Olet täällä

Verkon säävarmaksi maakaapelointi leikkasi Aapeli-myrskyn sähkökatkot kolmannekseen

Sähköverkon säävarmaksi maakaapelointi näkyi Aapeli-talvimyrskyn aikana aiempaa vähempinä sähkökatkoina. Ilman maakaapelointia sähköttömien asiakkaiden määrä olisi Aapeli-myrskyssä ollut arviolta kolminkertainen. Maakaapeloinnin ansiosta sähköt olivat päällä taajamissa aiempaa laajemmin myrskystä huolimatta. Elenian verkkoalueella pahimmillaan sähköttä oli Aapelin myrsky-yönä 38 000 asiakasta.

Ilmastonmuutos on voimistamassa sään ääri-ilmiöitä samaan aikaan, kun 1950–1970 -luvuilla rakennettu ilmajohtoverkko saavuttaa käyttöikänsä pään. Uudistamme ikääntyvää sähköverkkoa ratkaisuin, jotka vastaavat ihmisten ja yhteiskunnan tarpeisiin vuosikymmeniksi eteenpäin. Maakaapeloitu verkko on elinkaarikustannuksiltaan tehokkaampi ratkaisu kuin ilmajohtoverkko.

Rakennamme uutta maakaapeliverkkoa yli 3000 kilometriä vuodessa. Satsauksemme sähkönjakelun varmuuteen vuosina 2012-2018 ovat olleet noin 750 miljoonaa euroa, mikä merkitsee Elenian verkkoalueella Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla noin 7500 henkilötyövuotta töitä.
Tällä vuosikymmenellä myrskyt ja lumikuormat ovat aiheuttaneet Elenialle yli 20 sähkönjakelun suurhäiriöitä. Vuonna 2009 siirtyessämme maakaapelointiin oli verkostamme kaapeloitu vajaa 20 prosenttia, nyt reilusti yli 40 prosenttia ja 75 prosenttia vuonna 2028.

Säävaurioiden ennaltaehkäisyä raivauksin ja vierimetsien hoidolla
Maakaapeloinnin rinnalla ilmajohtoverkon säävarmuutta parantaa säännöllinen verkon raivaus sekä vierimetsien hoito. Harvennushakkuut ja taimikkojen raivaukset sähköverkon johtoalueiden vierimetsissä ehkäisevät ennalta myrskyjen ja lumikuormien vaurioita sähköverkolle ja vähentävät säävaurioiden aiheuttamia sähkökatkoja. Myös verkon huolto ja raivaukset työllistävät maakunnissa.

Sähköverkon johtoalueiden raivaus on osa Elenian jatkuvaa sähköverkon perushuoltoa. Vuosittain Elenia raivaa sähköverkon johtoalueita tuhansia kilometrejä, esimerkiksi viime vuonna lähes 6000 kilometriä.

Fakta
• Sähköverkkoyhtiöiden toimintaa ja hinnoittelun kohtuullisuutta valvoo Energiavirasto.
• Vuonna 2013 uudistettu sähkömarkkinalaki tiukensi toimitusvarmuudelle asetettuja vaatimuksia.
• Sähköverkkojen on täytettävä sähkömarkkinalain toimitusvarmuusvelvoite vuonna 2028.
• Asemakaava-alueella sähkökatko saa kestää enintään 6 tuntia ja muualla enintään 36 tuntia.
• Lain vaatimusten piirissä on oltava 50 % asiakkaista vuonna 2019, 75 % vuonna 2023 ja 100 % vuonna 2028.

Elenian palveluiden kehitys
• 2012–2019 Elenia Säävarma -investoinnit noin 900 miljoonaa euroa. Vuosittain rakennamme säävarmaa maakaapeliverkkoa 3 000 kilometriä.
• Elenian sähköverkosta 75 % on maakaapeloitu vuonna 2028. Vuonna 2009 sähköverkostamme oli maakaapeloituna alle 20 %, nyt yli 40 %.
• 2018 alkaen sähköverkon digitaalisen kunnonhallinnan kehittäminen.
• 2017 alkaen uuden sukupolven älykkäät sähkömittarit mahdollistavat tulevaisuudessa kysyntäjouston kuluttaja-asiakkaille ja virtuaalivoimalat.
• 2013 Elenia Säävarma karttapalveluna netissä ensimmäisenä Suomessa. Maksuton mobiilipalvelu sähkönkulutuksen seurantaan ja sähköverkkopalveluihin.
• 2010 Tuntitasoinen sähkönkulutuksen seuranta ensimmäisenä Euroopassa.
• 2009 Päätös rakentaa säävarmaa sähköverkkoa. Puistomuuntamot pylväsmuuntamoiden tilalle.
Hyvitys asiakkaille yli 6 tunnin sähkökatkosta ainoana Suomessa.
• 2008 Sähkökatkojen tekstiviestipalvelu ensimmäisenä Suomessa.
• 2007 Sähkökatkojen karttapalvelu Suomessa ensimmäisenä.
• 2006–2009 Tutkimushankkeemme ja testiasennuksemme säävarman sähköverkon ratkaisuista yliopistojen, laitevalmistajien, verkonrakennusurakoitsijoiden ja maanrakentajien kanssa. Haja-asutusalueiden maakaapelointiratkaisut. Puistomuuntamoiden kehittäminen pylväsmuuntamoiden tilalle.
• 2005–2010 llmajohtoverkkoon varmuutta automaatiolla, tehostettu kunnossapito, kevytsähköasemat.
• 2002–2008 Älykkäät sähkömittarit asiakkaillemme. Testiasennukset 2002–2004.
• 2001 Marraskuussa Janika-myrsky. Viranomaisselvityksessä ensimmäisen kerran ehdotus 6 tunnin sähkökatkorajoituksesta.
• Sähköverkkoyhtiöiden toimintaa ja hinnoittelun kohtuullisuutta valvoo Energiavirasto.
• Vuonna 2013 uudistettu sähkömarkkinalaki tiukensi toimitusvarmuudelle asetettuja vaatimuksia.
• Sähköverkkojen on täytettävä sähkömarkkinalain toimitusvarmuusvelvoite vuonna 2028.
• Asemakaava-alueella sähkökatko saa kestää enintään 6 tuntia ja muualla enintään 36 tuntia.
• Lain vaatimusten piirissä on oltava 50 % asiakkaista vuonna 2019, 75 % vuonna 2023 ja 100 % vuonna 2028.