Aurinkosähkö ja sähkön pientuotanto

Mies kantaa aurinkopaneelia ja tyttö kävelee vierellä.

Aurinkosähkö ja sähkön pientuotanto

Elenian verkkoon liitettävä sähkön pientuotanto on ilmoitettava, jotta voimme mitata verkkoon tuottamasi sähkön sekä varmistaa turvallisuuden mahdollisissa vikatilanteissa. Aurinkopaneelit voi liittää suoraan olemassa olevaan sähköliittymään Elenian kytkentäluvalla silloin, kun sähköverkkoa ei tarvitse vahvistaa aurinkosähkölaitteiston tehon vuoksi. Aurinkosähkölaskurilla varmistat, onko suunnittelemasi laitteisto heti kytkettävissä.

Liitä aurinkosi turvallisesti sähköverkkoon

Tarvitsemme tiedon Elenian verkkoon tulevasta sähkön pientuotannosta, jotta voimme mitata verkkoon tuottamasi sähkön sekä varmistaa turvallisuuden mahdollisissa verkon vikatilanteissa. Tee meille ilmoitus verkkoon kytkettävästä aurinkosähkölaitteistostasi Pientuotannon yleistietolomakkeella. Käsittelemme ilmoituksesi ja vahvistamme luvan laitteistosi kytkemiseksi sähköverkkoon.

Jos laitteiston ja sähköverkkoon liittymispisteen välillä on etäisyyttä, on kiinteistön sisäisen verkon mitoitukseen kiinnitettävä erityishuomiota. Elenia vastaa siitä, että laitteisto on liitettävissä liittymispisteelle. Asiakkaan vastuulla on riittävä mitoitus liittymispisteestä laitteistolle. Tämä korostuu erityisesti etäisyyksien ja tehojen kasvaessa.

Aurinkosähkölaskuri Elenia Aina -palvelussa

Aurinkopaneeleita hankkiessasi voit jo etukäteen arvioida Elenian aurinkosähkölaskurilla sähkön tuotantomäärää kohteessasi ja verrata sitä sähkön tarpeeseesi. Laskuria apuna käyttäen voit mitoittaa sopivan aurinkosähköjärjestelmän tehon kotisi sähkönkäyttöön suhteutettuna sekä tarkastella aurinkosähkön tuotannon vaikutusta sähkölaskuusi ja ilmastohyötyihin tuotantolaitteiston tehon mukaan. Laskuri kertoo myös, edellyttääkö suunnitelmasi mukaisen aurinkosähkölaitteiston verkkoon liittäminen muutoksia sähköverkkoon vai onko laitteisto heti kytkettävissä.

Aurinkopaneelit voi liittää suoraan olemassa olevaan sähköliittymään Elenian kytkentäluvalla silloin, kun sähköverkkoa ei tarvitse vahvistaa aurinkosähkölaitteiston tehon vuoksi. Jos liittymispisteen oikosulkuvirta ei ole riittävä, on meidän vahvistettava verkkoa ennen kytkentäluvan antamista. Varmista liitettävyys jo suunnitteluvaiheessa yli 11 kW pientuotannon osalta. Liitettävyyden voit varmistaa Elenian Aurinkosähkölaskurilla.

50kW ja sitä suuremmat laitteistot

Yli 50 kw ja sitä suurempien laitteistojen osalta on huomioitava seuravaa:

 • 50kW tai sitä suuremmissa laitteistoissa tulee aina käyttää keskitettyä suojausta.
 • Alan ohjeistuksen mukaisesti taajuuden muutosnopeuden tunnistavaa suojalaitetta saa käyttää vain alle 50 kW voimalaitoksen suojauksessa. Jos tuotantolaitteesi on yli 50 kW, varmistathan asian laitetoimittajaltasi.
 • Suurin sallittu tuotantoteho uusille pienjänniteliittymille on 500 kW. Tätä suuremmat voimalat liitetään keskijänniteverkkoon.

Aurinkopaneeleiden käyttöönotto

1. Suunnitellessasi aurinkopaneelien hankintaa voit arvioida Elenian aurinkosähkölaskurilla sähkön tuotantomäärää kohteessasi ja verrata sitä sähkön tarpeeseesi. Laskuria apuna käyttäen voit mitoittaa sopivan aurinkosähköjärjestelmän tehon kotisi tai muun kiinteistösi sähkönkäyttöön suhteutettuna.
2. Tilaa laitteisto ja asennus sähköalan ammattilaiselta.
3. Varmista että tuotantolaitteiston erotuskytkin asennetaan niin että verkkoyhtiölle on sille esteetön pääsy.
4. Asentajasi tekee käyttöönottotarkastuspöytäkirjan. Säilytä pöytäkirja.
5. Täytä tai pyydä sähköasentajaasi täyttämään Pientuotannon yleistietolomake ja lähetä se tästä .
6. Saat meiltä käyttöönottoluvan ja tuotannon käyttöpaikkatunnuksen tekstiviestillä ja vahvistusilmoituksen kirjeitse.
7. Tee sopimus ylijäämäsähkön myynnistä valitsemasi sähkönmyyjän kanssa. Sopimus on oltava voimassa, vaikka et juuri nyt myisikään ylijäämäsähköä.
8. Ota aurinkopaneelilaitteisto käyttöön.

