Olet täällä

Sähköntuotanto

Sähköntuotanto voidaan jakaa mikrotuotantoon, pientuotantoon ja ammattimaiseen sähköntuotantoon.                                                                                                         
Mikrotuotanto - sähköä omaan käyttöön aurinkopaneeleilla

Voit tuottaa sähköä itse omaan käyttöösi ekologisesti hyödyntämällä aurinkopaneeleita.  Tuotetun sähkön käytät kotisi sähkölaitteissa tai sähkölämmityksessä. Laitteiden yhteisteho on enintään 100 kVA. Mikrotuotanto voidaan yleensä liittää olemassa olevaan sähkönkäyttöpaikkaan, jolloin Elenian sähköverkkoa ei tarvitse vahvistaa. Varmista meiltä yli 6,9 kVA mikrotuotannon liitettävyys sähköverkkoon ennen kuin hankit tuotantolaitteiston. Alla esimerkki mikrotuotannon yleistietolomakkeesta.  Sähköisen lomakkeen täyttämiseksi tarvitset lisäksi Elenian asiakasnumerosi, jonka löydät laskultasi. Näin täytät Mikrotuotannon yleistietolomakkeen (pdf)

Ylijäämäsähkön voit syöttää Elenian verkkoon ja tehdä myynnistä sopimuksen sähkönmyyjän kanssa. Saat tuotannon käyttöpaikkatunnuksen vahvistusilmoituksen mukana. Kuluttajien tuottamaa sähköä ostavien sähkönmyyntiyhtiöiden vertailua voit tehdä Energiaviraston sivuilla osoitteessa www.sahkonhinta.fi 
Lue lisää mikrotuotannon liittämisestä sähköverkkoon

Pientuotanto - yli 100kVA sähköntuotantoa

Pientuotannosta saatava sähkön määrä on suurempi kuin mikrotuotannossa. Laitteiston sähköntuotantokapasiteetti on yli 100 kVA, mutta korkeintaan 2 MVA. Yleisimpiä pientuotantolaitoksia ovat aurinkovoimalat, tuulivoimalat, vesivoimalat ja biopolttolaitokset. Sähköntuotanto voidaan liittää Elenian jakeluverkkoon, kun tuotantolaitteet on hyväksytty sähköverkkoon liitettäväksi. Itse voimalan rakentaminen ja liittymispisteen jälkeiset sähkötyöt kuuluvat asiakkaalle. Tuotantolaitos voidaan liittää olemassa olevaan sähköliittymään tai sitä varten rakennettavaan erilliseen sähköliittymään. Jos tuotantolaitoksen nimellisteho ylittää olemassa olevan sähköliittymän sopimustehon, tulee tehoa kasvattaa. Ota yhteyttä yhteydenottolomakkeella tai puhelimitse 020 690 025.

Ammattimainen sähköntuotanto - yli 2MVA tuotantolaitokset

Suurilla sähköntuotantolaitoksilla tuotetaan sähköä teollisuuden käyttöön. Esimerkkeinä suuret tuulipuistot, jotka voivat koostua useista korkeista tuulivoimaloista. Tuotantolaitoksen sähköntuotantokapasiteetti on yli 2 MVA. Tuotantolaitoksen liittäminen sähköverkkoon selvitetään tapauskohtaisesti. Liittymisteho, liittämistapa ja sijainti vaikuttavat liittymishintaan ja aikatauluun. 

Energiaviraston tarjouskilpailu uusiutuvan energian tuista

Uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain (1396/2010) muutos tuli voimaan 25.6.2018. Lakiin lisättiin tarjouskilpailuun perustuva teknologianeutraali uusiutuvan energian preemiojärjestelmä. Sähkön tuottaja saa osallistua tarjouskilpailuun uusiutuvan energian voimalaitoksella, jos verkonhaltijalta on saatu liittymistarjous, joka mahdollistaa voimalaitoksen liittämisen sähköverkkoon huomioiden tarjouksessa asetetut verkon kapasiteettiin liittyvät ehdot. Myös ennen lain voimaantuloa tehdyillä liittymissopimuksilla voi osallistua tarjouskilpailuun        

Voit pyytää liittymistarjouksen Elenialta täyttämällä lomakkeen ja lähettämällä sen meille 21.9. - 2.10.2018. Tämän jälkeen selvitämme liitettävyydet yhteistyössä yläpuolisen verkon haltijan kanssa. Lähetämme tarjouskilpailuun osallistuville tuottajille liittymistarjoukset kootusti 15.11.2018 mennessä. Tarjousten jättöaika Energiavirastolle alkaa 15.11.2018 ja tarjouskilpailun määräpäivä on 31.12.2018. Tiedustelut ja kilpailutuksen ulkopuoliset tuotannon liittymistarjouspyynnöt: lasse.sarhela@elenia.fi tai +358400944032.

Sähköntuotannon sähköverovelvollisuus

Sähköntuottajat jakaantuvat sähköverovelvollisuuden osalta kolmeen kategoriaan:

  1. Mikrovoimalaitokset, nimellisteho enintään 100 kVA. Jäävät kokonaan verotuksen ulkopuolelle.
  2. Pienvoimalaitokset, nimellisteho yli 100 kVA, mutta vuosituotanto enintään 800 000 kWh. Rekisteröityvät sähkön pientuottajiksi ja antavat veroilmoituksen tuottamastaan sähkön määrästä.
  3. Sähköntuottajat, voimalaitokset, nimellisteho  yli 100 kVA ja vuosituotanto yli 800 000 kWh. Antavat veroilmoituksen  kuukausittain.
1