Sähkö­verkon turval­lisuus

Mummut ottavat yhteisselfietä metsässä

Sähköverkko tuo sähkön käyttöösi turvallisesti

Sähköverkon turvallisuus sekä turvallinen toiminta sähköverkon läheisyydessä on erottamaton osa toimintaamme. Rakennamme sähköverkkoamme ja pidämme sen kunnossa niin, ettei siitä aiheudu vaaraa asiakkaillemme eikä ympäristölle. Tutustu yleisimpiin sähköverkkoon liittyviin turvallisuusasioihin. Turvallisuuskysymyksissä voit tarvittaessa ottaa yhteyttä asiantuntijoihimme asiakaspalvelun kautta.

Voimalaitoksilla tuotettu sähkö siirretään kantaverkkoon, jossa jännite on 110, 220 tai 400 kilovolttia. Sähköasemalla jännite muunnetaan jakeluverkkoon sopivaksi. Keskijänniteverkossa jännite on yleisimmin 20 kilovolttia. Jakelumuuntamossa jännite muunnetaan edelleen 400 volttiin jaettavaksi pienjänniteverkossa koteihin. Kodit yhdistää pienjänniteverkkoon liittymisjohto, joka tuo virran sähköpääkeskukseen. Se puolestaan jakaa sähkön kiinteistön omaan sähköverkkoon elämän ja mukavuuden tarpeisiin.  

Sähköverkko tutuksi

Tälle sivulle olemme koonneet tietoa yleisimmistä sähköverkon rakenteista, jotta voit tunnistaa ne maastossa ja osaat toimia turvallisesti niiden läheisyydessä. Muista, että sähköjohtoihin ei saa koskea missään tilanteessa. 

Sähköverkkoa kaapeloidaan maan alle.

Elenia Säävarma sähköverkko

Sähköverkkoa on ilmajohtoina ja maakaapeleina. Maan alla sähköverkko on turvassa myrskyiltä, ukkosilta ja lumikuormilta. Säävarma sähköverkko on myös ympäristöystävällinen ja ilmajohtoja turvallisempi. Kun ilmajohtoja ja sähköpylväitä poistuu käytöstä, vapautuu maa-alaa metsä- ja maatalouden käyttöön. Ennen kuin aloitat kaivutöitä, selvitä maakaapeliverkkojen sijainti, jottet vaurioita maanalaisia kaapeleita ja aiheuta vaaraa turvallisuudelle.

110 kilovoltin johtoa

Suurjännitteinen avojohto 110 - 400 kV

110, 220 ja 400 kilovoltin johdot ovat suurjännitejohtoja. Valtakunnallisessa kantaverkossa käytetään 110–400 kV johtoja. Lisäksi 110 kV johtoja on käytössä alueellisessa voimansiirrossa. Suurjännittejohdoilla siirretään sähköä pitkiä etäisyyksiä voimalaitoksilta lähemmäksi kulutuskeskuksia.

110–400 kV avojohdoissa käytetään erilaisia pylväsrakenteita. Taajamien ulkopuolella on käytössä harustettuja kaksijalkaisia portinmuotoisia pylväitä. Vapaasti seisovia yksijalkaisia ristikkopylväitä käytetään kaupunkialueilla.  Suurjännitteiset johdot tunnistaa eristinketjun pituudesta ja eristinlautasten lukumäärästä.

