Tietoa maan­omistajille

Mies istuu talon seinustalla kahvikuppi kädessä ja ottaa aurinkoa

Uudistamme ikääntynyttä sähköverkkoa säävarmaksi. Työn vaikutus sähkönjakelun varmuuteen on merkittävä. Sähkönjakelun toimitusvarmuus turvaa yhteiskunnan huoltovarmuutta ja luo edellytykset puhtaalle siirtymälle.

Rakentamisen vaiheet

Sähköverkon rakentaminen etenee vaiheittain. Suunnitellut hankkeet ja tietoa niiden etenemisestä löydät karttapalvelustamme.
Lue lisää
Tyttö isänsä reppuselässä metsässä

Maankäyttösopimukset

Sähköverkko sijoittuu aina maanomistajien omistuksessa oleville maa-alueille. Sähköverkkoa rakennettaessa maanomistajan kanssa solmitaan kirjallinen johtoalueen käyttöoikeussopimus.
Lue lisää
Asentajat työmaalla

Sähköverkon turvallisuus

Sähköverkon turvallisuus sekä turvallinen toiminta sähköverkon läheisyydessä on erottamaton osa toimintaamme. Rakennamme sähköverkkoamme ja pidämme sen kunnossa niin, ettei siitä aiheudu vaaraa asiakkaillemme eikä ympäristölle.
Lue lisää
Metsuri kaataa puuta

Puustonkäsittely

Osa ilmajohtoverkon kunnossapitoa on puustonkäsittely. Raivaamme säännöllisesti puustoa keskijänniteverkon johtokaduilta ja 110 kV:n alueverkon johtoaukeilta sekä pienjänniteverkon läheisyydessä.
Lue lisää

Kysymyksiä ja vastauksia maakaapeloinnista ja maankäytöstä

Mistä saan lisätietoja sähköverkon rakentamisesta tai sen aikataulusta?

Ota yhteyttä pääurakoitsijaan. Yhteystiedot löydät johtoalueen käyttöoikeussopimuksen saatekirjeestä.

Mihin otan yhteyttä, jos olen tyytymätön kaivutöistä jääneisiin jälkiin?

Ota yhteyttä pääurakoitsijaan. Yhteystiedot löydät johtoalueen käyttöoikeussopimuksen saatekirjeestä.

Miten haen vahingonkorvausta työmaalla aiheutetuista vahingoista?

Ota yhteyttä pääurakoitsijaan. Yhteystiedot löydät johtoalueen käyttöoikeussopimuksen saatekirjeestä.

Mitä pitäisi tehdä, kun pitkäaikainen ilmajohdon johtoaluesopimus on päättymässä?

Ota yhteyttä sähköpostitse maankaytto@elenia.fi
Uusimme sopimuksen, mikäli sähkölinjaa ei kaapeloida lähitulevaisuudessa.

Voidaanko pihani poikki kulkeva sähkölinja siirtää?

Sähkölinjat ja maakaapelit palvelevat elämäämme ja niiden sijoittamiselle on saatu lupa. Elenia saneeraa ilmajohdot ajan myötä maakaapeliksi, ja niille pyritään yhteistyössä maanomistajan kanssa löytämään kaikkia osapuolia tyydyttävä sijoituspaikka. Sähkölinjan ja maakaapelin siirtäminen jälkikäteen on mahdollista. Siirron kustantaa tällöin siirtoa haluava taho.

Voinko saada alun perin suullisesti solmitun johtoaluesopimuksen kirjallisena?

Kyllä, suullinen sopimus on mahdollista vahvistaa kirjalliseksi. Huomioitavaa on, että sopimus sitoo myös myöhempiä maa-alueen omistajia riippumatta siitä, onko sopimus tehty kirjallisesti vai suullisena sopimuksena.