Ympäristöystävällinen tuulisähkö kasvattaa jalansijaansa

Verkkopalveluyhtiönä Elenian tehtävä on osaltaan edistää ilmastomuutoksen torjuntaa. Tuulivoimalla tuotettu sähkö on lähes hiilidioksidivapaata ja tuuli on itsessään uusiutuva ja päästötön energiamuoto.

Elenian sähköverkon alueella tuotetaan noin viidennes Suomen tuulivoimasta. Roolimme tuulivoimatuotannossa on kytkeä niin yksittäiset tuulivoimalaitokset kuin kokonaiset tuulipuistot osaksi toimivaa energiajärjestelmää ja varmistaa uusiutuvan energian siirto sähkömarkkinoiden käyttöön. Teknologian kehitys on alentanut tuulivoiman tuotantokustannuksia ja tuulivoiman määrä tuleekin kasvamaan huimasti seuraavien vuosien aikana myös Elenian verkossa.

Vuoden 2020 loppuun mennessä liittymissopimuksia tuulivoimatoimijoiden kanssa oli Eleniassa tehty yhteensä 1312 megawatille. Vuoden 2021 aikana Elenian verkkoon on tarkoitus liittää kuusi uutta tuulivoimaliittymää.

Tuulivoima on kasvanut merkittäväksi sähkön tuotantomuodoksi Suomessa. Uusiutuvana ja lähes päästöttömänä energialähteenä se tukee kansallista energia- ja ilmastostrategiaa, joka on asettanut tavoitteeksi, että puolet suomalaisten energian loppukulutuksesta muodostuisi uusiutuvan energian käytöstä vielä 2020-luvulla. Tuulivoimalla katetaan nykyisellään noin 7 % Suomen koko sähkönkulutuksesta.

Kartta, jossa kuvattuna tuulivoiman määrät Elenian verkossa maakunnittain

Missä Suomen tuulipuistot sijaitsevat?

Suurin osa Suomen tuulivoimasta on rakennettu Suomen länsi- ja luoteisosaan. Elenian verkossa on reilu viidesosa Suomen tuulivoimasta. Elenian verkkoon liittyneet tuulipuistot sijaitsevat valtaosin Pohjois-Pohjanmaalla, jossa tuuliolosuhteet ovat parhaat avaran maaston ja meren läheisyyden vuoksi.