Työmaat kartalla

Kaivuri tekee maantien varressa maakaapelontia.

Tervetuloa Elenia Säävarma -kartalle

Uudistamme ja rakennamme uutta verkkoa säävarmaksi sekä raivaamme säännöllisesti ilmajohtoverkkoamme. Maan alla säävarma verkko on turvassa myrskyiltä, ukkosilta ja lumikuormilta. Elenia Säävarma -kartalta näet suunnitellut ja käynnissä olevat Elenia Säävarman työmaat sekä käynnissä olevat raivaustyöt.

Elenia Säävarma -kartalta näet suunnitellut ja menossa olevat Elenia Säävarman sähköverkon työmaat sekä käynnissä olevat raivaustyöt. Vasemman yläkulman osoitehaulla tai karttaa lähentämällä saat näkyviin rakentamishankkeiden suunnitellut kaivureitit. Raivaukset-osiossa saat näkyviin käynnissä olevat raivaustyöt. Kartalta näet tiedot hankkeesta ja urakoitsijakumppanistamme.

Halutessasi voit myös jättää kartan kautta palautetta Elenia Säävarma -rakentamisesta.

Usein kysyttyä Elenia Säävarman rakentamisesta

Miten voin antaa palautetta Elenia Säävarma -rakentamisesta?

Voit antaa palautetta Elenia Säävarman rakentamisesta Elenia Säävarma -kartalla. Kartalla näet suunnitellut ja menossa olevat Elenia Säävarman sähköverkon työmaat. Kartan kautta voit lähettää meille kiitoksesi tai kehittämisehdotuksesi sekä jättää halutessasi yhteystietosi. Tutustu Elenia Säävarma -karttaan!

Millä periaatteilla maakaapelointikohteet valitaan?

Uudistamme ikääntyvää sähköverkkoa säävarmaksi vastuullisesti. Taajamista alkanut toimitusvarmuutta parantava kaapelointityö on edennyt ja tulevina vuosina kaapelointityö painottuu haja-asutusalueille.

Säävarman maakaapeliverkon rakentaminen alkaa pääsääntöisesti sähköasemilta, jotka sijaitsevat yleensä taajamissa tai niiden lähellä. Työ etenee systemaattisesti runkojohtojen kaapeloinnilla. Runkojohtoihin keskittyvällä kaapeloinnilla parannamme laajasti ja tasapuolisesti kaikkien runkojohdon piirissä olevien asiakkaiden sähkön toimitusvarmuutta. Tämän vuoksi varsinkin haja-asutusalueella keski- ja pienjänniteverkon haarajohtoja jää alkuvaiheessa osittain ennalleen odottamaan kaapelointien toteuttamista erikseen myöhemmin. Maaseudun kauimmaisia johtohaaroja ei ole järkevää maakaapeloida ilman, että alueen sähkönsyöttö kaapeloidaan ja tehdään säävarmaksi. Monissa tapauksissa haaraverkkojen ikä, kunto ja ympäristö mahdollistaa ilmajohtorakenteiden taloudellisen ja tarkoituksenmukaisen hyödyntämisen vielä vuosien ajaksi. Teemme kuitenkin myös maaseudulla yksittäisiä maakaapelointeja tilanteessa, jossa esimerkiksi vanhan ilmajohtoverkon mekaaninen kunto sitä vaatii.

Puupylväissä olevat ilmajohdot vanhenevat niin metsissä kuin pelloilla. Kun uusimme vanhoja metsässä kulkevia ilmajohtoja, uusimme samalla alueella pelloilla olevia vanhoja ilmajohtoja. Näin sähköverkon rakentaminen on tehokasta ja sähkönjakelun toimitusvarmuuden ja verkon hallittavuuden kannalta toimiva ratkaisu.

Otamme kaapelointikohteiden valinnassa huomioon useita tekijöitä, esimerkiksi sähköverkon toimitusvarmuuden, sähkön tehonsiirron riittävyyden, verkon kunnon ja iän sekä ympäristön. Laajemmat kokonaisuudet huomioiden pyrimme valitsemaan kaapelointikohteita valmiiksi jo vuosia etukäteen, minkä myötä eri vuosien välillä on erilaisia alueellisia painotuksia kohteiden sijainnille. Alueelliset painotukset mahdollistavat laadukkaan ja pitkäjänteisen kumppaniyhteistyön kaapelointiprojektien toteutuksessa.

