Olet täällä

Tietoa Eleniasta

Elenia-konsernin muodostavat energia-alan monipuolisia palveluita tarjoava Elenia Oy ja sähköverkkopalveluita tarjoava Elenia Verkko Oyj. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Tampereella. Elenia-konsernin liikevaihto oli 295,5 miljoonaa euroa vuonna 2019. Tutustu tästä Elenian vuosikatsaukseen ja vastuullisuusraporttiin.

Elenian omistajat ovat Valtion Eläkerahasto (VER), Allianz Capital Partners (ACP) Allianz Groupin puolesta sekä Macquarie Super Core Infrastructure Fund.

Suomen toiseksi suurin sähköverkkoyhtiö

Elenia on Suomen toiseksi suurin sähköverkkoyhtiö, joka palvelee 430 000 asiakasta Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Palvelut tuotamme yhteistyössä kumppaniyhtiöittemme kanssa. Huolehdimme sähköverkon toimivuudesta, rakennamme sähköverkkoa ja -liittymiä, mittaamme asiakkaittemme sähkönkulutuksen ja toimitamme energiatiedot sähkönmyyjille. Uudistamme ikääntyvää sähköverkkoa säävarmaksi ja kehitämme älykkään sähköverkon ratkaisuja.

Energia-alan palvelua ja valokuitua

Palveluliiketoimintamme tarjoaa energiayhtiöille asiakaspalvelua ja sähkömarkkinoihin liittyviä monipuolisia palveluita, vastaa Elenian hankinnasta ja rakennuttamisesta sekä rakentaa valokuituverkkoa ja -liittymiä.  Asiakasyritystemme kautta palvelemme yli miljoonaa energia-alan asiakasta Suomessa. Toimintamme tärkein tavoite on onnistunut asiakaskokemus. Sen varmistamiseksi panostamme laatuun ja tehokkuuteen kuuntelemalla asiakkaittemme ja asiakasyritystemme palautetta ja toiveita. Haluamme olla energia-alan asiantuntevin ja osaavin palveluntuottaja. Valokuituverkkoa rakennamme asiakkaiden ja kehittyvän yhteiskunnan tarpeisiin. 

Vastuullisuus toiminnan perustana

Uudistamme sähkömarkkinoita mahdollistamalla edelläkävijänä uusia teknologia- ja palveluratkaisuja osana energiamurrosta. Aurinko- ja tuulivoiman kasvu tarvitsee rinnalleen asiakkaiden sähkönkulutuksen joustoa sekä virtuaalivoimaloita energiajärjestelmän tasapainon ylläpitämiseksi. Tähän tarpeeseen kehitämme palveluratkaisuja edistääksemme ilmastonmuutoksen torjuntaa. Vastuullisuus on toimintamme perusta. Tutustu Elenian vastuullisuusohjelmaan

Asiakasta lähellä, vastuullinen kumppani, yhdessä aikaansaaminen, rohkeus uudistua

Yhteiset arvot luovat perustan palvelullemme ja työllemme. Asiakas virittää meidät tavoittelemaan uusia tapoja palvella ja kehittää toimintaamme. Pidämme sen, minkä lupaamme. Rohkeus uudistua vie eteenpäin.  Elenian tarina 

Sujuvaa arkea
Palvelumme tärkein tehtävä on yllä pitää sujuvaa arkea. Siksi työskentelemme tulevaisuuden ratkaisujen rakentajana. 2000-luvun myrskyt antoivat sysäyksen ikääntyvän sähköverkon uudistamiseen tulevaisuuden tarpeisiin. Vuodesta 2009 olemme uudistaneet sähkönjakelua säävarmaksi uusimman teknologiaan ja sähköverkon maakaapeloinnin avulla.

Kehitys tuo turvaa
Olemme vuodesta 2009 lähtien hyvittäneet yli kuuden tunnin sähkökatkosta ainoana Suomessa.

Uudet ratkaisut ensimmäisenä
Otimme käyttöön sähkökatkojen karttapalvelun ensimmäisenä Suomessa 2007 sekä alan ensimmäisenä tekstiviestipalvelun sähkökatkoista 2008.  Tavoittemme on edistää energiatehokkuutta johti Euroopan ensimmäiseen tuntitasoiseen sähkön kulutusseurannan digitaaliseen palveluun 2010.

Suunnitelma huomiselle
Katseemme on suunnattu vuoteen 2028, jolloin 75 % sähköverkostamme on maakaapeloituna Elenia Säävarmaksi. Rakennamme seuraavan sukupolven älykästä sähkönmittausta. Tulossa on sinulle lisää mahdollisuuksia vaikuttaa omaan sähkönkäyttöön.                

Toimintatapamme ja syrjimättömyys

Toimintaamme ohjaavat toimintapolitiikat. Sähköverkonhaltijan toiminnalta edellytetään syrjimättömyyttä suhteessa asiakkaisiin ja sähkömarkkinaosapuoliin.

1