Ylijäämäsähkön myynti

Kun järjestelmäsi on kytketty sähköverkkoon, voit myydä aurinkopaneeleidesi tuottaman ylijäämäsähkön valitsemallesi sähkönmyyjälle. Saat meiltä vahvistusilmoituksen ja tuotannon käyttöpaikkatunnuksen. Sinun tulee tehdä sopimus ylijäämäsähkön myynnistä valitsemasi sähkönmyyjän kanssa. Sähkönmyyjiä voit vertailla esimerkiksi Energiaviraston sivuilla www.sahkonhinta.fi.

Pientuotannon netotus

Netotus on verkosta otetun ja verkkoon syötetyn sähkön laskemista yhteen mittausjakson aikana. Kun kohteessa ostetaan ja tuotetaan sähköä samanaikaisesti, tuotettu sähkö vähentää suoraan ostettavan sähkön määrää. Netotus toteutetaan vain kohteissa, joiden sähkön tuotantoteho on enintään 100 kVA. Netotus edellyttää myös, että kohteessa on voimassa sekä sähkön myynti- että ostosopimus sähkönmyyjän kanssa. Elenian asiakkaille netotus otettiin käyttöön vuoden 2023 alussa. Asiakkaanamme voit seurata kulutetun sähkön määrää Elenia Aina -palvelussa.

Käytännön esimerkki netotuksesta
Sähköä kuluu mittausjakson aikana 1 kWh, ja samaan aikaan aurinkopaneelijärjestelmä tuottaa 2 kWh. Netotuksen jälkeen kyseisen mittausjakson kulutus on 0 kWh ja tuotanto 1 kWh. Seuraavan mittausjakson aikana kulutus nousee 3 kWh:iin ja sadesään vuoksi sähköntuotanto laskee 0,5 kWh:iin. Netotuksen jälkeen kyseisen mittausjakson kulutus on 2,5 kWh ja tuotanto 0 kWh.

Hinnastot, ehdot ja ohjeet

Tutustu Elenian verkkopalveluhintoihin ja -ehtoihin sekä Energiateollisuuden ohjeeseen pientuotannon liittämisestä sähkönjakeluverkkoon.

Vastauksia kysymyksiin

Mikä on aurinkosähkölaskuri?

Aurinkosähkölaskuri on Elenia Aina -palvelussa saatavilla oleva palvelu, jonka avulla selvität aurinkosähkön hyödyt omassa käyttöpaikassasi.

Tutustu laskuriin täällä.

Mitä on aurinkosähkö?

Aurinkosähköä tuotetaan auringon avulla. Aurinkopaneelit muuntavat auringon säteilyä sähköksi, joka johdetaan sähköä kuluttavien laitteiden käyttöön, sähköverkkoon tai varastoidaan akkuihin.

Kuka voi käyttää aurinkosähkölaskuria?

Laskuria voi käyttää Elenian asiakas, jolla on voimassa oleva verkkopalvelusopimus ja Elenia Aina -tunnukset. Poikkeuksena edellä mainitusta ovat:

 • Asiakkaat, joilla on jo tuotantoa eivät voi käyttää laskuria.
 • Keski-ja suurjänniteliittymät. Näille liittymätyypeille ei tehdä laskentaa aurinkosähkölaskurissa.
 • 2-4 käyttöpaikan liittymille laskentaa ei tehdä tietosuojasyistä.
 • Taloyhtiöt ja muut monikäyttöpaikkaliittymät
 • Viiden tai useamman käyttöpaikan kohteet voidaan laskea aurinkosähkölaskurissa sen asiakkaan tunnuksilla, jolla on vähintään yksi verkkopalvelusopimus sekä liittymissopimus kyseiseen kohteeseen. Tällöin laskurissa käytetään kohteen kaikkien käyttöpaikkojen yhteenlaskettuja kulutustietoja. Tästä tyypillinen esimerkki on taloyhtiö, jossa laskuria voidaan käyttää isännöitsijän tai hallituksen puheenjohtajan käytössä olevilla Elenia Aina -tunnuksilla.

Mitä tietoja asiakas tarvitsee tehdäkseen laskennan aurinkosähkölaskurissa?

