Olet täällä

Sähköverovakuutuksen allekirjoitus sähköisesti

Käytämme sähköverovakuutuksissa sähköistä allekirjoitusta. Allekirjoituspalvelun tuottaa Signom Oy, joka on erikoistunut sähköiseen allekirjoittamiseen ja tunnistamiseen. Sähköinen allekirjoitus on juridisesti pätevä: palvelu varmistaa kaupparekisteristä henkilön nimenkirjoitusoikeuden ko. yritykseen. Sähköverovakuutuksen voi allekirjoittaa myös valtakirjalla, jolloin kopio valtakirjasta ladataan palveluun ennen henkilökohtaista allekirjoitusta.

Sähköverovakuutuksen allekirjoittaminen sähköisesti

  1. Siirtyminen vakuutuslomakkeelle
  2. Sähkön käyttöpaikan ja yrityksen tietojen täyttäminen vakuutuslomakkeelle.
  3. Allekirjoituspyyntö saapuu lomakkeen mukaiseen sähköpostiin osoitteesta elenia@signom.com. Mikäli yrityksellä on jaettu nimenkirjoitusoikeus, allekirjoituspyyntö tulee välittää kaikille nimenkirjoitusoikeutetuille.
  4. Tunnistautuminen pankkitunnuksilla.
  5. Asiakirjan tarkistus ja allekirjoitus. Allekirjoitettaessa valtakirjalla tulee valtakirja ladata palveluun ennen allekirjoitusta.
  6. Allekirjoitetun vakuutuksen tallentaminen. Tietoturvasyistä allekirjoitettavia tiedostoja ei koskaan lähetetä sähköpostin liitteenä, joten sähköverovakuutus on tallennettava allekirjoituksen jälkeen omalle tietokoneelle.

Oikeudellinen pätevyys

Sähköiset allekirjoitukset ovat oikeudellisesti yhtä päteviä kuin perinteiset paperisopimusasiakirjaan käsin tehdyt allekirjoitukset. Tämä on vahvistettu virallisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston sähköisiä allekirjoituksia koskevassa 30.11.1999 annetussa ja 19.1.2000 voimaantulleessa direktiivissä, joka otettiin käyttöön Suomessa 24.1.2003 annetulla lailla sähköisistä allekirjoituksista (14/2003). Vuonna 2009 se korvattiin uudella lailla vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista (617/2009).

Voit tutustua tarkemmin lakiin Finlexin tietokannassa: Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista (617/2009), 2 § 1 mom. 9 kohta ja 5 §

1