Miten sähköverkon reitit valitaan?

Uudistaessamme sähköverkkoa uudistamme samalla reittejä tarkoituksenmukaisiksi nykytarpeisiin. On myös maanomistajien etu, että ilmajohdoista päästään eroon. Metsä- ja viljelysmaata vapautuu ja työkoneilla liikkuminen helpottuu, kun metsissä ja pelloilla ei tarvitse varoa pylväitä, haruksia ja ilmajohtoja.

Sähkökaapelien sijoituksessa huomioidaan alueen maankäyttö. Kaapelit pyritään sijoittamaan esimerkiksi teiden varsiin ja peltojen reuna-alueille siten, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa.

Merkitäänkö maakaapelointireitti maastoon? Mistä tiedän, missä kaapeli kulkee?

Maastosuunnittelija käy reitin läpi maanomistajan kanssa ennen maankäyttösopimusten tekoa ja kaapeloinnin aloittamista. Paikoitellen suunniteltu reitti merkitään myös maastoon.

Miten syvälle sähköverkon maakaapelit asennetaan ja mitä, jos se ei onnistu?

Maakaapelit asennetaan vähintään 70 cm syvyyteen. Jos vaadittua asennussyvyyttä ei saavuteta, suojataan kaapeli esimerkiksi suojakourulla, -putkella tai betonoimalla.

Asennetaanko muita maanalaisia kaapeleita ja putkia samaan aikaan kuin sähköjohdot?

On koko yhteiskunnan etu, että samaan maanrakennuskohteeseen asennetaan samalla kertaa muitakin kaapeleita tai putkia. Se säästää kaikilta kustannuksia. Ennen kaivutöiden aloittamista kartoitamme mahdolliset yhteistyökumppanit kuten kunnat ja teleoperaattorit sekä heidän asennustarpeensa.

Miten valitsette tekijät hankkeen toteutukseen?

Hyvä palvelu on tärkeää, sillä me välitämme arjen sujuvuudesta. Tekijät valitsemme urakoitsijakumppanin hyvän palvelun, laadun ja tehokkuuden perusteella.

Miksi rakentajia ei näy, vaikka piste Elenia Säävarma -kartalla osoittaa asuinpaikkani aluetta?

Projekti etenee vaiheittain ja työt ovat voineet käynnistyä toisaalla edeten suunnitellusti. Ison projektin toteutus kestää useamman kuukauden.

Miksi Elenia Säävarma -kartan mukaan alueellamme ei rakenneta? Koska mahdollisesti rakennetaan?

Päivitämme Elenia Säävarma -karttaa kuukausittain. Vuosien mittaan säävarman verkon rakentaminen etenee ja sitä mukaa rakennuskohteet tulevat myös kartalle, joka kertoo erikseen, mitkä kohteet ovat työn alla ja minne seuraavat hankkeet on suunniteltu.

Miten voin antaa palautetta Elenia Säävarma -rakentamisesta?

Voit antaa palautetta Elenia Säävarman rakentamisesta Elenia Säävarma -kartalla. Kartalla näet suunnitellut ja menossa olevat Elenia Säävarman sähköverkon työmaat. Kartan kautta voit lähettää meille kiitoksesi tai kehittämisehdotuksesi sekä jättää halutessasi yhteystietosi. Tutustu Elenia Säävarma -karttaan!

Mistä saan tietoa maakaapeleiden sijainnista kaivutöiden yhteydessä?

Ennen kuin aloitat kaivutöitä varmista, ettei kaivureitilläsi ole sähkökaapeleita, maakaasu- tai kaukolämpöputkia, jotka voivat vahingoittua kaivutöiden yhteydessä. Huomioithan, että kaivutyön aloittaminen edellyttää maanalaisten kaapeleiden ja putkien selvitystä sekä lupaa johdonomistajalta.

