Olet täällä

Asiakkuudet ja kumppanuudet

Asiakkaamme kertovat                              

Jyväskylän Energia

Elenia Palvelut vastaa Jyväskylän Energian kuluttaja- ja yritysasiakkaiden sähkö-, lämpö- ja vesiasioita koskeviin yhteydenottoihin sekä hoitaa myös yhteydenottojen taustatyöt. Olemme olleet tyytyväisiä laadukkaaseen palveluun. Elenia Palveluiden asiakaspalvelijat ovat osaavia ja sitoutuneita ja meille on välittynyt kuva, että työntekijät ovat Jyväskylän Energialla töissä meidän asiakkaita varten.

Yhteistyö koko Elenia Palveluiden tiimin kanssa on ollut helppoa ja mukavaa, ja toimintaa on kehitetty yhdessä. Saamme paljon positiivisia palautteita asiakkailtamme asiakaspalvelun laadusta ja ystävällisyydestä, mistä suuri kiitos menee Elenia Palveluille.

Tero Vänttilä
Myyntipäällikkö

 

Tampereen Sähkölaitos

Tampereen Sähkölaitos haluaa tarjota asiakkailleen Suomen parasta energiapalvelua ja varmistaaksemme tavoitteemme täyttymisen myös tulevaisuudessa aloitimme yhteistyön Elenia Palvelut Oy:n kanssa keväällä 2017. Yhteistyö asiakaspalvelun, laskutuksen ja saatavienhallinnan toimintojen ja prosessien osalta on toiminut kiitettävästi ja täyttänyt niin meidän kuin asiakkaidemmekin asettamat odotukset hienosti.

Tampereen Sähkölaitos on moderni energiakonserni, joka tuottaa kotimaista, uusiutuvaa energiaa sekä kehittää aktiivisesti tulevaisuuden energiaratkaisuja. Vähennämme kasvihuonekaasupäästöjä, ja luomme lisää työpaikkoja Pirkanmaalle. Toimitamme luotettavasti, ympäristöystävällisesti ja asiakasläheisesti sähköä, kaukolämpöä, kaukojäähdytystä ja maakaasua yksityis- ja yritysasiakkaillemme pääasiassa Pírkanmaalla. Olemme palvelleet asiakkaitamme jo vuodesta 1888. Tampereen Sähkölaitos -konsernin omistaa Tampereen kaupunki.

Pasi Muurinen
Johtaja, Asiakkauudet

Kumppanimme esittäytyvät

Empower

Elenia Palvelut Oy on erikoistunut tuottamaan monikanavaista asiakaspalvelua energia-alalle. Täyden palvelun paketissaan Elenia Palvelut käyttää Empowerin sähkömarkkinoille kehittämää EnerimCIS laskutus-ja asiakastietojärjestelmää.

- Empowerille yhteistyö Elenian kanssa on antoisaa. Olemme päässeet hyödyntämään Elenian asiakaspalvelun ammattilaisten ydinosaamista EnerimCIS-järjestelmän kehityksessä. Nyt kokonaispalvelu kattaa niin sähkön myynnin, siirron kuin kaukolämmön sekä vesi- ja kaasuliiketoiminnan asiakasprosessit. Palvelun käyttöönottoprojektissa elenialaiset toimivat asiakasyrityksen roolissa ja keventävät näin asiakasyrityksensä työmäärää. Kokonaispalvelu on varteenotettava vaihtoehto energia-alan yhtiölle, joka haluaa keskittyä oman liiketoimintansa ydinprosesseihin, kertoo projektipäällikkö Annika Pylväläinen Empowerilta.

- Tarjoamme energia-alalle uudenlaisen asiakaspalvelukonseptin, joka mahdollistaa asiakkaille ammattitaitoisen ja korkea laatuisen asiakaspalvelun lisäksi energiamarkkinoiden muutokset huomioivat palveluprosessit ja tietojärjestelmät kokonaispalveluna. Asiakaspalvelukonsepti määritetään aina asiakasyrityksen tarpeisiin sopivaksi ja Elenia Palvelut yhdessä kumppaneidensa kanssa huolehtivat kokonaispalvelun toteuttamisesta, korostaa Elenia Palvelut Oy:n toimitusjohtaja Ville Sihvola.

Merlin

Merlin Contact Center -järjestelmä on integroitu osaksi Elenian asiakastietojärjestelmiä. Tällä varmistetaan, että asiakasneuvojalla on käytössä aina ajantasainen tieto sekä asiakkuudesta että asiakkaan kontaktihistoriasta. Esimerkiksi puhelinnumeron tunnistus avaa asiakastiedot valmiiksi, jolloin asiakaspalvelija voi mennä heti itse asiaan ja auttaa asiakasta nopeammin.

Nopeus on valttia erityisesti chatissa, missä korostuu keskustelun ohjauksen onnistuminen. Resurssien saatavuus ohjaa monikanavaista asiakaspalvelua: chattia ei tarjota, jos kukaan ei ole siihen vastaamassa. Facebookin ja Twitterin viesteihin vastataan samalla tavalla kuin muissakin kanavissa ja ne ovat kiinteä osa asiakaskokemuksen luomista.

Merlin Contact Center -ratkaisu on joustavasti palveluna toteutettu  yhtenäinen kokonaisuus. Uusien ominaisuuksien käyttöönotto on sujuvaa ja kuukausittainen käyttäjämääriin perustuva laskutus joustaa tilanteen mukaan.  Kun apua tarvitaan, Merlinin tiimi on paikan päällä. Eleniassa ollaan tyytyväisiä siihen, että Merlin huolehtii toimintavarmuudesta ja tukee ketterästi Elenian asiakaskokemuksen kehittämisessä.

Merlinin järjestelmästä saatavan tiedon hyödyntäminen tarjoaa uusia mahdollisuuksia. Jonotusaikoja ja puhelujen kestoja on verrattu asiakaskokemusmittausten tuloksiin ja löydetty kriittisiä pisteitä, joissa palvelu on parhaimmillaan. Suositteluaste on parantunut yli 100 %.

1