Olet täällä

Sähköntuotanto


Sähköntuotanto voidaan jakaa alle 100 kVA:n pientuotantoon, yli 100 kVA:n pientuotantoon ja ammattimaiseen sähköntuotantoon.                                                                                                         
Pientuotanto - sähköä omaan käyttöön aurinkopaneeleilla

Voit tuottaa sähköä itse omaan käyttöösi ekologisesti hyödyntämällä aurinkopaneeleita.  Tuotetun sähkön käytät kotisi sähkölaitteissa tai sähkölämmityksessä. Laitteiden yhteisteho on enintään 100 kVA. Pientuotanto voidaan yleensä liittää olemassa olevaan sähkönkäyttöpaikkaan, jolloin Elenian sähköverkkoa ei tarvitse vahvistaa. Varmista meiltä yli 6,9 kVA pientuotannon liitettävyys sähköverkkoon ennen kuin hankit tuotantolaitteiston.

Alla on esimerkki pientuotannon yleistietolomakkeesta.  Sähköisen lomakkeen täyttämiseksi tarvitset lisäksi Elenian asiakasnumerosi, jonka löydät laskultasi. Näin täytät Pientuotannon yleistietolomakkeen (pdf)

Ylijäämäsähkön voit syöttää Elenian verkkoon ja tehdä myynnistä sopimuksen sähkönmyyjän kanssa. Saat tuotannon käyttöpaikkatunnuksen vahvistusilmoituksen mukana. Kuluttajien tuottamaa sähköä ostavien sähkönmyyntiyhtiöiden vertailua voit tehdä Energiaviraston sivuilla osoitteessa www.sahkonhinta.fi 
Lue lisää pientuotannon liittämisestä sähköverkkoon

Pientuotanto - yli 100kVA sähköntuotantoa

Laitteiston sähköntuotantokapasiteetti on yli 100 kVA, mutta korkeintaan 2 MVA. Yleisimpiä tällaisia pientuotantolaitoksia ovat aurinkovoimalat, tuulivoimalat, vesivoimalat ja biopolttolaitokset. Sähköntuotanto voidaan liittää Elenian jakeluverkkoon, kun tuotantolaitteet on hyväksytty sähköverkkoon liitettäväksi. Itse voimalan rakentaminen ja liittymispisteen jälkeiset sähkötyöt kuuluvat asiakkaalle. Tuotantolaitos voidaan liittää olemassa olevaan sähköliittymään tai sitä varten rakennettavaan erilliseen sähköliittymään. Jos tuotantolaitoksen nimellisteho ylittää olemassa olevan sähköliittymän sopimustehon, tulee tehoa kasvattaa. Ota yhteyttä yhteydenottolomakkeella tai puhelimitse 020 690 025.

Pienjänniteliittymien tekninen ohje

Ammattimainen sähköntuotanto - yli 2 MVA tuotantolaitokset

Suurilla sähköntuotantolaitoksilla tuotetaan sähköä teollisuuden käyttöön. Esimerkkeinä suuret tuulipuistot, jotka voivat koostua useista korkeista tuulivoimaloista. Tuotantolaitoksen liittäminen sähköverkkoon selvitetään tapauskohtaisesti. Liittymisteho, liittämistapa ja sijainti vaikuttavat liittymishintaan ja aikatauluun.  Liitettävien voimalaitosten tulee täyttää Fingridin järjestelmätekniset vaatimukset (VJV). Jos hanke vaatii verkon uusimista, sen toteuttaminen voi kestää useita vuosia. Verkkoliitynnän edellytykset on hyvä selvittää mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. 

Voit selvittää verkon liittämiskapasiteetin tai pyytää liittymistarjouksen täyttämällä lomakkeen. 
Liitynnästä sovitaan liittymissopimuksella. Sopimuksen edellytyksenä on, että hankkeella on lainvoimainen kaava.
Lisätietoja: lasse.sarhela@elenia.fi tai +358400944032.

Keskijänniteliittymien tekninen ohje
Suurjänniteliittymien tekninen ohje

Sähköntuotannon sähköverovelvollisuus

Sähköntuottajat jakaantuvat sähköverovelvollisuuden osalta kolmeen kategoriaan:

  1. Pienvoimalaitokset, nimellisteho enintään 100 kVA. Jäävät kokonaan verotuksen ulkopuolelle.
  2. Pienvoimalaitokset, nimellisteho yli 100 kVA, mutta vuosituotanto enintään 800 000 kWh. Rekisteröityvät sähkön pientuottajiksi ja antavat veroilmoituksen tuottamastaan sähkön määrästä.
  3. Sähköntuottajat, voimalaitokset, nimellisteho yli 100 kVA ja vuosituotanto yli 800 000 kWh. Antavat veroilmoituksen kuukausittain.
1