Olet täällä

Video: Uuden sukupolven älykäs mittausjärjestelmä

Energiamarkkinat muuttuvat lähivuosina perinpohjaisesti ja asiakkaan rooli niillä korostuu. Elenia valmistautuu sähkömarkkinoiden murrokseen rakentamalla uuden sukupolven älykästä mittausjärjestelmää sähköverkossaan yhdessä Soneran ja kotimaisen energianmittausteknologiaan erikoistuneen Aidonin kanssa. Elenia on aloittanut uusien älymittareiden ensiasennukset eri puolilla verkkoaluettaan.

Sähköntuotantorakenteen muutos, sähköinen liikenne ja sähkövarastot muokkaavat sähköjärjestelmää ja sähkömarkkinoita. Esimerkiksi tuuli- ja aurinkovoiman tuotannon kasvu jatkuu ja asiakkaiden sähkönkäyttö muuttuu. Tulevaisuudessa sähköjärjestelmän tasapainon ylläpito muuttuu nykyistä vaativammaksi.  Suotuisilla säillä tuuli- ja aurinkovoimasta syntyy tuotantopiikkejä ja kulutuspiikkejä puolestaan esimerkiksi pakkasajan lämmityksestä.

Elenia asentaa tänä vuonna noin 30 000 uuden sukupolven älykästä sähkömittaria. Testikohteita on tulossa Jyväskylän ympäristöön, Nokian, Pirkkalan, Kangasalan ja Lempäälän alueille, Hämeenlinnaan, Janakkalaan, Karkkilaan sekä Heinolan ja Vierumäen alueille. Uudet mittarit korvaavat pääosin kerrostaloissa ensimmäisen sukupolven älymittareita, joiden suunniteltu 15 vuoden elinkaari on täyttymässä.

Uusi älymittausjärjestelmä mahdollistaa reaaliaikaiset palvelut asiakkaille. Jatkossa asiakas näkee kulutuksensa mobiililaitteessaan lähes reaaliaikaisesti, vaikkapa sen, kun sauna on napsautettu lämpiämään.


FAKTA
• Sähkönmittauksen seuraavan sukupolven järjestelmässä sähkönkulutus- ja tehotiedot ovat käytettävissä entistä reaaliaikaisemmin.
• Mittausjakso lyhenee tunnista 15-5 minuuttiin siten, että tiedot ovat käytettävissä välittömästi.
• Tavoitteena on tarjota yksityisasiakkaille helppo pääsy sähkön kysyntäjoustomarkkinoille.
• Mittarit mahdollistavat muun muassa uusien ohjauspalveluiden tarjonnan.
• Tulevaisuudessa älykkäät sähkömittarit voivat yhdistyä asiakkaiden kotiautomaatioon

Videolla Elenian mittaustietoasiantuntija kertoo uuden sukupolven älykkäästä mittausjärjestelmästä