Olet täällä

BirdLife Suomen toiminnanjohtajan terveiset

Toukokuu 2012 BirdLife Suomi ja Elenia syttyivät yhteistyöhön joutsenten suojelemiseksi Elenian päätös maakaapeloinnista on luonnonsuojeluteko Linnut ovat suomalaisille hyvin tärkeitä. Arvioidaankin, että lähes neljäsosa suomalaisista tarkkailee jollain tavalla lintuja. Lintujen paluu Pohjolaan pitkän talven jälkeen on aina uutinen kotona ja työpaikoilla. "Näin tänään ensimmäisen joutsenen", saattaa moni keskustelu alkaa. Kannamme myös huolta lintujen hyvinvoinnista. Haluamme, että niillä olisi turvallinen muuttomatka, ja etteivät ne tarpeettomasti vahingoittaisi itseään vaarallisiin rakenteisiin, kuten sähköjohtoihin. Linnustonsuojelujärjestö BirdLifen ja Elenian yhteistyö perustuu juuri Elenian asiakkaiden ja tavallisten suomalaisten haluun huolehtia luonnosta. Tulemme seuraavien kolmen vuoden aikana yhdessä paikallisten asukkaiden kanssa kartoittamaan Elenian toimialueella tärkeimpiä joutsenten pesimä- ja levähdysalueita ja varmistamaan, että joutsenten törmäämiset saataisiin estettyä tai ainakin minimoitua. Selvitysten mukaan sähköverkoissa vahingoittuu Suomessa satojatuhansia lintuja vuodessa. Lintuonnettomuudet johtuvat pääosin törmäyksistä ilmajohtoihin ja sähköiskuista. Yleensä vahingoittuneet ja kuolleet linnut ovat suurikokoisia, muun muassa joutsenia, hanhia ja metsäkanalintuja. Ilmajohdoista ja muuntajista aiheutuvat vahingot voivat olla merkittävä uhkatekijä lintukannoille. Elenia luopui jo muutama vuosi sitten ilmajohtojen rakentamisesta uusien ja saneerattavien sähkölinjojen osalta, ja niiden korvaaminen maakaapeleilla onkin otettu suurella mielihyvällä vastaan BirdLifessa. Vaikka päätöksen taustalla on useita syitä, erityisesti tarve vähentää sähkökatkoja, päätöksellä on myönteinen vaikutus linnustonsuojeluun ja maisemanarvoihin. Samalla Elenia näyttää muille alan toimijoille mallia, millä tavalla ympäristövastuu voidaan toimialalla ottaa huomioon. Elenian liiketoiminta perustuu aiempaan yrityskulttuuriin, jossa on jo vuosien ajan kannettu huolta siitä, että sähköverkon aiheuttamat haitat linnuille pyritään minimoimaan. Käytännössä tämä on yleensä tarkoittanut merkkipallojen asentamista lintujen kerääntymisalueiden ilmajohtoihin. Yhteistyön avulla meillä on toivottavasti hyvä mahdollisuus havaita mahdollisia ongelma-alueita ja vähentää lintujen törmäyksiä. BirdLifelle päätös aloittaa yhteistyö Elenian kanssa on ollut helppo ja mieluisa. Emme ole joutuneet tilanteeseen, jossa meidän olisi pitänyt keksimällä keksiä jotain yhteistä vaan yhteiset ympäristötavoitteet ovat olleet koko ajan olemassa. Ja mikä tärkeintä, tavoitteemme kohtaavat myös paikallisten asukkaiden odotukset siitä, miten linnuista ja lähiluonnosta olisi pidettävä huolta
0