Olet täällä

Palvelut urakoitsijalle

Mittaroinnin tilaus

Sähköurakoitsija voi tilata mittarin asennuksen ja liittymän kytkennän Mittaroinnin tilauslomakkeella.
Tilauksen voi tehdä kerralla saman kohteen useaan käyttöpaikkaan. Puhelimitse palvelemme numerossa 020 690 025 arkisin klo 8-20 ja lauantaisin klo 9-16.

Lomakkeella voi tilata myös energiapulssin kytkennän, katkon ja kytkennän, lisäkäyttöpaikan mittaroinnin, mittalaitteen poiston, mittauksen siirron, sinetöinnin, sulakekoon muutoksen.  Tarvitsemme urakoitsijalta myös tiedon asiakkaan sähkönmyyntiyhtiöstä. Sähkönkäytön edellytyksenä on voimassa olevat liittymis-, verkkopalvelu- ja myyntisopimukset.

Sähkölaitteiston käyttöönottotarkastus

Ennen verkkoon kytkemistä ja laitteiston käyttöönottoa, urakoitsija tekee käyttöönottotarkastuksen, jolla varmistetaan, ettei sähkölaitteistosta aiheudu vaaraa tai häiriötä. Tarkastuspöytäkirjan tulee olla nähtävillä kohteessa ennen mittarin asennusta ja liittymän kytkentää. Elenia ei tarvitse kopiota pöytäkirjasta, mutta kirjaamme tarvittavat tiedot urakoitsijarekisteriin.

Varmennus- tai määräaikaistarkastuksen rekisteröinti-ilmoitus

Varmennus- tai määräaikaistarkastuksen tekijä laatii sähkölaitteiston haltijan käyttöön tarkastustodistuksen ja kiinnittää pääkeskukseen tarkastustarran. Laitteiston haltijan on säilytettävä tarkastustodistus vähintään kymmenen vuotta. Tarkastustodistusta tai sen tietoja ei tarvitse toimittaa Elenialle.

Opastusta puunkaatoon ja kaapeleiden sijaintitietopalvelua

Annamme opastusta puunkaatoon ja tietoja maakaapeleiden sijainnista. 
Lue lisää kaatoapupalvelusta
Lue lisää sijaintitietopalvelusta

0