Olet täällä

Sähköntuotanto

Pientuotannon liittäminen sähköverkkoon                                                                                 

Pientuotanto tarkoittaa nimellisteholtaan enintään 100 kVA sähköntuotantoyksikköä, joka tulee ensisijaisesti omaan käyttöön. Sähkön syöttö verkonhaltijan jakeluverkkoon on vähäistä. Yleisimpiä pientuotantolaitoksia ovat tällä hetkellä aurinkovoimalat, tuulivoimalat ja pienet biopolttolaitokset. Sähköntuotanto voidaan liittää jakeluverkkoomme, mikäli tuotantolaitteet on hyväksytty Suomessa sähköverkkoon liitettäväksi. Itse voimalan rakentaminen ja liittymispisteen jälkeiset sähkötyöt kuuluvat asiakkaalle. Asennukset voi suorittaa vain sähköalan ammattilainen. Tuotantolaitos voidaan liittää asiakkaan olemassa olevaan sähköliittymään tai sitä varten rakennettavaan erilliseen sähköliittymään. Jos tuotantolaitoksen nimellisteho ylittää olemassa olevan sähköliittymän sopimustehon, tulee tehoa kasvattaa.                                                                                                            

Pientuotannon käyttöönotto

Lähtökohtana on varmistaa verkon ja tuotantolaitoksen käyttöturvallisuus kaikissa tilanteissa. Tuotantolaitteisto voidaan kytkeä verkkoon vasta, kun verkonhaltija on antanut käyttöönottoluvan. Ennen käyttöönottoluvan myöntämistä Elenialle tulee toimittaa pientuotannon yleistietolomake. Elenia tarkastaa yleistietolomakkeen tiedot ja ottaa asiakkaaseen tämän jälkeen yhteyttä. Käyttöönottolupa vahvistetaan myös kirjallisesti tuotannon verkkopalvelun vahvistusilmoituksella.

Lähetä yleistietolomake Elenialle hyväksyttäväksi                                                                                                                                                                                                                                       

Tarvittaessa ota yhteyttä yhteydenottolomakkeella

Urakoitsija tekee asiakkaalle laitteistoa koskevan käyttöönottotarkastuspöytäkirjan, joka asiakkaan on pyydettäessä toimitettava Elenialle.

Pientuotantolaitoksen ylijäämäenergia

Käyttöönoton yhteydessä liittymispisteessä oleva sähkömittari ohjelmoidaan mittaamaan energiaa kahteen suuntaan. Sähköverkosta otettu ja sinne syötetty ylijäämäenergia käsitellään aina erillisinä asioina. Ylijäämäenergian voi syöttää Elenian verkkoon ja ylijäämäenergian myynnistä voi tehdä halutessaan sopimuksen sähkönmyyjän kanssa.

Kuluttajien tuottamaa sähköä ostavien sähkönmyyntiyhtiöiden vertailua voi tehdä mm. Energiaviraston sivuilla osoitteessa www.sahkonhinta.fi

Yli 100 kVA tuotantolaitokset

Suuremman tuotantolaitoksen liittämistapa sähköverkkoon selvitetään tapauskohtaisesti. Liittymisteho, liittämistapa ja sijainti vaikuttavat liittymishintaan ja aikatauluun. Sähkön tuotantoasiakkaiden kanssa teemme erillisen sähköntuotannon käyttösopimuksen.

Jätä yhteydenottopyyntö hyvissä ajoin (3-4 kk) ennen käyttöönottoa. Täytä yhteydenottolomake - me otamme sinuun yhteyttä.

Sähköverovelvollisuus

Alle 100 kVA:n tuottajat on vapautettu verovelvollisuudesta. Alkaen 100 kVA:n tehoisella tuotantolaitoksella sähköä tuottava tuottaja on sähköverovelvollinen, jos laitoksen vuosituotanto ylittää 800 000 kWh. Tämä tarkoittaa velvollisuutta tehdä sähköveroilmoitus ja sähköveron suorittamista omaan kulutukseen tuotetusta sähköstä. Voimalaitoksen omakäyttösähkö on sähköverotonta.

1