Olet täällä

Jatkuvuus ja ennakointi yhteistyön voimana


Elenia tekee omassa toimintaympäristössään laaja-alaista yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa.


Avoin yhteistyömme sidosryhmien ja etujärjestöjen kanssa on järjestelmällistä ja säännöllistä. Seuraamme viranomaistietoa ja päätöksentekoa, ja vaikutamme ennakoivasti kehitysprojekteilla. Teemme vuosittain useita kehitysprojekteja yhteistyössä alan toimijoiden sekä oppilaitosten kanssa.                                                                                                                     

Osallistumme aktiivisesti Energiateollisuus ry:n toimintaan kehittääksemme koko toimialaa, ja vuodesta 2018 alkaen olemme myös Lähienergialiiton jäseniä.                                  Toimimme yhteistyössä Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto ry:n kanssa. Tavoitteemme on aktivoida Sähkö- ja teleurajoitsijaliitto STUL:in sähköurakoitsijoita laajentamaan palveluitaan sähkönjakeluverkkoihin ja verkostoitumaan sähköverkkourakoitsijoiden sekä maa- ja vesirakennusalan toimijoiden kanssa. Olemme mukana sähkö- ja telealan yhteistyöneuvottelukunnassa.

Priorisoimme erityisesti kuntayhteistyötä, ja teemme säännöllistä yhteistyötä teleoperaattoreiden ja muiden verkkoyhtiöiden kanssa. Esittelemme kaikki rakennusprojektit kuntien ja kaupunkien edustajille sekä muille sidosryhmille rakentamista edeltävän vuoden syksyllä. Samalla kartoitamme yhteistyömahdollisuudet muun infrarakentamisen kanssa. Vuonna 2018 esittelimme kohteita 50 kunnalle ja kaikille alueen teleyhtiöille.               

         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1