Olet täällä

Ympäristötyö

Elenia Lämmön ympäristötyö

Ympäristöasioiden hallinta

Elenia Lämmön toiminta ympäristöasioissa on liiketoiminnan kehittämisen ja kilpailuasemamme parantamisen perusta. Olemme sitoutuneet ympäristö- ja turvallisuusasioiden jatkuvaan parantamiseen. Tästä meillä on osoituksena sertifioidut ympäristö- ja työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmät (ISO 14001 ja OHSAS 18001). Noudatamme lakeja, säädöksiä ja lupamääräyksiä.

Ympäristötyöllämme on kuitenkin kunnianhimoisemmat tavoitteet kuin nykyisten säännösten noudattaminen. Pidämme ympäristövastuullisuutta hyvän liiketoiminnan kehityksen perustana, mikä parantaa yrityksen kilpailuasemaa ja suojaa nykyisten ja tulevien omistusten arvoa. Teemme jatkuvia parannuksia ja tavoitteemme on olla edelläkävijä markkina-alueilla, joilla olemme aktiivisia. Olemme sitoutuneet pitämään yllä avointa keskustelua hallintomme, toimintojemme ja tuotteidemme ympäristönäkökulmista. Pyrimme tarjoamaan energiaratkaisuja, jotka tukevat yhteiskunnan kestävää kehitystä.

Energia- ja resurssitehokkuus

EU:n tavoitteena on parantaa energiankäytön tehokkuutta yhteiskunnassa 20 % vuoteen 2020 mennessä. Energiatehokkuus on yksi tärkeimmistä ympäristönäkökulmistamme. Voimalaitoksen, lämpökeskusten ja jakeluverkostojen parempi hyötysuhde tarkoittaa, että yhteiskunnan energiatarve täytetään käyttämällä vähemmän resursseja ja pienemmillä ympäristövaikutuksilla tuotettua energiayksikkö kohden. Investoimme jatkuvasti moderniin teknologiaan, parempaan turvallisuuteen ja ympäristömyönteiseen lämmön tuotantoon.

Lämpöä ympäristöä kunnioittaen

Tinkimättömänä tavoitteenamme on olla tiennäyttäjä ympäristöasioissa. Toimimme avoimesti ja kerromme toiminnastamme luotettavasti. Olemme lisänneet määrätietoisesti kotimaisten polttoaineiden käyttöä kaukolämmön tuotannossa. Käyttämällä ympäristömyönteisesti tuotettua kaukolämpöä vaikutat suoraan omaan ympäristöösi. Asiakkaanamme sinulla on aitoja keinoja toimia vastuullisesti.

Elenia Lämmön kaukolämpötoiminnoilla on Energiateollisuus ry:n myöntämä Reilu Kaukolämpö -laatumerkki. Merkki on osoitus korkeasta laatutasosta sekä tasapuolisesta, asiakaslähtöisestä ja avoimesta toiminnasta. Olemme myös liittyneet energia-alan energiatehokkuussopimukseen ja kuulumme sekä energiapalvelujen että energiatuotannon toimenpideohjelmiin.