Olet täällä

Sähköverkon raivaukset

Vastaamme omalla verkkoalueellamme sähköverkon kunnossapidosta ylläpitämällä verkon kuntoa ja turvallisuutta. Raivauksella huolehdimme sähkönjakelun varmuudesta. Maakaapeloimme Elenia Säävarmaa sähköverkkoa noin 3 000 kilometriä vuodessa. Kuitenkin valtaosa nykyisestä sähköverkostamme on vielä ilmajohtoverkkoa, joka vaatii huoltoa ja kunnossapitoa sekä raivausta.

3D-kuvauksin kunnossapitoa ympäri vuoden

Helikopteri kuvaa sähköverkkoa kesäisin
Käytämme uusinta huipputeknologiaa sähköverkon kunnossapidossa. Helikopteri 3D- ja laserkuvaa sähköverkkoa kesäisin ympärivuotista tarkastusta varten. Ilmakuvat ovat tehokas ja luotettava tapa saada selville verkon kunto.  Helikopterin kamerat tallentavat lähikuvaa sähköverkosta sekä laajaa kokokuvaa johtokatualueesta. Kuvaus tuottaa tarkkoja kuvia esimerkiksi puuston ja sähköverkon  etäisyydestä.  

Virtuaalilentoa ympäri vuoden
Virtuaalilennämme kuva-aineistoa tietokoneella ja tarkastamme runkoverkon raivaustarvetta ympäri vuoden, joten vuodenaika ei rajoita työtämme. Ilmakuvat tuovat esiin yksityiskohtia, joita aiemmin maasta tehdyssä tarkastuksessa ei nähty. Sähköverkon läheisyydestä voi myös paljastua turvallisuusriskin aiheuttavia pinoja, rakennelmia tai tavaraa. Näissä tilanteissa otamme yhteyttä ja opastamme turvaetäisyyksistä sähköverkkoon. 

Täsmäraivausta - ammattimetsurit suoraan kohteisiin töihin 
Kohdennamme raivaukset täsmätarpeeseen ja lähetämme ammattimetsurit suoraan kohteisiin töihin. Työ nopeutuu, kun raivaajat pääsevät paikalle valmiit työohjeet mukanaan. Virtuaalilennoilla otettujen kuvien pohjalta arvioimme sähköverkon kuntoa ja suunnittelemme investointejamme tehokkaammin.

Usein kysytyt kysymykset

0