Olet täällä

Sähköverkon kunnossapito - Kysymyksiä ja vastauksia

Missä Elenian sähköverkko sijaitsee?

Elenian sähköverkko kattaa laajalti Lounais-, Kanta- ja Päijät-Hämeen, Pirkanmaata, Keski-Suomea sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaata. Katso verkkoalueemme kartalta.
 
Millaista sähköverkkoa ja kuinka paljon Elenialla on?
Elenialla on 110 kilovoltin alueverkkoa 1 151 km, 45 kV:n verkkoa 365 km, 20 kV:n keskijänniteverkkoa 25 210 km ja 0,4 kV:n pienjänniteverkkoa 43 450 km. Sähköverkossamme on 136 sähköasemaa ja yli 24 000 muuntamoa.
 
Mitä toimenpiteitä sähköverkon raivaus käytännössä sisältää?
Raivauksen yhteydessä sähköjohdon ympärille määritellyltä alueelta katkotaan puut siten, etteivät ne osu johtoon ja häiritse sähkönjakelua.
 
Millä periaatteilla sähköverkkoa raivataan?
Raivaus tehdään tarveperusteisesti eli raivaamme paikat, joissa on todellinen tarve raivaukselle. Tämän tarpeen määrittelemme keskijänniteverkossa muun muassa ilmakuvatarkastuksen perusteella. Pienjänniteverkossa olemme määritelleet raivaustarpeen pienjänniteverkon vikojen ja edellisen raivausvuoden perusteella. Pienjänniteverkossa raivaajat kävelevät ilmajohtojen reitit ja raivaavat ne tarvittavilta osin. 
 
Kuinka leveän alueen verkkoyhtiö pitää raivattuna sähköjohdoille? 
Sähköverkolle on maastoon määritelty alue, joka verkkoyhtiön on pidettävä raivattuna siten, että puiden latvat tai oksat eivät yllä sähköverkkoon. Raivattavan alueen koko riippuu johtorakenteesta ja siitä, miten iso jännite johdossa on. Yleisimmin keskijänniteverkon johtokadun puista raivattu alue on 10 metriä leveä. Oksattomaksi johtokadusta raivataan noin 7,5 metriä leveä alue. Riippuen sähköjohdon rakenteesta aukko voi olla myös 8 metriä leveä ja oksaton alue 5,5 metriä leveä tai 6 metriä leveä ja oksaton alue 3,5 metriä leveä. 
 
Kuinka usein Elenia raivaa sähköverkkoaan?
Raivauskiertomme perustuu todelliseen tarpeeseen. Arvioimme vuosittain raivauksien tarpeellisuuden alueittain ja verkkotyypeittäin ja tilaamme tämän analyysin perusteella raivaukset. Keskimäärin keskijänniteverkon raivauskierto on noin 5 vuotta ja pienjänniteverkon raivauskierto noin 8 vuotta.
 
Miten raivauksista ilmoitetaan?
Ilmoitamme raivauksista paikallislehdissä sekä jakamalla mahdollisuuksien mukaan postilaatikkoihin tiedotteen yhteystietoineen kiinteistökohtaisesti, kun raivaus tehdään pihapiirissä. Raivausilmoituksessa kerromme raivauksen tekevän urakoitsijan yhteystiedot, jotta maanomistajat voivat tarvittaessa ottaa yhteyttä urakoitsijaan. Urakoitsijat aikatauluttavat raivaukset itsenäisesti ja sovittavat ne yhteen muiden hankkeidensa kanssa ja siksi aikataulu on väljä, lehti-ilmoituksen ja maastossa tehtävän raivauksen välillä voi olla aikaa useita viikkojakin. Sähköverkon kunnossapito on suunniteltua ja toteutusaikataulut voivat olla pitkiä. Näin urakoitsija voi ohjata resurssejaan haluamallaan tavalla ja tasoittaa työmääriään eri vuodenaikoina. Tiedotamme raivauksista myös verkkosivuillamme ja paikallismedioille.
 
Kuka voi raivata sähköverkkoa?
Raivauksia tekevät Elenian urakoitsijoiden kautta koulutetut ammattimetsurit. Sähköverkon läheisyydessä töitä tekevän puuston raivaajan on aina oltava koulutuksen ja perehdytyksen saanut ammattilainen.
 
Kenelle kuuluu puiden, oksien ja risujen siivoaminen raivauksen jälkeen?
Kaikki puut, oksat ja risut ovat maanomistajan omaisuutta. 
 
Missä tilanteessa Elenia kaataa asiakkaan pyynnöstä puustoa sähkölinjan vierestä? 
Kaadamme vain puustoa tai puun, joka selvästi ja välittömästi uhkaa sähkönjakelua ja sen turvallisuutta. Muutoin tarjoamme palveluna puunkaatoapua opastamaan ja varmistamaan, että ammattimetsuri osaa toimia sähköverkon läheisyydessä oikein. Sähköverkon läheisyydessä tehtävään puunkaatoon asiakkaan on aina hankittava ammattimetsuri turvallisen työn varmistamiseksi.  
 
Voiko sähköverkolta itse poistaa puita?
Ei. Puiden poisto sähköverkolta ja johtokadunraivaus on aina ammattilaisten työtä, sillä työ on vaativaa ja vaarallista niin tekijälle kuin mahdollisesti sähköverkollekin. Olemme vastuussa sähköverkon turvallisuudesta, emmekä salli muiden kuin ammattilaisten tehdä töitä sähköverkossa. Tästä syystä emme voi ottaa vastaan ulkopuolisten, ei ammattilaisten, puunkaatoapua esimerkiksi myrskyjen aiheuttaminen sähkönjakelun suurhäiriötilanteissa.
 
