Olet täällä

Urakoitsijamme

924
Elenian urakoitsijakumppanit verkosto- ja palvelutöissä
1
923
Elenian palvelu- ja materiaalihankinnat
0
1007
Urakoitsijat rakentamassa sähköliittymiä
0
1006
Tule Elenian urakoitsijakumppaniksi
0
1009
Tule Elenian materiaalikumppaniksi
0
1008
Urakoitsijatarinoita
0

Elenian urakoitsijakumppanit verkosto- ja palvelutöissä

Sähköverkkopalveluita yhdessä sopimusurakoitsijoiden kanssa

Elenian investointiohjelman työllistämisvaikutus verkkoalueella on noin 1 000 henkilötyövuotta vuosittain. Urakointi- ja sopimusmallimme tuovat kumppaniyritystemme toimintaan jatkuvuutta ja ennustettavuutta. Rakennusalan kausivaihtelua helpotamme resurssien ja aikataulutuksen varhaisella suunnittelulla.

Yhteisrakentamisessa määrittelemme sopimukset kannattavan liiketoiminnan ja pk-yrityksen toimintaedellytysten lähtökohdista. Joustavat hankintamallimme mahdollistavat eri toimijoiden palveluiden hyödyntämisen ja hankkeiden onnistuneen läpiviennin. Yhteishankkeissa tiedonkulku sujuu ja haasteet ratkotaan viipymättä kaikkien tarpeet huomioiden.

Tuotamme sähköverkkopalvelut, sähköverkon suunnittelu-, rakentamis- ja kunnossapitotyöt sekä vianhoidon ja kentän asiakaspalvelutyöt yhteistyössä sopimusurakoitsijoidemme kanssa.

Kartta Elenia Säävarma -rakennushankkeista

Klikkaamalla karttaa näet verkosto- ja palvelutöiden sopimusurakoitsijamme alueittain ja urakoitsijoiden yhteystiedot sekä lyhyen yhteenvedon heidän palveluistaan.

Elenian palvelu- ja materiaalihankinnat

Tehokasta toimintaa kumppaneiden kanssa

Olemme integroineet kumppanit ja toimittajat osaksi palveluitamme. Verkostomme sähköverkkojen rakentamisessa ja kunnossapidossa toimivat hyvin. Monipuoliset kumppanuudet ovat tehokkaita asiakashankkeissa, investointiprojekteissa ja sähkökatkojen hoidossa. Suomessa on vahvat jakeluverkkojen rakentamisen ja ylläpidon palvelumarkkinat. Kehitämme urakointikäytäntöä ja kannustamme uusia urakoitsijoita markkinoille.

Elenia toimii rakennuttajaorganisaationa. Meillä ei ole asennustoimintaa eikä omistuksia palvelumarkkinoilla. Kumppaneinamme on erikokoisia yrityksiä, jotka hoitavat kaikki sähköverkon rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyvät työt.

Sopimuksemme perustuvat rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE1998. Myös materiaalihankinta ja logistiikkapalvelut perustuvat kumppanuuksiin. Hankimme strategiset materiaalit suorin kansainvälisin tehdassopimuksin ja asennusmateriaalit sekä logistiikkapalvelut tukkuliikkeeltä.

Investoinneista paikallista työllisyyttä

Investointihankkeemme työllistävät vuosittain tuhat ihmistä. Rakennusalan kausivaihtelun haasteeseen olemme kehittäneet urakoitsijoitten kanssa projektijohtamisen vuosikellon, jonka avulla ohjaamme resurssointia tasaisemmin.

Teemme kumppaneidemme kanssa yhteistyötä kumppanuuksien johtamismallin mukaisesti. Tuloskortit edistävät tuloksellisuutta ja jatkuvaa parantamista. Teemme yhteistyötä myös sidosryhmiemme kanssa tavoitteena laaja yhteisrakentaminen.

