SBTi-sitoumus ja päästövähennysten tiekartta

SBTi-sitoumus ja päästövähennysten tiekarttaTCFD ilmastotyö

Elenia on sitoutunut vuodesta 2021 alkaen tieteeseen perustuvaan ilmastotyöhön, Science Based Targets -aloitteeseen. Elenia on luonut myös päästövähennysten tiekartan, jonka avulla tavoittelemme kunnianhimoisia oman toiminnan päästöjen vähennyksiä vuoteen 2030 mennessä.

Olemme asettaneet toimintamme kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen tavoitteet tieteeseen pohjautuvan Science Based Targets -aloitteen ja Pariisin ilmastosopimuksen mukaan. SBTi:n hyväksymä tavoite edellyttää Elenian vähentävän kasvihuonepäästöjään 42 prosenttia vuoteen 2030 mennessä pitäen sisällään omat ja hankitun energian päästöt. Tätäkin kunnianhimoisempana tavoitteena Elenialla on vähentää oman toimintansa päästöjä 75 prosenttia (Scope 1 ja 2) vuoden 2020 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Elenia on myös sitoutunut asettamaan Net Zero -tavoitteet, jotka kattavat oman toiminnan päästöjen lisäksi koko arvoketjun päästöt (Scope 1, 2 ja 3). Net Zero-tavoitteet on saavutettava vuoteen 2050 mennessä, mikä tarkoittaa noin 90 prosentin päästöjen vähentämistä koko arvoketjussamme.

Nämä kunnianhimoiset tavoitteet vaativat vahvaa toimenpiteisiin sitoutumista niin Elenialta kuin kumppaneiltamme. Haluamme sitouttaa kumppanimme ilmasto- ja vastuullisuustyöhön, sillä suuntana on asettaa päästövähennystavoitteet koko toimitusketjulle. Yhteistyö kumppaniverkoston kanssa on tärkeässä roolissa tavoitteiden saavuttamisessa.

SBTi on CDP:n, Carbon Disclosure Project, YK:n Global Compact -yritysvastuualoitteen, maailman luonnonvarainstituutti World Resources Instituten ja WWF:n, World Wide Fund for Naturen yhteishanke.

Päästövähennysten tiekartta ohjaa tavoitteita

Päästäkseen SBTi:n ja omiin asetettuihin päästövähennystavoitteisiin Elenia on luonut päästövähennysten tiekartan ja allokoinut sen toiminnalle olennaiset päästövähennystoimenpiteet vuoteen 2030 saakka.

Tiekartan mukaiset vuoden 2023 päästövähennystoimenpiteet ovat:

  • Häviösähkönkilpailutus 25 prosentille koko häviösähkö volyymista hiilidioksidivapaasti
  • SF6-kojeistojen huoltotoimenpiteiden selvittäminen, toimintamallin kehitys, SF6-vuotojen raportoinnin kehittäminen
  • Elenian dieselajoneuvoista luopuminen
  • Kierrätysmateriaalien (kierrätysalumiini tai -muovi) hyväksyttävyyden selvittäminen kaapeleissa
  • Selvitystyö urakointikumppaneiden päästövähennyssitoutumisesta ja sen pohjalta tavoiteasetanta

Tutustu päästövähennysten tiekarttaamme vastuullisuusraportissamme sivulla 61.

Elenian Net Zero Business Planilla 2020–2035 tavoitteet toiminnaksi

Elenian hallitus hyväksyi Net Zero Business Planin joulukuussa 2022. Suunnitelma keskittyy Scope 1 ja Scope 2 -päästöihin ja niiden vaatimiin päästövähennysten toimenpiteisiin vuoteen 2035 asti. Tavoitteet ovat linjassa SBTi-sitoumuksemme ja oman Net Zero Elenia 2035 -visiotavoitteemme kanssa, jossa on laskettu Elenian päästövähennysmäärät ja niiden kustannusvaikutukset.

Häviösähkö: Tavoitteena on, että koko häviösähkö volyymi on vuoteen 2035 mennessä hiilidioksidivapaata sähköä.

SF6-kaasu: EU on tiukentamassa SF6-kaasun käytön rajoituksia. Seuraamme kehitystä, kartoitamme vaihtoehtoja ja testaamme mahdollisuuksia käyttää SF6-vapaata kojeistotekniikkaa uusissa hankinnoissa. Selvitämme ja kehitämme SF6-kojeistojen huoltoa ja kunnossapitoa yhteistyössä materiaalitoimittajan ja kumppaneidemme kanssa sekä kehitämme mahdollisten SF6-vuotojen raportointia.

Varavoima: Nykyisten varavoimakoneiden varalle on tehty poistosuunnitelma vuoteen 2040 mennessä. Kehitämme sähköverkkoa siten, että kiinteistä varavoimakoneista on mahdollista luopua. Korvaamme fossiilisen polttonaineen biopolttoaineella vuoteen 2025 mennessä niiden varavoimakoneiden osalta, jotka ovat käytössä pidempään.

Ajoneuvot: Elenia luopuu dieselajoneuvoista vuoden 2023 aikana.