönkulutuksen reaaliaikaisuuden lisäksi AinaLabissa voi myös tarkastella vaihekohtaisen kulutusnäkymän avulla eri vaiheiden kuormitusta sekä tunnistaa kolmivaiheisia sähkökuormia. Oman sähköasentajan avulla voi selvittää tarkemmin eri vaiheiden taakse kytkettyjä laitteita. Myös AinaLab -palvelu on maksuton.

Testattua kotimaista teknologiaa

Kotimainen sähkömittari- ja järjestelmätoimittaja Aidon on luonut yhteistyössä Elenian kanssa teknologia-alustan, joka mahdollistaa tulevaisuudessa lisää uusia palveluita. Aidonin kumppanina mukana on teleoperaattori Elisa, joka vastaa mittauslaitteistojen ja -järjestelmän välisistä IoT-tietoliikenneyhteyksistä.

”Energia-ala on keskeisessä roolissa sähköisessä, vihreässä siirtymässä, jota edistämme uudistamalla sähköverkkoa ja sen teknologiaa. Älykäs sähköverkko on yhä vahvemmin mukana ilmastoratkaisuissa”, Harala sanoo.

Sähkön käytön kasvaessa tarvitsevat energia-alan ilmastoteot myös sähköverkossa teknologian uusimpia ratkaisuja. Ilmastonmuutoksen hillintään tarvitaan aurinko- ja tuulisähköä. Kotien ja kiinteistöjen aurinkovoimalat sekä sähköautot yleistyvät vauhdilla. Samaan aikaan tarve sähkön tuotannon ja kulutuksen tasapainottamiseen kasvaa sähköjärjestelmän vakauden turvaamiseksi.

Elenialle uusien mittareiden asennukset hoitaa kotimainen Voimatel. Asennukset ovat edenneet parin viime vuoden aikana Elenian verkkoalueella Pohjois- ja Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Suomessa sekä Pirkanmaalla. Kanta-Hämeessä asennukset alkavat vuoden 2024 aikana ja Päijät-Hämeessä 2025.

Elenia vaihtaa kaikkiaan 400 000 asiakkaansa sähkömittarit uusiin nykyisten mittareiden tullessa käyttöikänsä päähän. Noin 40 000 Elenian asiakkaalla on tätä uudemmat mittarit, jotka vaihdetaan myöhemmin.

Lue lisää sähkönkulutuksen mittausuudistuksestamme täältä.