Harmaassa taloudessa ja turvallisuudessa nollatoleranssi

Elenialla on nollatoleranssi harmaan talouden ja tapaturmien suhteen sekä omissa toiminnoissa että kumppanuuksissa. Ympäristön, turvallisuuden ja laadun seuranta on osa päivittäistä työtä. Yhdessä kumppaneiden kanssa vahvistamme luottamusta täsmälliseen, turvalliseen ja saumattomaan toimintaan.

Lisätietoja Elenian palvelu- ja materiaalihankinnoista: hankinta- ja rakennuttamisjohtaja Jarkko Kohtala, puh. 0400 513054 

Eettiset ohjeet kumppaneillemme (pdf)

Urakoitsijat rakentamassa sähköliittymiä

Sähköliittymän suunnittelu ja rakentaminen yhteistyössä urakoitsijoiden kanssa

Tilaamme 63 A pääsulakekokoon saakka sähköliittymät kokonaispalveluna alueellisilta sopimusurakoitsijoiltamme. Urakoitsijoidemme osuus sähköliittymäprosessissa etenee vaiheittain näin:

Sähköverkon sähkötekninen suunnittelu

Liittymätilauksen mukana urakoitsija saa sijaintitiedon rakennettavasta sähköliittymästä. Urakoitsija vastaa rakennettavan sähköverkon sähköteknisestä suunnittelusta.

Sopimukset, viranomaisluvat

Urakoitsija hoitaa maankäyttösopimukset maanomistajien kanssa. Urakoitsija hankkii rakentamisessa tarvittavat viranomaisluvat, kuten ELY, AVI, kuntien rakennusluvat yms. Urakoitsija sopii liittyjän kanssa kaapelireitistä ja pääkeskuksen sijainnista liittyjän tontilla.

Maastosuunnittelu

Urakoitsija hoitaa maastosunnittelun ja sopii sen yhteydessä liittyjän hankintavastuulle jäävän liittymiskaapelin toimittamisesta. Osa  urakoitsijoista tarjoaa asiakkaille myös työmaakeskuksia ja mittauskeskuksia sekä mittauksen takaisia pihakaapeleita.

Liittymän kytkentä ja mittarointi

Liittyjän oma sähköurakoitsija tilaa liittymän kytkennän ja mittaroinnin Elenialta. Asennusten on oltava määräysten mukaisessa kunnossa ja kytkettävissä ja käyttöönottotarkastuksen tehtynä.

Elenian urakoitsija ottaa yhteyttä liittyjään ja sopii kytkentä- ja mittarointiajan varmistettuaan, että laitteisto on kytkettävissä. Sähköjen kytkennän ja  mittaroinnin jälkeen urakoitsijamme kytkee mittarin Elenian järjestelmään.

Hinnoittelulaskurilla hinta sähköliittymälle

Lisätietoja sähköliittymän hankinnasta

Video "Näin hankit sähköliittymän Elenialta"

Tule Elenian urakoitsijakumppaniksi

Kumppanit kanssamme rakentamassa Elenia Säävarmaa

Haemme luotettavia kumppaneita rakentamaan kanssamme Elenia Säävarmaa sähköverkkoa. Olemme rakentaneet vuodesta 2009 lähtien maakaapeloituna kaiken uuden ja uudistettavan sähköverkon. Rakennamme säävarmaa sähköverkkoa noin 3000 kilometriä vuodessa.

Tavoitteemme on nostaa maakaapeloidun sähköverkon osuus 75 prosenttiin vuoteen 2028 mennessä. Sähköverkon uudistaminen työllistää maakunnissa vuosittain tuhat ihmistä.

Haemme kumppaneita myös sähköverkon suunnittelu-, rakentamis- ja kunnossapitotöihin sekä vianhoitoon ja kentän asiakaspalvelutöihin, jotka teemme yhteistyössä laajan kumppanuusverkostomme kanssa.

