Työs­kentely sähkö­verkon lähei­syydessä

Asentaja maastossa

Sähkökatkon voi aiheuttaa sähköverkon huoltotyöt tai vahinko muissa töissä sähköverkon läheisyydessä.

Sähköverkon huoltotöistä ilmoitamme etukäteen asiakkaillemme ja huoltokatkot näet myös sähkökatkokartaltamme.

Useimmat sähköverkon vahingot liittyvät kaivutöihin ja poikki kaivettuihin sähköverkon maakaapeleihin. Korkeat kuljetukset tai työkoneet saattavat myös osua ilmajohtoverkon rakenteisiin. Joskus puita kaadettaessa sattuu vahinko ja puu kaatuu linjan päälle.

Tärkeintä on, että ihmisvahingoilta vältytään. Kun vahinko sattuu, on siitä ilmoitettava heti, jotta ei aiheudu vaaraa ihmisille tai omaisuudelle.

Jos asiakkaana huomaat turvallisuuspoikkeaman sähköverkon kohteessa tai Elenian työmaalla, ilmoita turvallisuushavainto vikapalveluun. Arvostamme yhteistyötäsi.

Metsässä ilmajohtoja

Ilmajohtoverkko

Tarjoamme palveluna apua ilmajohtojemme läheisyydessä olevien puiden kaatoon turvallisesti.

Puunkaatoapu
Asentaja tekee maakaapelointia maastossa

Maakaapeliverkko

Ennen kuin aloitat kaivutöitä varmista, ettei reitillä ole sähkökaapeleita, jotka voivat vahingoittua kaivutöissä.

Kaivutyöt ja kaapelien sijaintitiedot
Erikoiskuljetukset saattavat vaatia sähkönjakelun keskeytystä

Sähkönjakelun keskeytysjärjestelyt

Sähkönjakeluun voidaan tarvita suunniteltu keskeytys esimerkiksi seuraavissa tilanteissa

  • Erikoiskuljetukset
  • Muutostyöt
Sähkönjakelun keskeytysjärjestely