Sertifioidut johtamisjärjestelmät

Elenian toimintaa ohjaavat sertifioidut johtamisjärjestelmät: omaisuudenhallinta-, työterveys- ja työturvallisuus-, ympäristö- sekä tietoturvallisuusjärjestelmä. Ne ovat keskeinen osa vastuullisuutemme johtamista.

Omaisuudenhallinta PAS 55–1:2008 ja ISO 55001:2014

Sertifioitu omaisuudenhallintajärjestelmämme ohjaa sähköverkon kehittämistä, rakentamista, käyttöä, kunnossapitoa ja viankorjausta. Järjestelmän avulla varmistamme, että operoimme, ylläpidämme ja uudistamme sähköverkkoa jatkuvasti vastataksemme yhä paremmin asiakkaidemme ja yhteiskunnan tarpeisiin. Sertifikaatti edellyttää myös palvelun- ja tavarantoimittajien sitoutumista käytäntöjemme mukaiseen vastuulliseen toimintaan.

Sertifikaatti ISO 55001

Työterveys- ja työturvallisuus ISO 45001:2018

Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmämme noudattaa ISO 45001 -standardia. Tavoitteenamme on, että jokaisella elenialaisella ja kumppanilla on mahdollisuus työskennellä turvallisessa, terveellisessä ja motivoivassa työympäristössä.

ISO 45001 sertifikaatti

Ympäristö ISO 14001:2015

Ympäristöjärjestelmämme noudattaa ISO 14001 -standardia, jonka tarkoitus on parantaa ympäristöasioiden hallintaa ja ympäristönsuojelun tuloksellisuutta. Yksi järjestelmän tärkeimmistä tehtävistä on toimia ongelmia ehkäisevästi.

ISO 14001 sertifikaatti

Tietoturvallisuus ISO/IEC 27001:2013

Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmämme noudattaa ISO/IEC 27001 -standardia. Standardi määrittelee vaatimukset tietoturvajärjestelmän luomiselle, käyttöönotolle, ylläpidolle ja jatkuvalle kehittämiselle. Standardin vaatimuksissa korostuvat myös riskien tunnistaminen ja hallinta sekä ennakoivat sisäiset arvioinnit.

Sertifikaatti ISO/IEC 27001