 • Ilmansuunta, johon aikoo kohdistaa aurinkopaneelit
 • Asennuskulma asteina. Kattoasennuksessa tämä on katon kaltevuuskulma. Jos asiakas ei tiedä asennuskulmaa, niin kulmavalinnan yhteydessä asiakas voi arvioida visuaalisesta oman kattonsa kulmaa. Kymmenenkään asteen heitto ei ole laskennan kannalta kovinkaan merkittävä.
 • Haluttu tuotantoteho, jos asiakas käyttää laskuria Arvioi tuotantojärjestelmän koon mukaan –laskennalla.

Onko Elenialla käytössä pientuotannon netotus?

Elenialla on ollut käytössä pientuotannon netotus 01.01.2023 alkaen.

Pitääkö tuotantolaitteiston muutoksesta ilmoittaa Elenialle?

Jos verkkoonliityntälaite eli invertteri muuttuu, tulee siitä aina ilmoittaa Elenialle. Jos samalle invertterille lisätään tai siitä poistetaan aurinkopaneeleja, ei uutta ilmoitusta tarvita.

Tuleeko tuotantolaitos aina varustaa erotuskytkimellä?

Tuotantolaitos tulee aina varustaa erotuskytkimellä, jolla voidaan varmistua verkostotöiden aikaisesta asennusturvallisuudesta. Erotuskytkimessä tulee olla näkyvä ilmaväli tai luotettava mekaaninen asennonosoitus ja erottimen käyttömekanismin tulee olla lukittavissa. Lisäksi Elenialla tulee olla rajoittamaton pääsy erottimelle.

 

Mitä hyötyä aurinkosähköstä on?

Sähkön kulutuksen kasvaessa tarvitaan uusia tapoja tuottaa energiaa ja vähentää päästöjä. Aurinko on puhdas ja uusiutuva energianlähde.

Miksi aurinkopaneelit kytketään Elenian sähköverkkoon?

Aurinkopaneelit on tarkoitettu tuottamaan sähköä omakotitaloasujan tarpeeseen korvaamaan osa ostosähköstä. Sähköverkkoon kytkeminen mahdollistaa oman tuotannon ylijäämän myymisen sähkön myyntiyhtiölle.

Milloin aurinkopaneelilaitteistosta pitää ilmoittaa Elenialle?

Kun kohteeseen, jossa on Elenian sähköliittymä kytketään aurinkopaneelit, kytkeytyy tuotantolaitteisto samalla Elenian verkkoon. Tämä edellyttää käyttöönottolupaa Elenialta. Tarvitsemme tiedon Elenian verkkoon tulevasta sähkön pientuotannosta, jotta voimme varmistaa turvallisuuden myös verkon vikatilanteissa. Ilmoitusta ei tarvita, jos kohdetta ei ole liitetty sähköverkkoon.

Mitä tarkoittaa verkkoon kytketty aurinkosähköjärjestelmä?

Kun aurinkopaneelit tuottavat sähköä vähemmän kuin kulutetaan, puuttuva sähkö saadaan sähköverkosta. Kun aurinkopaneelit tuottavat sähköä enemmän kuin kulutetaan, ylimääräinen sähkö johdetaan sähköverkkoon. Verkkoon kytketty aurinkosähköjärjestelmä ei tarvitse sähkövarastona toimivia akkuja.

Miten Elenian mittarit mittaavat sähkönkulutuksen ja -tuotannon?

Elenian mittarit eivät netota tuotantoa ja kulutusta, vaan netotus tapahtuu järjestelmätasolla valtakunnallisessa tiedonvaihtojärjestelmässä Datahubissa

Maksanko perusmaksun Elenialle, jos otan käyttööni aurinkopaneelit?

Perusmaksu ja siirtomaksu veloitetaan normaalisti. Yli 49,99 kW laitteistosta veloitamme tuotetun sähkön siirrosta verkkoon.

Pitääkö mittari vaihtaa, jos otan käyttöön aurinkopaneelit?

Mittaria ei tarvitse vaihtaa. Ohjelmoimme mittarin etänä mittaaman mahdollisen tuotannon ylijäämäsähkön.

Mitä aurinkosähköjärjestelmälle tapahtuu sähkökatkon aikana?

Aurinkosähköjärjestelmä kytkeytyy turvallisuussyistä pois käytöstä.

Näenkö sähköntuotantoni Elenia Ainasta?

Näet Elenia Ainasta netotuksen jälkeen verkkoon siirtyneen sähköenergian määrän. Itse tuottamasi kokonaisenergian voit tarkistaa esimerkiksi invertteristäsi. Ohjeet laitteistosi toimintaan saat laitteiston toimittajaltasi.

Video: Kuhmalahden kyläkauppias valitsi aurinkopaneelit ekologisuuden vuoksi

Avaa sisältö uudessa ikkunassa