Olet täällä

Sähköverkko tutuksi

Sähköverkko tuo sähkön kotiisi

Voimalaitoksilla tuotettu sähkö siirretään kantaverkkoon, jossa jännite on 110, 220 tai 400 kilovolttia. Sähköasemalla jännite muunnetaan jakeluverkkoon sopivaksi. Keskijänniteverkossa jännite on yleisimmin 20 kilovolttia. Jakelumuuntamossa jännite muunnetaan edelleen 400 volttiin jaettavaksi pienjänniteverkossa koteihin. Kodit yhdistää pienjänniteverkkoon liittymisjohto, joka tuo virran sähköpääkeskukseen. Se puolestaan jakaa sähkön omaan sähköverkkoon elämän ja mukavuuden tarpeisiin.  

Tälle sivulle olemme koonneet tietoa yleisimmistä sähköverkon rakenteista, jotta voit tunnistaa ne maastossa ja osaat toimia turvallisesti niiden läheisyydessä. Muista, että sähköjohtoihin ei saa koskea missään tilanteessa! 

Tutustu Turvaoppaaseemme tästä

Elenia Säävarma - maakaapeloitu verkko

Sähköverkkoa on sekä ilmajohtoina että maakaapeleina. Olemme vuodesta 2009 rakentaneet kaiken uuden ja uudistettavan sähköverkon säävarmoina maakaapeleina. Maan alla sähköverkko on turvassa myrskyiltä, ukkosilta ja lumikuormilta. Säävarma sähköverkko on myös ympäristöystävällinen ja ilmajohtoja turvallisempi. Kun ilmajohtoja ja sähköpylväitä poistuu käytöstä, vapautuu maa-alaa metsä- ja maatalouden käyttöön.

Kun suunnittelet kaivutöitä, selvitä aina ensin maakaapeliverkkojen sijainti oman turvallisuutesi ja sähköverkon turvallisuuden takaamiseksi. Lisätietoa kaivutöistä saat täältä.

 

 Suurjännitteinen avojohto - 110 - 400 kV

Suurjännitejohtoja ovat 110, 220 ja 400 kilovoltin johdot. Valtakunnallisessa kantaverkossa käytetään 110–400 kilovoltin johtoja. Lisäksi 110 kilovoltin johtoja on käytössä alueellisessa voimansiirrossa. Suurjännitteisillä voimajohdoilla siirretään sähköä pitkiä etäisyyksiä voimalaitoksilta lähemmäksi kulutuskeskuksia. Ne voit tunnistaa eristinketjun pituudesta ja eristinlautasten lukumäärästä. 

Johdon jännite Eristinketjun pituus Eristinlautasten lukumäärä
110 kV noin 1 metri 6 - 8 kpl
220 kV noin 2 metriä 10 - 12 kpl
400 kV noin 4 metriä 18 - 21 kpl


110–400 kilovoltin avojohdoissa käytetään erilaisia pylväsrakenteita. Taajamien ulkopuolella on käytössä harustettuja kaksijalkaisia portinmuotoisia pylväitä. Vapaasti seisovia yksijalkaisia ristikkopylväitä käytetään kaupunkialueilla. 110 kV johdon pystysuora etäisyys on maasta 6 metriä ja tiestä 7 metriä. 220 kV johdon pystysuora etäisyys on maasta 6,5 ja tiestä 7,5 metriä. 400 kV johdon pystysuora etäisyys on maasta 8 ja tiestä 9 metriä.

Kuvassa on 110 kV vapaasti seisova yksijalkainen ristikkopylväs.


Keskijännitteinen ilmajohto - 20 kV

Avojohtoja käytetään jakeluverkoissa paikalliseen voimansiirtoon sähköasemien ja jakelumuuntajien välillä.  Avojohto rakentuu kolmesta metallisesta vaihejohtimesta, jotka on kiinnitetty orressa oleviin eristimiin.  Kuvassa on 20 kV avojohto.

Käytössä on myös PAS-johto, joka on ohuella muovikerroksella päällystetty avojohto. Johtimet ovat lähempänä toisiaan kuin päällystämättömässä avojohdossa. 

Johdon etäisyys maasta on vähintään 5 metriä ja tiestä 6 metriä. Voit nähdä 20 kV ilmajohtoja taajamien ulkopuolella esimerkiksi maanteiden varsilla, useimmiten puupylväissä.Pienjännitteinen AMKA-johto - 0,4 kV

Pienjännitejohtoja käytetään lähellä asutusta sekä teiden ja lenkkipolkujen valaistusverkoissa. AMKA tarkoittaa riippukierrejohtoa, jossa mustalla muovilla eristetyt vaihejohtimet on kierretty kannatusköytenä toimivan metalliköyden ympärille.  Voit tunnistaa AMKA-johdon sen kierteisestä rakenteesta, joka erottaa sen suorasta puhelinjohdosta. Johdon korkeus maasta on vähintään 4 metriä ja tiestä 5,5 metriä.  


 Jakelumuuntamot

Pylväsmuuntamo

Jakelumuuntamossa 20 kilovoltin jännite muunnetaan asiakkaille jaettavaksi 0,4 kilovoltin jännitteeksi. Pylväsmuuntamoita näkee yleisesti haja-asutusalueilla ilmajohtoverkossa. Pylväsmuuntamot voivat olla yhden tai kahden pylvään varassa.

Elenia Säävarman maakaapeloinnin yhteydessä puramme pylväsmuuntamot ilmajohtoverkon mukana ja asennamme tilalle puistomuuntamot.

 

 

 

Puistomuuntamo

Purettujen pylväsmuuntamoiden tilalle asennamme puistomuuntamoita, joissa muuntajat ovat suojassa säiden ääri-ilmiöiltä, pieneläimiltä ja linnuilta. Puistomuuntamot ovat myös ympäristölle ystävällisiä, sillä niissä on valuma-altaat öljyvuotojen varalle.

Puistomuuntamoita on käytössä taajamissa ja maakaapeloinnin myötä enenevässä määrin myös haja-asutusalueilla.

 

 


Sähköasema

Sähköasemat ovat sähköverkon keskeisiä osia, joissa voimansiirrossa käytetty jännitetaso muunnetaan pienemmäksi.  Yleensä jännite muunnetaan 110 kilovoltista 20 kilovolttiin. Sähköasemalla on verkon suojaus- ja automaa­tiojärjestelmiä, jotka pitävät huolta sähköverkon turvallisuudesta ja sähkönjakelun häiriöttömyydestä. Älykkään sähköverkon rakentamisen myötä automaation määrä kasvaa myös jakeluverkon muissa osissa.

Sähköasemat ovat aidattuja alueita, joihin ei ole pääsyä ulkopuolisilla turvallisuuden takaamiseksi.

 

 Jakokaappi

Jakokaapit ovat osa pienjännitteistä sähköverkkoa ja niitä käytetään yleisimmin maakaapeloidussa verkossa.  Ne ovat yleinen näky taajamissa ja asutusalueilla, jossa ne jakavat sähköä loppukäyttäjille. Jakokaapit on asennettu helposti tavoitettaviin paikkoihin, jotta huolto- ja vikatilanteissa niille on esteetön pääsy.

 

 


 

 

Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry on tuottanut animaation, jossa kuvataan sähkön syntyä, tuotantoa ja kuinka sähkö tuodaan käyttöön arjen ulottuville. Katso animaatio täällä

 

Korosta: 
Valittu-teksti: 
Sähköverkko tutuksi