Johdon jänniteEristinketjun pituusEristin-
lautasten lukumäärä
Pystysuora etäisyys maasta/tiestä
110 kVnoin 1 metri6-8 kpl6 m / 7 m
220 kVnoin 2 metriä10-12 kpl6,5 m / 7,5 m
400 kVnoin 4 metriä18-21 kpl8 m / 9 m
Keskijännitteinen 20 kV ilmajohto

Keskijännitteinen ilmajohto 20 kV

Avojohtoja käytetään jakeluverkoissa paikalliseen voimansiirtoon sähköasemien ja jakelumuuntajien välillä.  Avojohto rakentuu kolmesta metallisesta vaihejohtimesta, jotka on kiinnitetty orressa oleviin eristimiin. Käytössä on myös PAS-johto, joka on ohuella muovikerroksella päällystetty avojohto. Johtimet ovat lähempänä toisiaan kuin päällystämättömässä avojohdossa. Johdon etäisyys maasta on vähintään 5 metriä ja tiestä 6 metriä. Voit nähdä 20 kV ilmajohtoja taajamien ulkopuolella maanteiden varsilla, useimmiten puupylväissä. Kuvassa on 20 kV avojohto.

Pylväs ja sähköjohto

Pienjännitteinen AMKA-johto 0,4 kV

Pienjännitejohtoja käytetään lähellä asutusta sekä teiden ja lenkkipolkujen valaistusverkoissa. AMKA tarkoittaa riippukierrejohtoa, jossa mustalla muovilla eristetyt vaihejohtimet on kierretty kannatusköytenä toimivan metalliköyden ympärille.  Voit tunnistaa AMKA-johdon sen kierteisestä rakenteesta, joka erottaa sen suorasta puhelinjohdosta. Johdon korkeus maasta on vähintään 4 metriä ja tiestä 5,5 metriä.

Pylväsmuuntamo

Pylväsmuuntamo

Jakamossa 20 kilovoltin jännite muunnetaan asiakkaille jaettavaksi 0,4 kilovoltin jännitteeksi. Pylväsmuuntamoita näkee yleisesti haja-asutusalueilla ilmajohtoverkossa. Pylväsmuuntamot voivat olla yhden tai kahden pylvään varassa. Elenia Säävarman maakaapeloinnin yhteydessä puramme pylväsmuuntamot ilmajohtoverkon mukana ja asennamme tilalle puistomuuntamot.

Puistomuuntamo

Puistomuuntamo

Purettujen pylväsmuuntamoiden tilalle asennamme puistomuuntamoita, joissa muuntajat ovat suojassa säiden ääri-ilmiöiltä, pieneläimiltä ja linnuilta. Puistomuuntamot ovat myös ympäristölle ystävällisiä, sillä niissä on valuma-altaat öljyvuotojen varalle. Puistomuuntamoita on käytössä taajamissa ja enenevässä määrin myös haja-asutusalueilla.

 

Sähköasema

Sähköasema

Sähköasemat ovat sähköverkon keskeisiä osia, joissa voimansiirrossa käytetty jännitetaso muunnetaan pienemmäksi.  Yleensä jännite muunnetaan 110 kilovoltista 20 kilovolttiin. Sähköasemalla on verkon suojaus- ja automaa­tiojärjestelmiä, jotka pitävät huolta sähköverkon turvallisuudesta ja sähkönjakelun häiriöttömyydestä. Älykkään sähköverkon rakentamisen myötä automaation määrä kasvaa myös jakeluverkon muissa osissa. Sähköasemat ovat aidattuja alueita, joihin ei ole pääsyä ulkopuolisilla turvallisuuden takaamiseksi.

Jakokaappi

Jakokaappi

Jakokaapit ovat osa pienjännitteistä sähköverkkoa ja niitä käytetään yleisimmin maakaapeloidussa verkossa.  Ne ovat yleinen näky taajamissa ja asutusalueilla, jossa ne jakavat sähköä loppukäyttäjille. Jakokaapit on asennettu helposti tavoitettaviin paikkoihin, jotta huolto- ja vikatilanteissa niille on esteetön pääsy.

Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry on tuottanut animaation, jossa kuvataan sähkön syntyä, tuotantoa ja kuinka sähkö tuodaan käyttöön arjen ulottuville. 

Suunnitteletko kaivutöitä sähköverkon läheisyydessä?

Varmista, ettei kaivureitillä ole maanalaisia sähkökaapeleita!