Vastuullista kumppanuutta

Vastuullisena rakennuttajana emme hyväksy harmaata taloutta. Edellytämme kumppaneiltamme, että tilaajavastuuasiakirjat ovat kunnossa. Kumppaneidemme tulee olla rekisteröityneitä Tilaajavastuun Luotettava  kumppani -rekisteriin.

Lisätietoja: www.tilaajavastuu.fi


 

Sopimuksemme perustuvat rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE1998 ja KVR-urakointiin (kokonaisvastuurakentaminen). Sopimusurakoitsijalla tulee olla myös nimetty sähkötöiden johtaja.

Ota yhteyttä

Haluatko olla mukana kehityksen kärjessä alan edelläkävijäyritysten kanssa? Jos olet kiinnostunut yhteistyöstä, ota yhteyttä:

Jakeluverkkohankkeet:
- rakennuttaja Juhani Sinivuori, puh. 040 6739570

Sähköasema- ja voimajohtohankkeet:
- rakennuttaja Veijo Paasikivi, puh. 040 8420893

Lisätietoja Elenian urakoitsijakumppanuuksista ja palvelumarkkinoista: hankinta- ja rakennuttamisjohtaja Jarkko Kohtala, puh. 0400 513054

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa: etunimi.sukunimi@elenia.fi

Kerro lyhyesti yrityksesi toiminta-alueesta ja referensseistä sekä mistä kohteista olet kiinnostunut. Saatuamme yhteydenottosi otamme sinuun yhteyttä keskustellaksemme mahdollisesta yhteistyöstä.

Elenia Säävarma -hankkeet on esitelty nettisivujemme kartalta osoitteessa www.elenia.fi/sahko/saavarma

Tule Elenian materiaalikumppaniksi

Materiaaliratkaisuja kumppaneiden kanssa

Kehitämme jatkuvasti jakeluverkon rakentamisessa ja kunnossapidossa käytettäviä materiaaliratkaisuja yhdessä nykyisten ja uusien potentiaalisten kumppaneidemme kanssa. Olemme sitoutuneita pitkäjänteiseen kehitystyöhön. Toimimme avoimesti tavoitellen molempien osapuolten yhteistä etua. Tarjoamme monipuolisia toimintaa tukevia ratkaisuja.

Nykyiset kumppanimme ovat monikansallisia, innovatiivisia ja pitkäjänteiseen kehitystyöhön sitoutuneita. Hankimme strategiset materiaalit suorin kansainvälisin tehdassopimuksin sekä asennusmateriaalit ja logistiikkapalvelut tukkuliikkeeltä.

Tavoitteenamme on optimoida materiaalit, niiden asennettavuus ja varmistaa sähköverkon laatu. Hankintapolitiikka perustuu yhtiön strategiaan, arvoihin sekä eettisiin ohjeisiin.

Eettiset ohjeet kumppaneillemme (pdf)

Hankintapolitiikkamme (pdf)

Ota yhteyttä

Etsimme uusia ja vaihtoehtoisia ratkaisuja sekä kotimaisilta että kansainvälisiltä markkinoilta. Näetkö omassa toiminnassasi samoja piirteitä ja uskotko voivasi tarjota lisäarvoa Elenialle alan yhtenä edistyksellisimmistä verkkoyhtiöistä?

Yhteyshenkilömme sähköverkon materiaalihankintoihin liittyen: materiaali- ja logistiikkapäällikkö Turkka Kalliorinne, puh. 040 6614766

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@elenia.fi

Urakoitsijatarinoita

Urakoitsijamme kertovat

HSK Sähkö on monipuolinen sähköurakoitsija

Harva kotimainen sähköyritys pystyy haastaman HSK Sähkön palveluvalikoimallaan.

Yrityksen asentajat sähköistävät rakennuskohteita, asentavat talotekniikkaa ja rakentavat verkkoja kaikkialla Suomessa. Toiset työmaat jatkuvat useita vuosia ja toiset vain muutaman päivän, joten yritys järjestelee toimintaansa ja muodostaa uusia tiimejä jatkuvasti tilanteen mukaan. Työ tehdään pääosin asiakkaan tiloissa, joten henkilöstö ja kalusto ovat paljon liikkeellä ja logistiikan on toimittava virheettömästi.

