Olet täällä

Viankorjaus keskittyy runkoverkkoon – pienjänniteverkon korjaukset vievät koko viikonlopun

Olemme aamupäivän aikana koonneet helikopterilennoilta tietoa Valio-myrskyn vaurioiden laajuudesta ja minkälaisia vauriot ovat. Lentoja on tehty viidellä helikopterilla Keski-Suomessa, Pirkanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla. Iltapäivään mennessä lennoilta on koottu tieto lähemmäs sadasta sähköverkon vikapaikasta. Valtaosassa kohteita on puita sähköjohdolla. Osassa vikapaikkoja puut ovat katkoneet johdot ja rikkoneet verkon osia.

Lentojen perusteella voimme ohjata vikapartioita tehokkaasti oikeassa järjestyksessä tarvittaviin kohteisiin myös pimeän tultua.

Johdamme myrskyn aiheuttamien vikatöiden etenemistä tarkasti tietyssä järjestyksessä, jotta mahdollisimman laajoille alueilla saadaan sähköt päälle. Ensin laitamme kuntoon keskijännitteisen runkoverkon vauriot, jotta sähkönsyöttö pienjänniteverkkoon on mahdollista. Kun runkoverkko on kunnossa, jatkuu työ pienjänniteverkon vikojen korjauksella.

Tämän työjärjestyksen vuoksi ei pienjänniteverkon vikoja kannata korjata ennen kuin sähköä syöttävässä runkoverkossa on sähköt päällä. Yksittäisen puun poisto pienjänniteverkon loppupäässä ei palauta sähköjä ellei runkoverkko ole kunnossa.  

Tähän mennessä Valio-myrskyn jäljiltä on tiedossamme noin 160 runkoverkon vika-aluetta, joilla on useita satoja vikakohteita, näistä valtaosa Keski-Suomessa. Pienjänniteverkon vikakohteita on tiedossa lähes 200. Pienjänniteverkon vioista tulee asiakkailta ilmoituksia jatkuvasti sitä mukaa, kun runkoverkon korjaus etenee.

Arvioimme, että runkoverkko tulee pääosin kuntoon Pohjois- ja Etelä-Pohjanmaalla sekä Pirkanmaalla lauantain aikana. Keski-Suomessa korjaukset runkoverkossa jatkuvat sunnuntainakin. Pienjänniteverkon vikojen korjaus kestää koko viikonlopun, jopa alkuviikkoon.  

Elenian sähkökatkotilannetta voi seurata osoitteessa: www.elenia.fi/sähkökatkokartta
Energiateollisuus ry:n karttapalveluun on koottuna kaikkien sähköyhtiöiden sähkökatkokartat: energia.fi/hairiokartta
Muiden yhtiöiden sähkökatkot http://sahko.hylly.org/#/nyt

Varoitus

Johdoilla roikkuviin tai niille kaatuneisiin puihin ei saa koskea eikä ryhtyä itse raivaamaan. Sekä raivaus- että korjaustyöt ovat turvallisuussyistä ehdottomasti ammattilaisten työtä.

Mikäli sähköjen palauduttua kiinteistön sähköverkko käyttäytyy oudosti, esimerkiksi valot palavat normaalia kirkkaammin tai himmeämmin, saattaa syynä olla sähköverkon nollajohtimen katkeaminen. Tästä voi seurata laitevaurioita, tulipalo ja pahimmillaan sähköiskun vaara. Näissä tilanteissa kannattaa heti katkaista sähkö pääkytkimestä ja ottaa yhteys Elenian vikapäivystykseen 020 690 911.

Kuva on otettu tänään Mänttä-Vilppulassa Pirkanmaalla