Vaikuta tulevaisuuden sähköverkon kehittämiseen, voita hotellilahjakortti

Avaamme toukokuussa uuden Elenia Avoin -palvelun, jossa voit helposti tutustua sinua omassa elämänpiirissäsi palvelevaan sähköverkkoon ja sen kehittämiseen. Elenialla on sähköverkkoa sadan kunnan alueella Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla lähes kaksi kertaa maapallon ympäri. Siitä noin 60 prosenttia on säävarmaa. Kertomalla mielipiteesi voit vaikuttaa. Samalla voit osallistua hotellilahjakorttien arvontaan.

Suomella on vahvat tavoitteet uusiutuvan energian käytön lisäämisessä. Uusiutuvan tuuli- ja aurinkosähkön tuotanto kasvaa vauhdilla. Sähköä käytetään yhä enemmän luovuttaessa fossiilisista energialähteistä. Sähköautot yleistyvät, samoin kotien ja kiinteistöjen aurinkovoimalat, syntyy uudenlaisia energiayhteisöjä. Tähän kaikkeen tarvitaan älykäs, toimintavarma sähköverkko.

Kerro mielipiteesi Elenia Avoin -palvelussa

Haluamme kuulla ajatuksiasi siitä, kuinka kehitämme sähköverkon toimitusvarmuutta ja älykkyyttä turvataksemme muuttuvan elämän tarpeet. Elämäntapamme sähköistyminen, uusiutuvan energian tuotanto, sään ääri-ilmiöt ja huoltovarmuus vaativat sähköverkon jatkuvaa kehittämistä tulevaisuuden tarpeisiin.

Elenia Avoin logo

Vuodesta 2014 lähtien verkkopalveluyhtiöt ovat toimittaneet Energiavirastolle omat verkon kehittämissuunnitelmansa. Nyt toukokuussa verkkopalveluyhtiöiden tehtävänä on ensimmäistä kertaa esittää uusin kehittämissuunnitelmansa myös asiakkaittensa ja sidosryhmiensä arvioitavaksi.

Tarjoamme sinulle omaan elämänpiiriisi sovitetun tavan tutustua sähköverkkoon, sen tulevaisuuden suunnitelmiin sekä tilaisuuden ottaa kantaa sähköverkon kehittämiseen. Kerro mielipiteesi ja vaikuta.

Kehittämissuunnitelmamme esittävä Elenia Avoin -palvelu aukeaa 2.5.2022 ja on auki 2.6.2022 saakka. Osallistuneiden kesken arvomme hotellilahjakortteja.

Pitkäjänteiset investointimme ja verkon kunnossapito ovat jatkuvasti parantaneet sähkönjakelun varmuutta. Kehittämissuunnitelmamme sisältöä ovat muun muassa toimitusvarmuuden kustannustehokas kehittäminen, siirtokapasiteetin ylläpito sekä uuden kulutuksen ja tuotannon energiajärjestelmään liittäminen. Tulevaisuudessa joustopalvelut ovat tulossa vaihtoehdoksi verkon perinteiselle vahvistamiselle.

Tule mukaan ja kerro meille ajatuksesi arjen sujumisen tärkeimmästä palvelusta – sähköstä.