Sähkön­tuotanto

Nainen pyöräilee maaseudulla tuulipuiston ohi

Ammattimainen sähköntuotanto ja pientuotanto

Sähköntuotanto voidaan jakaa ammattimaiseen sähköntuotantoon ja pientuotantoon. Suurilla sähköntuotantolaitoksilla tuotetaan sähköä sähkömarkkinoiden käyttöön. Yleisimpiä sähkön pientuotantolaitoksia ovat aurinko-, tuuli- ja vesivoimalat sekä biopolttolaitokset.

Tuulipuisto, jossa paljon tuulivoimaloita

Ammattimainen sähköntuotanto - yli 2 MVA

Suurilla sähköntuotantolaitoksilla tuotetaan sähköä sähkömarkkinoiden käyttöön. Esimerkkinä suuret tuulipuistot, jotka voivat koostua useista tuulivoimaloista. Tuotantolaitoksen liittäminen sähköverkkoon selvitetään tapauskohtaisesti. Liitettävien voimalaitosten tulee täyttää Fingridin järjestelmätekniset vaatimukset (VJV). Verkkoliitynnän edellytykset on hyvä selvittää mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, sillä hankkeen toteuttaminen voi kestää useita vuosia, jos tarvitaan verkon uusimista.

Selvitä verkon liittämiskapasiteetti tai pyydä liittymistarjous haluamaasi sijaintiin jättämällä yhteydenottopyyntö. Liitynnästä sovitaan liittymissopimuksella, edellytyksenä on, että hankkeella on lainvoimainen kaava.

Tutustu Suurjänniteliittymien tekniseen ohjeeseen.

Jätä yhteydenottopyyntö
Asentaja katolla, jossa on aurinkopaneeleita

Pientuotanto - alle 2 MVA

Yleisimpiä pientuotantolaitoksia ovat aurinko-, tuuli- ja vesivoimalat sekä biopolttolaitokset. Pientuotanto voidaan yleensä liittää olemassa olevaan sähkönkäyttöpaikkaan, jolloin sähköverkkoa ei tarvitse vahvistaa. Liitettävyys verkkoon on hyvä varmistaa ennen tuotantolaitteiston hankintaa. Sähköntuotanto voidaan liittää Elenian jakeluverkkoon, kun tuotantolaitteet on hyväksytty sähköverkkoon liitettäväksi. 

Voimalan rakentaminen ja liittymispisteen jälkeiset sähkötyöt kuuluvat tilaajalle. Jos voimalan nimellisteho ylittää olemassa olevan sähköliittymän sopimustehon, on tehoa kasvatettava. Tee ilmoitus Pientuotannon yleistietolomakkeella. Lähetämme vahvistuksen ja tuotannon käyttöpaikkatunnuksen.
Katso Esimerkki Pientuotannon yleistietolomakkeesta.

 

Täytä Pientuotannon yleistietolomake

Ohjeita pientuotannon liittämiseksi verkkoon

Liitä aurinkosi turvallisesti sähköverkkoon

Sähköntuotannon sähköverovelvollisuus

Sähköntuottajat jakaantuvat sähköverovelvollisuuden osalta kolmeen kategoriaan:

  1. Enintään 100 kVA:n nimellistehoisilla mikrovoimalaitoksilla sähköä tuottavat on vapautettu kaikista sähköverotuksen velvollisuuksista. Näiden toimijoiden ei tarvitse rekisteröityä verovelvollisiksi eikä antaa sähköntuotannostaan veroilmoituksia. Tällaisia mikrovoimalaitoksia, esimerkiksi aurinkopaneeleja, voi olla kotitalouksilla, maatiloilla ja yrityksillä.
  2. Yli 100 kVA:n nimellistehoiset, mutta enintään 800 000 kWh vuodessa tuottavat sähkön pientuottajat joutuvat sen sijaan rekisteröitymään Verohallinnolle sähköverovelvollisiksi, mutta heidän ei tarvitse antaa veroilmoitusta kuin yhden kerran vuodessa, jotta säädettyä vuosituotantorajaa voidaan valvoa. Sähköntuottaja, voimalaitos, jonka nimellisteho on yli 100 kVA ja vuosituotanto yli 800 000 kWh antaa normaalin veroilmoituksen kuukausittain riippumatta siitä, syöttääkö sähköä sähköverkkoon vai ei.
  3. Enintään 100 kVA:n nimellistehoisilla mikrovoimalaitoksilla sähköä tuottavat on vapautettu kaikista sähköverotuksen velvollisuuksista. Näiden toimijoiden ei tarvitse rekisteröityä verovelvollisiksi eikä antaa sähköntuotannostaan veroilmoituksia. Tällaisia mikrovoimalaitoksia, esimerkiksi aurinkopaneeleja, voi olla kotitalouksilla, maatiloilla ja yrityksillä.