Kyky vastata asiakkaiden tarpeisiin nopealla aikataululla on kasvattanut Kalajoella perustetusta HSK Sähköstä valtakunnallisen toimijan, jolla on valvottavia kohteita Espoosta Kilpisjärvelle.

Kasvu ei olisi mahdollista ilman osaavaa ja itsenäisesti työskentelevää henkilökuntaa. Tällä hetkellä yritys työllistää noin 70 ammattilaista ja joukon alihankkijoita.

"Kehitämme jatkuvasti menetelmiämme. Näin on ennenkin tehty–asenne ei riitä", toteavat yrityksen perustajat Hannu ja Johanna Kauppi.

Empowerin 15-vuotinen taival

Empowerin juuret ovat 1988 perustetussa Teollisuuden Voimansiirto Oy:ssä, joka fuusioitiin Pohjolan Voimaan 1997. Palvelutoiminnot eriytettiin PVO-Palvelut Oy:ksi ja vuonna 1999 yhtiön nimeksi tuli Empower Oy. Konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli 311 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 2 700 henkilöä. Toiminta kattaa tehtaiden ja voimalaitosten kunnossapidon, tietojärjestelmien ja palveluratkaisujen toimitukset energiasektorille sekä televerkkojen rakentamisen ja ylläpidon.  Sähköverkkoihin kohdistuvista palveluista vastaa konsernissa tytäryhtiö Empower PN Oy, jonka palvelut kattavat sähköverkkojen ja tuulivoimapuistojen esisuunnittelun, suunnittelun, rakentamisen, kenttäasennukset, ylläpidon ja käytön.

Empowerin ja Elenian yhteinen historia alkoi 2001, kun silloinen Vattenfall Oy ulkoisti verkonrakennuksen Empower Oy:lle. Sähköverkkotöiden lisäksi  Empower kunnossapitää Elenian sähköasemia  yhteistyössä muiden alueurakoitsijoiden kanssa. Sisaryhtiö Empower IM Oy solmi 2014 sopimuksen EnerimCIS-asiakastietojärjestelmän toimittamisesta Elenia Oy:lle ja Enerim EDM -mittaustietojärjestelmän toimittamisesta Elenia Lämpö Oy:lle.

Kumppanuutta on kehitetty vuosien saatossa isoin harppauksin, ja laatua mitataan erilaisilla mittareilla, kuten toimitusvarmuudella, KAH-ajan seurannalla ja asiakastyytyväisyydellä. Kaiken yhteistyön lähtökohta on kuitenkin avoimuus ja asiakkaan tarpeisiin vastaaminen toivotulla tavalla. 

”Työskentelyssämme Elenian ja heidän asiakkaidensa kanssa meille on tärkeintä huomioida Elenian tarpeet ja täyttää ne laadukkaasti, nopeasti ja tehokkaasti sekä eettiset näkökohdat huomioiden. Toimintamme perustuu siihen, että olemme oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja saamme toimitettua sähköt loppuasiakkaille mahdollisimman nopeasti. On ollut mukava kokea, että työtämme arvostetaan Elenian asiakkaiden suunnalta, esimerkiksi viimeksi kun ponnistelimme Valio-myrskyn jälkitöissä palauttaessamme sähköjä kuluttajille. Haluamme myös varmistaa, että asiakkaamme sähköverkot ovat turvallisia ja laadullisesti kestäviä. Käytämme työmaatarkastuksissa yhteistä NordSafetyn T3-mobiilijärjestelmää, joka mahdollistaa työmaan turvallisuuteen ja laatuun käytettävän dokumentaation jakamisen ja käsittelemisen”, sanoo Empower PN Oy:n Elenian asiakkuudesta vastaava yksikönpäällikkö Jari Pulkkinen.