Tietoa maan­omistajille

Mies istuu talon seinustalla kahvikuppi kädessä ja ottaa aurinkoa

Elenian 76 000 kilometrin sähköverkosta suuri osa on yksityisten maanomistajien mailla. Tähän osaan olemme koonneet tietopaketin maanomistajille. Maanomistajat saavat tietoa sopimuksista ja korvauksista, jotka liittyvät johtoalueen rakentamiseen yksityisille maille. Kerromme kuinka sovimme säävarman sähköverkon rakentamisesta, vanhan ilmajohtoverkon purkamisesta sekä kuinka huolehdimme johtoalueiden puustonkäsittelystä ja raivauksesta.

Kysymyksiä ja vastauksia maakaapeloinnista ja maankäytöstä

Mistä saan lisätietoja sähköverkon rakentamisesta tai sen aikataulusta?

Ota yhteyttä pääurakoitsijaan. Yhteystiedot löydät johtoalueen käyttöoikeussopimuksen saatekirjeestä.

Mihin otan yhteyttä, jos olen tyytymätön kaivutöistä jääneisiin jälkiin?

Ota yhteyttä pääurakoitsijaan. Yhteystiedot löydät johtoalueen käyttöoikeussopimuksen saatekirjeestä.

Miten haen vahingonkorvausta työmaalla aiheutetuista vahingoista?

Ota yhteyttä pääurakoitsijaan. Yhteystiedot löydät johtoalueen käyttöoikeussopimuksen saatekirjeestä.

Mitä pitäisi tehdä, kun pitkäaikainen ilmajohdon johtoaluesopimus on päättymässä?

Ota yhteyttä sähköpostitse maankaytto@elenia.fi
Uusimme sopimuksen, mikäli sähkölinjaa ei kaapeloida lähitulevaisuudessa.

Voidaanko pihani poikki kulkeva sähkölinja siirtää?

Sähkölinjat ja maakaapelit palvelevat elämäämme ja niiden sijoittamiselle on saatu lupa. Elenia saneeraa ilmajohdot ajan myötä maakaapeliksi, ja niille pyritään yhteistyössä maanomistajan kanssa löytämään kaikkia osapuolia tyydyttävä sijoituspaikka. Sähkölinjan ja maakaapelin siirtäminen jälkikäteen on mahdollista. Siirron kustantaa tällöin siirtoa haluava taho.

Voinko saada alun perin suullisesti solmitun johtoaluesopimuksen kirjallisena?

Kyllä, suullinen sopimus on mahdollista vahvistaa kirjalliseksi. Huomioitavaa on, että sopimus sitoo myös myöhempiä maa-alueen omistajia riippumatta siitä, onko sopimus tehty kirjallisesti vai suullisena sopimuksena.

Onko maakaapeli ympäristöystävällinen ratkaisu?

Säävarma sähkönjakelu on ympäristöystävällinen ratkaisu. Arvioimme maakaapelointihankkeiden ympäristövaikutukset ilmaan, veteen ja maaperään huomioiden esimerkiksi pohjavesi-, muinaismuisto- ja luonnonsuojelualueet. Sovitamme sähköverkostomme maisemaan ja sitoudumme suojelemaan ympäristöä. Maakaapelointi suojelee luonnon monimuotoisuutta ja vähentää vaikutuksia kasvi- ja eläinkuntaan.

Uudistamme ikääntyvää sähköverkkoa maakaapeloimalla verkkoa säävarmaksi. Vanhat ilmajohdot puretaan ja samalla maisema ennallistuu. Puretun materiaalin kierrätys on Elenialla arkipäivää ja kaikki sähköverkosta purettava materiaali kierrätetään. Olemme keskittäneet pylväiden käsittelyä ja optimoimme verkosta purettavan materiaalin käsittelyä hyödyntämällä entistä paremmin uudelleenkäyttöä. Sähkökaapeleiden ja muiden sähköverkkokomponenttien metallin kierrätys vähentää kaatopaikkajätteen määrää sekä säästää luonnonvaroja. Tärkeitä luonnonvaroja suojelemme poistamalla pylväsmuuntamoita pohjavesialueilta. Pylväsmuuntamot korvataan ympäristöystävällisillä puistomuuntamoilla, joissa on kaukalot mahdollisten öljyvuotojen varalle.

Suunnitteletko kaivutöitä?

Varmista, ettei kaivureitilläsi ole maanalaisia sähkökaapeleita. Kaapelit voivat vahingoittua kaivutyössä ja vauriot aiheuttaa turvallisuusriskejä ja sähkökatkon jopa laajalle alueelle.

Selvitä maanalaiset kaapelit
Nainen puhuu kännykän kajariin

Suunnitteletko puunkaatoa?

Tarjoamme maksutonta puunkaatoapua Elenian sähköjohtojen läheisyydessä olevien puiden kaatoon tilanteissa, joissa puunkaato voisi aiheuttaa sähkötapaturman tai vahingoittaa sähköverkkoa.

Tilaa puunkaatoapu