Mihin tulee ottaa yhteyttä, jos pihapiirissä raivattavan johdon läheisyydessä on arvopuita tai pensasaitoja, joita ei haluttaisi oksia tai joiden oksimista tiettynä vuodenaikana tulisi välttää?
Elenian kanssa on mahdollista tehdä raivausrajoitussopimus, jossa maanomistaja sitoutuu itse pitämään puiden kasvuston sellaisena, ettei se aiheuta häiriötä sähköntoimitukselle tai ole muuten vaaraksi ympäristölle. Halutessaan raivausrajoitussopimuksen maanomistaja voi olla Eleniaan yhteydessä puunkaatoapulomakkeella tai soittamalla puunkaatoapulinjalle, jossa palvelemme arkisin klo 8-16 numerossa 020 586 4060.
 
Miksi sähköverkkoa lentokuvataan helikopterilla?
Huipputeknologialla otetut ilmakuvat ovat osoittautuneet tehokkaaksi ja luotettavaksi tavaksi tarkastaa sähköverkon kuntoa. Useita vuosia käytössä ollut työtapa on tehostanut sähköverkon ylläpitoa ja turvallisuutta. Kertynyttä kuva-aineistoa voidaan ”lentää” uudelleen tietokoneella ja tutkia sähköverkkoa yksityiskohtaisesti. Vuodenaika ja säät eivät rajoita työtä, sillä kuva-aineiston avulla voimme tehdä tarkastusta tauotta.   
 
Ilmakuvat tuovat esiin kohtia, joita aiemmin maasta tehdyssä tarkastuksessa ei ole välttämättä nähty. Lentokuvaus tuo esiin myös kohteita, joissa sähköverkon alla tai läheisyydessä on tavaraa, mikä voi aiheuttaa turvallisuusriskin. Puutumme näihin ja opastamme turvaetäisyyksistä sähköverkkoon. 
 
Ilmakuvaus näyttää myös paremmin missä johtokatujen reunapuut kallistuvat sähköverkkoon päin. Johtokadun ulkopuolelta verkkoa uhkaavat puut on helpompi havaita ilmakuvista kuin maasta. 
 
Millaista kuva-aineistoa helikopterilennoin kuvataan? 
Helikopterilennoilla tallennetaan 3D-kuva-aineistoa sähköverkon ympärivuotista tarkastusta varten. Matalalla sähköverkon yläpuolella lentävässä helikopterissa on useita, erilaista kuva-aineistoa tuottavia kameroita. Kamerat tallentavat sekä tarkkaa lähikuvaa sähköverkosta että laajaa kokokuvaa johtokatualueesta. . Kunnossapitotarkastuksien tekemistä varten keräämme tarkkaa zoom-kuvaa komponenttien etu- ja takapuolelta. Lisäksi helikopterissa on laserkeilain, jonka muodostamasta pistepilvestä voimme mitata esimerkiksi sähköverkon turvaetäisyyksiä rakennuksiin ja muihin verkon osiin. Laserkeilauksella saadaan myös erittäin tarkkoja kuvia mm. puuston etäisyyksistä sähköverkkoon. Laserkeilaimella kerätyn pistepilviaineiston avulla voimme tehdä myös automaattisen raivaustarpeen määrityksen.
 
Miten kuva-aineistoa hyödynnetään?
Elenian urakoitsijan tarkastajat analysoivat kuva-aineiston ja tekevät työohjeet kohteen raivaus- ja kunnostustöistä kuvineen suoraan työryhmille. Esimerkiksi sähköpylväiden latvojen ja pylväsmuuntamoiden tarkastaminen ilmakuvista on jalan tehtävään tarkastukseen verrattuna helpompaa. Työ nopeutuu, kun voimme lähettää asentajat ja raivaajat kunnossapitotöihin valmiit työohjeet mukanaan.
 
Verkkokuvauksen avulla teemme aiempaa tehokkaampaa tarpeen mukaista raivausta. Aikaperusteinen raivauskierto ei aina riittävästi ota huomioon puuston erilaisia kasvuolosuhteita.  
 
Kunnossapitotarkastuksessa arvioimme komponenttien yleiskuntoa, merkitsemme vikoja sekä selvitämme sähköverkon turvaetäisyyksiä ja raivaustarvetta. Sähköverkon lentokuvaukset tehostavat myös verkkoinvestointien suunnittelua ja kohdentamista, kun teknisten verkostokuvien rinnalla on käytössä todelliset kuvat suoraan maastosta ja näemme kuva-aineistoista sähköverkon todellisen kunnon.
 
Muita käyttötapoja kuville ovat esimerkiksi vikatilanteet, jolloin voimme nähdä kuvista millaista materiaalia työryhmien kannattaa ottaa mukaan sähkökatkojen korjaukseen. Myös asiakaspalvelumme voi toisinaan hyödyntää kuvia asiakkaan ottaessa yhteyttä. Myös näin toimintamme tehokkuus paranee, jos maastokäynnin sijaan on käytettävissä kuvamateriaali kohteesta. 
 
Mihin tulee ottaa yhteyttä, jos epäilee matalalla lentävän helikopterin häiritsevän kotieläimiä?
Epäillessäsi tarvetta erikoisjärjestelyille, ota yhteys kunnossapitotoimenpiteestä vastaavaan urakoitsijaan, jonka näet toimenpiteen yhteydestä kartalta tai paikallislehdessä julkaistusta lehti-ilmoituksesta.
0