Olet täällä

Sähköverkon raivaukset ja vierimetsänhoito

Vastaamme sähköverkkomme kunnossapidosta ylläpitämällä verkon kuntoa ja turvallisuutta. Raivauksella huolehdimme sähkönjakelun varmuudesta. Maakaapeloimme Elenia Säävarmaa sähköverkkoa noin 3 000 kilometriä vuodessa. Kuitenkin valtaosa sähköverkostamme on vielä ilmajohtoverkkoa, joka vaatii huoltoa ja kunnossapitoa sekä raivausta.

Vierimetsien hoidolla ennaltaehkäisemme säävaurioita 
Harvennushakkuut ja taimikkojen raivaukset sähköverkon johtoalueiden vierimetsissä ehkäisevät ennalta myrskyjen ja lumikuormien vaurioita sähköverkolle. Puustoa käsitellään metsänhoitosuositusten mukaiseen kuntoon, jolloin metsä kasvaa kestämään lumen painoa ja kovaa tuulta. Vierimetsänhoidossa puustoa hoidetaan ilmajohtojen varsinaisen johtokadun ulkopuolella. Hakkuut tehdään pääsääntöisesti koneellisesti ja taimikonhoito metsurityönä. 

Johtoalueiden perusraivaus etenee jatkuvasti
Sähköverkon johtoalueiden raivaus on osa jatkuvaa sähköverkon perushuoltoa. 

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Tietoa maanomistajalle

1