Sähkö­verkon purku ja raken­taminen

Pienet taimet nousevat mullasta

Käytetty sähköverkko kiertää raaka-aineeksi

Uudistamme sähköverkkoamme säävarmaksi vuosittain. Käytöstä poistettu sähköverkko muuttuu tehokkaalla kierrätyksellä uudelleen raaka-aineeksi ja varaosiksi.

Tehtävämme on taata varma sähkönjakelu kaikissa olosuhteissa. Sen vuoksi huollamme ja uudistamme sähköverkkoa jatkuvasti. Vielä vuosikymmen sitten sähköverkostamme oli maan uumenissa viidennes. Nykyisin maakaapeloidun verkon osuus on noin 60 %.

Uudistamme älykästä sähköverkkoa tulevaisuuden tarpeisiin vastuullisesti. Kierrättämällä ja hyödyntämällä materiaaleja tehokkaasti käytämme luonnonvaroja järkevästi ja hillitsemme ilmastonmuutosta. 

Vanhan ilmajohtoverkon uusi elämä

Kun uusi maakaapeliverkko on otettu käyttöön, vanhaa ilmajohtoverkkoa ei enää tarvita.  Ilmajohtoverkon purkamisesta jää käyttämättömäksi muun muassa pylväitä, muuntajia ja ilmajohtoja. Otamme puretun materiaalin talteen uudelleenkäyttöä varten. Jos materiaaleja ei voida käyttää sellaisenaan uudelleen, ne kierrätetään tai hyödynnetään lämmön tuotannossa.  Kierrätyskumppanimme kanssa etsimme olemassa olevien tapojen rinnalle uusia tapoja hyödyntää purkumateriaaleja entistä tehokkaammin. 

Pylväiden myynti puh. 040 663 4401

Valtaosa pylväistä myydään ja kierrätetään uusiokäyttöön ammattilaisille, esimerkiksi maanrakennukseen. Myymme purettuja pylväitä ostajille, joilla on Y-tunnus eli yritys- ja yhteisötunnus. Yksityishenkilöille pylväitä ei myydä.

Sähköpylväät

Sähköpylväät on valmistettu kyllästetystä puusta. Hyväkuntoiset pylväät käytetään uudelleen sähköverkon korjausrakentamisessa, ja huonokuntoiset poltetaan asianmukaisesti lämpövoimalaitoksessa.

Asentajat maakaapelointityömaalla

Sähkökaapelit

Sähkökaapeleiden sisältämät metallit ja muovi erotellaan toisistaan käsittelylaitoksessa. Metalleista tehdään raaka-ainetta metalliteollisuudelle. Muovi poltetaan lämpövoimalaitoksessa.

Sähköverkon maakaapelointi menossa

Kaapelikelat

Tyhjät, hyväkuntoiset kaapelikelat palautetaan kaapelivalmistajille käytettäväksi uudelleen. Kelat ovat puisia, ja rikkoutuneet kelat korjataan mahdollisuuksien mukaan.

Pylväsmuuntamo

Muuntajat

Hyväkuntoiset muuntajat varastoidaan ja käytetään uudelleen. Huonokuntoiset puretaan osiin ja materiaalit kierrätetään. Muuntajien rautakuoret pilkotaan ja alumiini- ja kuparisydämet sulatetaan metalliteollisuuden raaka-aineeksi. Murskatut posliinieristimet käytetään kivimurskeen tapaan. Muuntajaöljyistä jalostetaan uusia tuotteita, kuten moottorisahojen teräketjuöljyä. Myrkylliset öljyt poltetaan turvallisesti lämpövoimalaitoksessa.

Sähkömittareita mittauskeskuksessa

Sähkömittarit

Sähkömittarit puretaan ja materiaalit erotellaan toisistaan. Mittarien sisältämistä metalleista saadaan teollisuudelle raaka-ainetta. Muovit poltetaan lämpövoimalaitoksessa, sillä ne sisältävät palonestoaineita, eikä niitä toistaiseksi voi kierrättää.

Suunnittelulla ympäristöystävällisiä ratkaisuja

Luonnonvarojen riittävyyden ja ilmastonmuutoksen torjunnan vaatimukset korostavat materiaalitehokkuuden tärkeyttä. Käytämme tehokkaasti verkkokomponentteja, vähennämme jätteiden määrää sekä kierrätämme käytöstä poistuvat verkkomateriaalit edistääksemme kiertotaloutta.

Maakaapeloidun sähköverkon suunnittelussa otamme huomioon sähköverkkoa ympäröivän luonnon. Maastosuunnittelija varmistaa luontoon liittyvät asiat, kuten rakennusalueen suojellut eläin- tai kasvilajit sekä hankkii maanomistajilta tarvittavat luvat.

Kumppanimme huolehtii kierrätyksen tehokkuudesta

Kiertotalouden jatkuva tehostaminen on tärkeä osa toimintaamme. Materiaalien fiksu käyttö ja toimituslogistiikan tehokkuus kuuluvat keskeisesti ympäristötyöhömme. Käytöstä poistetun verkon purettavien materiaalien keräys-, lajittelu- ja logistiikkaprosesseja optimoimalla lisäämme kuljetuksien tehokkuutta. Keräysreitit määritellään niin, että materiaaleja kerätään mahdollisimman paljon yhden ajon aikana. Tavoitteenamme on minimoida toimintamme aiheuttamat hiilidioksidipäästöt.

Usein kysyttyä vanhan ilmajohtoverkon purusta

Puratteko vanhan ilmajohdon pylväät pois?

Kyllä, kun kaikki osapuolet, esimerkiksi kunta ja teleoperaattori, ovat purkaneet ilmajohtonsa pylväistä, poistamme vanhat sähköpylväät. Ilmajohtoverkon purkutöillä tasataan rakentamisen vuosittaista kausivaihtelua ja ne ajoitetaan talviaikaan.

Milloin hoidatte pylväät pois mailtani?

Pylväät puretaan ja noudetaan pois projektin päätteeksi.

Mitä verkosta poistetuille pylväille tapahtuu?

Myymme ja kierrätämme valtaosan pylväistä uusiokäyttöön ammattilaisille, esimerkiksi maarakennukseen. Yksityishenkilöille niitä ei saa myydä. Huonokuntoiset pylväät toimitamme tuhottaviksi asianmukaisesti.

Myyttekö pylväitä?

Myymme pylväitä ammattimaiseen käyttöön. Ostajalla tulee olla yritys- ja yhteisötunnus (Y-tunnus). Pylväitä voit tiedustella puh. 040 6634401.

Mitä verkosta poistetuille muille komponenteille, esimerkiksi jakelumuuntajille, tapahtuu?

Komponentit kierrätämme joko uusiokäyttöön sähkönjakeluverkkoon esimerkiksi ilmajohtoverkon viankorjaukseen tai uusiokäytettäväksi materiaaliksi.