Tee kaivuilmoitus sähköisesti täällä. Palvelun kautta saat sähköpostiisi karttapaketin, johon on merkitty kaivualueella mahdollisesti olevat Elenian sähkökaapelit sekä kaukolämpö- ja maakaasuputket. Jos kaivupaikkasi lähellä on Elenian sähkökaapeleita tai putkia, on paikalle tilattava näyttöpalvelu. Näyttöpalvelu on maksuton, kun tilaat sen viiden työpäivän toimitusajalla.

Aiheuttaako maakaapelointihanke keskeytyksiä liikenteeseen?

Lyhyitä liikennekeskeytyksiä voi aiheutua esimerkiksi silloin, kun kaapelityö alittaa tien. Liikennejärjestelyt hoidamme turvallisuusmääräyksiä noudattaen sekä sopien niistä tarvittaessa paikallisten tahojen ja pelastusviranomaisten kanssa. Tavoitteena on, että rakennushankkeemme aiheuttavat mahdollisimman vähän haittaa. Turvallisuus on joka hankkeen lähtökohta ja tärkeintä meille.

Voiko maakaapeloidun sähköverkon päällä kulkea, tehdä kulkuväylää tai rakentaa?

Kaapelin päällä on turvallista kulkea. Ennen kulkuväylän rakentamista on hyvä ottaa yhteys Eleniaan ja varmistaa, mikä on mahdollista. Kaapeloinnin päälle ei saa rakentaa, joten kaapelin paikan varmistaminen Elenialta on tehtävä rakentamisen yhteydessä.

Jääkö kaapeloinnista jälkiä? Kuka korjaa nurmikot, tiet tms. kaapelin kaivannon kohdalta?

Kunnostamme rakentamisen jäljiltä kohteet samaan kuntoon kuin ne olivat ennen rakentamista. Urakoitsijoittemme on sopimusten mukaan huolehdittava työn jäljestä.

Mitä aiheutuu, jos vaurioittaa maakaapelia kaivamalla. Onko se vaarallista ja kuka korvaa kaapelin rikkoutumisen?

Työn turvallisuuden vuoksi on tärkeää selvittää mahdollisten kaapelien sijainti etukäteen. Aina ennen kaivutöiden aloittamista on selvitettävä maanalaisten verkkojen sijainti sekä tarve tarkemmalle kaapelinnäytölle maastossa. Tutustu sivustollamme olevaan kaivuohjeeseemme. Jos kaapeli vaurioituu kaivutöissä, on kaapelin läheisyydestä poistuttava heti ja ilmoitettava siitä välittömästi Elenian vikapalvelunumeroon 0800 100 100 tarkempia ohjeita varten. Jos kaapelin sijaintitietoa ei ole ennakolta selvitetty Elenialta, laskutamme aina vahingon aiheuttajaa.

Kuka maksaa, jos rakennettu maakaapeli pitää siirtää?

Kaapelit palvelevat elämäämme maan alla vuosikymmeniä ja niiden sijoittamiselle on saatu lupa. Kaapelin siirron kustantaa siirtoa haluava taho.

Onko maakaapeloidussa verkossa sähkökatkoja?

Maakaapeloitu sähköverkko ei ole altis säille. Verkkoon voi kuitenkin tulla yksittäisiä vikoja, esimerkiksi kun kaapeli vaurioituu muun rakentamisen yhteydessä. Maakaapeliverkossa katkojen mahdollisuus on kuitenkin vähäinen ilmajohtoverkkoon verrattuna.

Voiko kaapeliverkon käyttöönotto aiheuttaa sähkökatkon?

Kun siirrämme sähkönsyöttöä vanhasta verkosta uuteen kaapeliverkkoon, joudumme usein katkaisemaan sähköt työn turvallisuuden ja toteutuksen varmistamiseksi. Tällaisesta keskeytyksestä ilmoitamme asiakkaalle etukäteen.

Tietoa maanomistajille

Lue lisää

Ikääntyvän sähköverkon uudistaminen säävarmaksi etenee