Palvelut urakoit­sijalle

Työmiehet muuntamolla

Sähkömittarin asennuksen tilaus

Sähköurakoitsija voi tilata mittarin asennuksen ja liittymän kytkennän sähkömittarin asennus -lomakkeella. Tilauksen voi tehdä kerralla saman kohteen useaan käyttöpaikkaan.

Lomakkeella voi tilata myös katkon ja kytkennän, lisäkäyttöpaikan mittaroinnin, mittalaitteen poiston, mittauksen siirron, sinetöinnin, sulakekoon muutoksen. Tarvitsemme urakoitsijalta myös tiedon asiakkaan sähkönmyyntiyhtiöstä. Sähkönkäytön edellytyksenä on voimassa olevat liittymis-, verkkopalvelu- ja myyntisopimukset.

Sähkölaitteiston käyttöönotto

Ennen sähkölaitteiston käyttöönottoa, on mittauskeskuksen ja liittymiskaapelin oltava asennettuina, kaapeliojan peitettynä ja kaapelin kytkettynä mittauskeskukselle. Urakoitsija tekee käyttöönottotarkastuksen, jolla varmistetaan, ettei sähkölaitteistosta aiheudu vaaraa tai häiriötä. Tarkastuspöytäkirjan tulee olla nähtävillä kohteessa ennen mittarin asennusta ja liittymän kytkentää. Elenia ei tarvitse kopiota pöytäkirjasta, mutta kirjaamme tarvittavat tiedot urakoitsijarekisteriin. Jos edellä mainituissa asioissa on puutteita eikä mittarin asennusta voida suorittaa, asiakkaalta veloitetaan turhasta käynnistä palvelukäyntimaksu voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Liittymään voi tilata useita mittauksia. Jokainen mittauksen takainen sähkönkäyttäjä saa oman siirtolaskun ja voi valita sähkönmyyjän. Yli 63 A kohde mitataan epäsuoralla mittauksella ja sähköpääkeskus on varustettava koon mukaisilla virtamuuntajilla.

Varmennus- tai määräaikaistarkastuksen rekisteröinti-ilmoitus

Varmennus- tai määräaikaistarkastuksen tekijä laatii sähkölaitteiston haltijan käyttöön tarkastustodistuksen ja kiinnittää pääkeskukseen tarkastustarran. Laitteiston haltijan on säilytettävä tarkastustodistus vähintään kymmenen vuotta. Tarkastustodistusta tai sen tietoja ei tarvitse toimittaa Elenialle.

Puunkaatoapu

Maksuton palvelumme auttaa, kun sähköverkon läheisyydestä on tarve kaataa puita.

Puunkaatoapu
Metsuri kaataa puuta

Kaapeleiden sijaintitiedot

Tarkista maanalaisten sähköverkon kaapeleiden sijainti ennen kuin kaivat.

Kaapeleiden sijaintitiedot