Olet täällä

Valio-myrskyn sähkökatkojen korjaus jatkuu sunnuntaihin

Lauantaina kokoamamme tilannekuvan mukaan Valio-myrsky aiheutti noin 400 keskijännitteisen runkoverkon vikaa, joista merkittävin osa osui Keski-Suomeen sekä tämän lisäksi Pohjois- ja Etelä-Pohjanmaalle, Pirkanmaalle ja Hämeeseen. Näillä runkoverkon vika-alueilla on satoja vikapaikkoja. Vastaavasti tähän mennessä pienjänniteverkon vikoja on tiedossa yli 200.

Tämän päivän viiden helikopterin tarkastuslennoilta on koottu tieto yli 200 vikapaikasta. Lentojen perusteella voimme ohjata vikapartioita tehokkaasti oikeassa järjestyksessä tarvittaviin kohteisiin myös pimeän tultua. Pienjänniteverkon vioista tulee asiakkailta ilmoituksia jatkuvasti sitä mukaa, kun runkoverkon korjaus etenee.

Sähköverkossa on myrskyn kaatamia yksittäisiä puita sekä puuryppäitä.  Erityisesti isot, kaatuneet kuuset ovat paikoin rikkoneet verkkoa siten, että sähköjohtoja ja -pylväitä on poikki.

Arvioimme, että runkoverkko tulee pääosin kuntoon Pohjois- ja Etelä-Pohjanmaalla sekä Pirkanmaalla lauantain aikana. Keski-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaan Pyhäjärvellä korjaukset runkoverkossa jatkuvat sunnuntainakin. Pienjänniteverkon vikojen korjaus kestää koko viikonlopun, jopa alkuviikkoon.  

ERITYISVAROITUS

Tietoomme on tullut muutama tilanne, joissa ihmiset ovat itse kaataneet puita sähköjohdolta. Puiden omatoiminen raivaus sähköverkosta on EHDOTTOMASTI KIELLETTY TURVALLISUUSSYISTÄ. Puista sähköverkossa on ilmoitettava vikapalveluumme 020 690 911.

Johdoilla roikkuviin tai niille kaatuneisiin puihin ei saa koskea eikä ryhtyä itse raivaamaan. Sekä raivaus- että korjaustyöt ovat turvallisuussyistä aina ammattilaisten työtä.

Mikäli sähköjen palauduttua kiinteistön sähköverkko käyttäytyy oudosti, esimerkiksi valot palavat normaalia kirkkaammin tai himmeämmin, saattaa syynä olla sähköverkon nollajohtimen katkeaminen. Tästä voi seurata laitevaurioita, tulipalo ja pahimmillaan sähköiskun vaara. Näissä tilanteissa kannattaa heti katkaista sähkö pääkytkimestä ja ottaa yhteys vikapalveluumme 020 690 911

Elenian sähkökatkotilannetta voi seurata osoitteessa: www.elenia.fi/sähkökatkokartta
Energiateollisuus ry:n karttapalveluun on koottuna kaikkien sähköyhtiöiden sähkökatkokartat: energia.fi/hairiokartta
Muiden yhtiöiden sähkökatkot http://sahko.hylly.org/#/nyt