Sähköinen alle­kirjoitus

Työpöydällä tabletti, kahvikuppi ja läppäri. Pöydän ääressä istuu ihminen.

Sähköinen allekirjoitus säästää aikaa ja vaivaa

Käytämme liittymäsopimuksissa ja sähköliittymän siirroissa, johtoalueen käyttöoikeussopimuksissa ja sähköverovakuutuksissa sähköistä allekirjoitusta.

Allekirjoituspalvelun tuottaa sähköiseen allekirjoittamiseen ja tunnistamiseen erikoistunut Signom. Sähköisen allekirjoituksen avulla yritys tunnistaa asiakkaan verkkoasioinnin yhteydessä ja toisin päin. Sähköinen allekirjoitus on juridisesti pätevä. Palvelu varmistaa kaupparekisteristä henkilön nimenkirjoitusoikeuden yritykselle.

Sähköverovakuutuksen sähköisen allekirjoituksen voi tehdä myös valtakirjalla, jolloin kopio valtakirjasta ladataan palveluun ennen henkilökohtaista allekirjoitusta. Liittymissopimus täytyy valtakirjaa käytettäessä tehdä paperisena.

Sähköisen allekirjoituksen edut

 • Helppous ja nopeus – säästyy aikaa ja vaivaa
 • Turvallisuus ja luotettavuus – vastaa täysin käsin allekirjoitettua
 • Ympäristöystävällisyys – ei papereiden tulostusta eikä lähettämistä edestakaisin

Sähköisen allekirjoituksen vaiheet: sähköliittymän siirto

 1. Täydennä tiedot sähköliittymän siirto -lomakkeelle. Jokaisella liittymän uudella omistajalla tulee olla henkilökohtainen sähköpostiosoite ja verkkopankkitunnukset, jotta sähköinen allekirjoitus onnistuu.
 2. Lomakkeen lopussa olevasta Jatka-painikkeesta pääset tekemään pankkitunnistuksen ja allekirjoituksen. Allekirjoituspyyntö saapuu myös lomakkeella ilmoitettuihin sähköpostiosoitteisiin osoitteesta elenia@signom.com, jotta pankkitunnistuksen ja allekirjoituksen voi tarvittaessa tehdä myöhemminkin, kuitenkin 30 vuorokauden kuluessa lomakkeen täyttämisestä.
 3. Tunnistautuminen pankkitunnuksilla.
 4. Asiakirjan tarkistus ja allekirjoitus. Tietoturvasyistä allekirjoitettavia tiedostoja ei koskaan lähetetä sähköpostin liitteenä, joten asiakirja on tallennettava allekirjoituksen jälkeen omalle koneelle.

Sähköisen allekirjoituksen vaiheet: liittymissopimus ja johtoalueen käyttöoikeussopimus

 1. Allekirjoituspyyntö saapuu asiakkaan sähköpostiin osoitteesta elenia@signom.com. Allekirjoittajalla on oltava oma henkilökohtainen sähköpostiosoite.
 2. Tunnistautuminen tehdään pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
 3. Tarkista asiakirja ennen allekirjoitusta. Tietoturvasyistä allekirjoitettavia tiedostoja ei koskaan lähetetä sähköpostin liitteenä. Tallenna asiakirjat on allekirjoituksen jälkeen omalle koneellesi.

Sähköisen allekirjoituksen vaiheet: sähköverovakuutus

 1. Siirtyminen vakuutuslomakkeelle.
 2. Sähkön käyttöpaikan ja yrityksen tietojen täyttäminen vakuutuslomakkeelle.
 3. Allekirjoituspyyntö saapuu lomakkeen mukaiseen sähköpostiin osoitteesta elenia@signom.com. Mikäli yrityksellä on jaettu nimenkirjoitusoikeus, allekirjoituspyyntö tulee välittää kaikille nimenkirjoitusoikeutetuille.
 4. Tunnistautuminen pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
 5. Asiakirjan tarkistus ja allekirjoitus. Allekirjoitettaessa valtakirjalla on valtakirja ladatattava palveluun ennen allekirjoitusta.
 6. Allekirjoitetun vakuutuksen tallentaminen. Tietoturvasyistä allekirjoitettavia tiedostoja ei koskaan lähetetä sähköpostin liitteenä. Sähköverovakuutus on tallennettava allekirjoituksen jälkeen omalle tietokoneelle.

Oikeudellinen pätevyys

Sähköiset allekirjoitukset ovat oikeudellisesti yhtä päteviä kuin perinteiset paperisopimusasiakirjaan käsin tehdyt allekirjoitukset. Tämä on vahvistettu virallisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston sähköisiä allekirjoituksia koskevassa 30.11.1999 annetussa ja 19.1.2000 voimaantulleessa direktiivissä, joka otettiin käyttöön Suomessa 24.1.2003 annetulla lailla sähköisistä allekirjoituksista (14/2003). Vuonna 2009 se korvattiin uudella lailla vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista (617/2009).

Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista (617/2009), 2 § 1 mom. 9 kohta ja 5 §).