Olet täällä

Om oss

Elenia – el- och värmebolag

Elenia verkar i över  hundra lokala distrikt i Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Birkaland, Mellersta Finland och i Österbotten och förser hem och företag med värme och elektricitet.

Vår avsikt är att tillhandahålla tjänster i nära samarbete med våra lokala kompanjoner. Detta innebär att våra kunder får professionell, flexibel service med fler arbetstillfällen inom vårt område. Tjänsterna vi erbjuder är samhällsfunktioner som måste svara på såväl kundernas, olika intressenters som hela samhällets allt större förväntningar och krav.

Vi sammanfattar vår operativa strategi med servicelöftet ”Vi bryr oss”. Löftet är en garanti för att det är lätt att göra affärer med oss eftersom vi bryr oss, inte bara om elektricitet och värme utan även om att affärerna ska förlöpa smidigt varje dag.

Ledande inom området intelligenta elnät

Ett samhälle som i allt högre grad är beroende av informationsteknologi kan inte tolerera strömavbrott. Stormar och ihållande, häftiga snöfall under de senaste åren har testat eldistributionsnätets pålitlighet hårt och framhävt vikten av det pågående arbetet med att modernisera det åldrande elnätet. Som en föregångare inom intelligenta elnät har vi integrerat eldistribution och datorsystem till ett omfattande intelligent eldistributionsnät som förser oss med information och tillämpar informationen i realtid.

Våra kunder har redan nu tillgång till uppgifter på nätet om deras elkonsumtion per månad, dag eller till och med per timme om det behövs och faktureringen sker enligt förbrukning. I händelse av elavbrott isolerar vårt nätverk automatiskt avbrottsstället och leder eldistributionen till delar av nätet som fungerar normalt. Kunderna får samtidigt statusuppdateringar i realtid via SMS, e-post, en karttjänst på nätet och via telefonsupport.

För att förbättra driftsäkerheten hos eldistributionen använder vi underjordiska ledningar i alla nya nätverkskonstruktioner och i arbetet med att förnya äldre delar av det nuvarande nätet.

En miljövänlig, lokal värmedistributör

Våra kunder kan glädja sig åt miljövänliga, praktiska och konkurrenskraftiga uppvärmningslösningar. Vi framställer fjärrvärme och elektricitet och vi distribuerar och säljer fjärrvärme och naturgas.

Som ett inhemskt företag värdesätter Elenia kundernas behov och utvecklar energilösningar som avhjälper dessa. Vi kan garantera våra kunder tillförlitliga värmeleveranser genom att underhålla och renovera våra nätverk och anläggningar. Vi hjälper kunderna att använda energi på ett intelligent och miljövänligt sätt och vi förbättrar hela tiden vår verksamhet genom att öka andelen finländska bränslen som används i framställningen samt genom att utveckla energieffektiviteten. Vårt företag samarbetar inom flera distrikt med olika industriella aktörer som ger sin överskottsenergi till våra fjärrvärmenätverk, vilket även förbättrar deras konkurrenskraft och verksamhetsförhållanden.

 

0