Olet täällä

Sähköinen allekirjoitus

Käytämme liittymäsopimuksissamme sekä johtoalueen käyttöoikeussopimuksissa sähköistä allekirjoitusta. Allekirjoituspalvelun tuottaa Signom Oy, joka on erikoistunut sähköiseen allekirjoittamiseen ja tunnistamiseen. Sähköinen allekirjoittaminen tekee mahdolliseksi sen, että yritys tunnistaa asiakkaan verkkoasioinnin yhteydessä ja toisin päin. Sähköinen allekirjoitus on juridisesti pätevä: palvelu varmistaa kaupparekisteristä henkilön nimenkirjoitusoikeuden ko. yritykseen.

Valtakirjalla allekirjoitettaessa liittymissopimus tehdään paperilla.

Sähköisen allekirjoituksen vaiheet

  1. Allekirjoituspyyntö saapuu asiakkaan sähköpostiin osoitteesta elenia@signom.com.
    Jokaisella allekirjoittajalla tulee olla oma henkilökohtainen sähköpostiosoite.
  2. Tunnistautuminen pankkitunnuksilla.
  3. Asiakirjan tarkistus ja allekirjoitus.
    Tietoturvasyistä allekirjoitettavia tiedostoja ei koskaan lähetetä sähköpostin liitteenä, joten liittymissopimus on tallennettava allekirjoituksen jälkeen omalle koneelle. Liittymislasku löytyy sähköpostin liitteistä.

Sähköisen allekirjoituksen edut

- helppous ja nopeus – säästyy aikaa ja vaivaa
- turvallisuus ja luotettavuus – vastaa täysin käsin allekirjoitettua
- ympäristöystävällisyys – ei papereiden tulostusta eikä lähettämistä edestakaisin

Oikeudellinen pätevyys

Sähköiset allekirjoitukset ovat oikeudellisesti yhtä päteviä kuin perinteiset paperisopimusasiakirjaan käsin tehdyt allekirjoitukset. Tämä on vahvistettu virallisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston sähköisiä allekirjoituksia koskevassa 30.11.1999 annetussa ja 19.1.2000 voimaantulleessa direktiivissä, joka otettiin käyttöön Suomessa 24.1.2003 annetulla lailla sähköisistä allekirjoituksista (14/2003). Vuonna 2009 se korvattiin uudella lailla vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista (617/2009).

Alla olevan linkin kautta pääset tutustumaan tarkemmin Suomen lakiin asiasta. (Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista (617/2009), 2 § 1 mom. 9 kohta ja 5 §).

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090617

0